Fact-check: ‘Die fake-vaccins werken niet’

Fact-check: ‘Die fake-vaccins werken niet’

Thierry Baudet lopend over het Binnenhof | Foto: Roel Wijnants, Flickr

Thierry Baudet sprak zich in september zeer negatief uit over het vaccinatiebeleid. Op een coronaprotest in Amsterdam sprak hij de 20.000 aanwezige demonstranten toe: “Die fake-vaccins, die klote vaccins werken voor geen ene meter, behalve dat ze verschrikkelijke bijwerkingen hebben.” Naast Baudet zijn er meer Nederlanders die niet geloven in de werking van de vaccins. Maar zit er een kern van waarheid in de beweringen van Forum voor Democratieleider Baudet?

Het eerste deel van Baudet’s bewering zegt dat ‘de vaccins voor geen ene meter werken’. Op het coronadashboard is te zien dat het aantal gevaccineerde mensen vanaf april 2021 sterk begon toe te nemen. Met deze toename begon het aantal ziekenhuisopnames van mensen met Covid-19 juist enorm af te nemen. Hetzelfde geldt voor de IC-opnames. Deze namen ook sterk af nadat veel mensen zich lieten vaccineren. In de maand april bungelde het aantal ziekenhuisopnames per dag nog rond de driehonderd.  In dezelfde maand ging het aantal volledig gevaccineerde mensen naar 1,2 miljoen. Begin juli waren er 6,6 miljoen Nederland volledig gevaccineerd en waren er ongeveer tien ziekenhuisopnames per dag. Dit verschil laat wel degelijk zien dat de vaccins een goede werking hebben gehad.

Begin juli waren veel maatregelen afgeschaft. Zoals de mondkapjesplicht op veel plekken, beperkingen op groepsgrootte en alle locaties en evenementen mochten weer open op bepaalde voorwaarden. Nederland was dus weer gedeeltelijk open. Deze opening is ook terug te zien in de ziekenhuisopnames, die weer rap omhoog gingen. Toch is dat aantal niet meer zo hoog gekomen als in april toen er rond de driehonderd ziekenhuisopnames waren per dag. Het aantal bleef nu steken op een maximum van honderd. Ook dit bewijst de werking van vaccinaties.

Nu 91 procent van de Nederlandse bevolking een prik heeft gekregen of er eentje wil krijgen, zijn we nog steeds niet ‘coronavrij’. Nederland heeft nog coronaregels, al worden die steeds meer afgebouwd. Roger Lord, hoofddocent Medische Wetenschappen, laat aan de wetenschappelijke nieuwssite Scientas weten dat vaccinatie niet gelijk staat aan immunisatie: “Geen enkel vaccin heeft een honderd procent werkzaamheid.” Dit zorgt er voor dat gevaccineerde mensen nog steeds een kleine kans hebben om het virus te krijgen. Deze zogenaamde ‘doorbraakinfecties’ komen weinig voor en zijn veel minder ernstig dan als ongevaccineerde mensen het virus krijgen. “De symptomen zijn niet zo heel erg en de persoon komt minder snel in het ziekenhuis terecht,” zegt Lord tegen Scientas. “Dit is bijvoorbeeld het geval in het Verenigd Koninkrijk, waar de vaccinatiegraad hoog is. Het aantal gevallen COVID-19 stijgt als gevolg van de delta-variant. Maar het aantal personen dat in het ziekenhuis belandt blijft onder gevaccineerden laag.” Ook geven mensen met het vaccin het virus minder snel door aan anderen.

Het tweede deel van de bewering van Baudet is dat de vaccins verschrikkelijke bijwerkingen zouden hebben. Bijwerkingen van de vaccins en het aantal ervan, houdt Bijwerkingencentrum Lareb bij. Hun laatste update dateert van midden augustus 2021. Tot die datum ontving Lareb 118.998 meldingen met 622.163 vermoede bijwerkingen. Volgens het coronadashboard waren op die datum 21,9 miljoen vaccinaties gegeven. Dat betekent dat 0,54 procent van de prikken tot een melding bij Lareb leidde. En dan is het ook nog goed om te zeggen dat het bij de meldingen vooral gaat om te verwachten bijwerkingen zoals hoofdpijn, je niet lekker voelen, vermoeidheid en spierpijn.

In maart schreef Lareb dat er tot dan toe 87 meldingen waren van overlijden na vaccinatie met coronavaccins. “Het gaat daarbij om kwetsbare ouderen met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of een hoge leeftijd. Overlijden na vaccinatie betekent niet dat het overlijden is veroorzaakt door de vaccinatie”, aldus Lareb. “Bij het merendeel zijn de onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. In een deel van de meldingen is er geen duidelijke verklaring voor het overlijden en de eventuele rol van de vaccinatie daarin.”

Het Europees Geneesmiddelbureau (EMA) geeft aan dat alle vaccins die worden toegebracht in Nederland veilig zijn. Dit betreft BioNtech-Pfizer, AstraZeneca, Janssen en Moderna.

Alles wijst erop dat de bewering van Baudet niet klopt. De ziekenhuisopnames zijn sinds de intrede van vaccins enorm gedaald. De ‘klote vaccins’ waar Baudet het over had op de Dam in Amsterdam hebben dus wel degelijk een goede werking. En ook de claim dat de vaccins verschrikkelijke bijwerkingen hebben, klopt niet. Het aantal vaccinaties dat tot een melding van bijwerking leidt bij Lareb is onder de een procent. De kans is dus klein dat een vaccinatie zou leiden tot een bijwerking en als het al tot een bijwerking zou leiden, is het hoogstwaarschijnlijk hoofdpijn of vermoeidheid. De beweringen van Baudet kloppen dus niet.

We spraken met Corinne Vandermeulen, professor vaccinologie op de KU Leuven:

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.