Gemeenteraad debatteert over problemen woningbouw

Gemeenteraad debatteert over problemen woningbouw

Screenshot van de online politieke avond op 16/12/2021

Tekst: Douwe Volk
Eindredactie: Max Heederik

WOERDEN – Op 16 december vormt de gemeenteraad een politieke avond over het addendum van de woonvisie 2019. Hierbij ondervraagt per partij één raadslid wethouder Tymon de Weger, die onder andere over de betaalbare woningen gaat. Volgende week op 23 december komt de raad weer samen en hopen zij op meer antwoorden van de wethouder.

In het addendum (toevoeging van een geschreven document) staat dat het grootste probleem van de woning crisis is dat één- en tweepersoonshuishoudens met een inkomen net boven de grens voor sociale huur nauwelijks een eigen woning kunnen kopen of huren. Volgens het addendum is dat door het groeiende gat tussen sociale huur en koop.
De oplossing is volgens het college om enkele complexen met beide één- en tweepersoons woningen te bouwen. Hierin zijn dan huur en koopwoningen met een woonoppervlakte van onder 60m2 beschikbaar.
Ten slotte staat er in, dat het college wil stoppen met het kunstmatig laag houden van de goedkope koopprijs. Dit is omdat ze het niet kunnen volhouden met de stijgende bouwkosten.

Volgens wethouder de Weger is de oplossing vooral om veel te bouwen. Woningsplitsing is volgens hem een mogelijkheid maar dit is in het verleden vaker mis gegaan. Ook is dit moeilijk omdat er nu al veel problemen zijn met het parkeren in Woerden en een splitsing zou dat alleen maar erger maken.
Ook is er volgens hem de verwachting dat er veel vertraging zal komen bij de woningbouw vanwege corona. Hij hoopt daar dit termijn nog aan te beginnen maar benadrukt dat het wel enige tijd zal duren. Hij laat weten dat er eigenlijk een landelijke oplossing nodig is.

Volgens Reem Bakker (Raadslid, Woerden & Democratie) is er veel niet goed bekend in de woonvisie. Hij vindt dat er een analyse moet komen. Er moeten meer cijfers over de huidige woonsituatie in Woerden komen. Ook vindt hij dat het allemaal erg langzaam gaat, deze woning visie is van 2019 en er is nu na een addendum nog niets mee gedaan. 

Wethouder Tymon de Weger zegt dat er wel onderzoek is gedaan. Volgens hem is er met makelaars gesproken en is er onderzocht wat er in Nederland al bekend is. Ook heeft het college van anderen gehoord dat de woningprijzen de afgelopen twee jaar fors zijn gestegen en de verwachting is dat ze dit zullen blijven doen.
Na verdere vragen over de inhoud van dit onderzoek, van onder andere Bakker, zegt de Weger “We hebben twee makelaars gesproken en ons boerenverstand gebruikt, misschien spreekt dat u ook aan.” Bakker fronst zijn wenkbrauwen bij deze reactie.
Toch wil Bakker graag alle informatie, die het college als onderzoek heeft gebruikt in de raad, verspreid zien, Tom Boersma van D66 is het hier mee eens.

Daphne van der Wind (Raadslid, ChristenUnie-SGP) geeft aan dat ze inderdaad veel informatie missen. Zij vraagt zich af of het onderzoek dat gedaan wordt ook loopt.

Lilian Biber (Progressief Woerden, Commissielid/Fractie assistent) vindt dat er meer aan de woning crisis gedaan moet worden en dat zij als democratisch gekozen leden hier verantwoordelijk voor zijn.
Zij vraagt zich af waarom er in Woerden 4306 nieuwe woningen gepland zijn waarvan 500 sociale, wat volgens haar te weinig is, terwijl er niks nieuws in Kamerik gepland is.
Ook wil zij weten waarom er niets gedaan kan worden volgens het college om de betaalbaarheid van koopwoningen laag en betaalbaar te houden, terwijl andere gemeenten dit wel doen.

In een interruptie vertelt Florian Bos van de VVD dat er geen nieuwe sociale huurwoningen gebouwd worden in Kamerik omdat er daar geen behoefte aan is. Die zou er wel zijn voor koopwoningen en die worden wel gebouwd. 

Tom Boersma (Raadslid, D66) wil graag van de wethouder weten waarom goedkope koopwoningen eerst wel konden en nu niet. Hij vindt het jammer dat de enige beschikbare woningen kleine studio’s zijn, en wil graag goedkope koopwoningen regelen.

Hendrie van Assem (Inwonersbelangen, raadslid, fractievoorzitter) is zeer teleurgesteld in het college en de coalitie, hij vindt dat de woningen die nu gebouwd zijn niet de punten behaald hebben die eerder gezet zijn.
Hij is het eens met wat Progressief Woerden zegt en wil net zoals Woerden & Democratie dat het aantal woningzoekenden duidelijk moet worden via cijfers.

Wethouder de Weger geeft aan dat er niets te doen is aan de koopwoningen. Het gat tussen koop en huur blijft groeien. Daarom is de essentie van het addendum om juist nieuwe complexen op de markt te zetten die huurwoningen voor alleenstaande huurders regelen.

Toos van Soest-Vernooij (Raadslid, CDA) zegt dat het CDA zich heeft ingespannen voor betaalbare woningen en dat dit niet goed genoeg in het plan staat. Zij vraagt zich vooral af wat het addendum wil veranderen aan de woningbouw. 

Stan Droogh (Commissielid/fractieassistent, LijstvanderDoes) laat weten dat hij erg blij is met het plan voor meer woningen in Harmelen, maar wijst er op om voorzichtig te zijn waar deze woningen worden geplaatst in verband met het groen in de gemeente. 

Florian Bos (Raadslid, VVD) wil graag weten of splitsing van woningen mogelijk is en of de wethouder van plan is er iets mee te doen. Hij stelt ook voor om woningen die gebouwd worden eerst te verhuren en dan na vijf of tien jaar op de koopmarkt te zetten.

Van de partij STERK Woerden was niemand aanwezig doordat iemand ziek was.

Over de auteur

Douwe Volk

Douwe Volk is freelance journalist & student journalistiek. Hij is geboren en opgegroeid in Leiden. Door zijn Engelse vader spreekt hij behalve Nederlands ook vloeiend Engels. Zijn interesses liggen op politiek en maatschappelijk gebied en hij houdt zich veel bezig met internationale politiek.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *