Bezwaar tegen aanleg Witte Anjer Perk ongegrond

Bezwaar tegen aanleg Witte Anjer Perk ongegrond

Witte Anjer Perk

Tekst: Roos Houtman
Eindredactie: Marius van den Heuvel

GEMEENTE WOERDEN – De vorig jaar aangenomen motie voor de aanleg van een Witte Anjer Perk in de gemeente Woerden kan rekenen op bezwaar. In een brief aan de gemeenteraad roept de bond van oud-verzetsstrijders en antifascisten (AFVN-BvA) op om de geplande aanleg alsnog te schrappen. Dit zorgt voor de nodige scheve blikken vanuit het kamp van de voorstanders en de initiatiefnemer: zo’n perk is bedoeld om Nederlandse veteranen te eren. Wat is daar dan negatief aan?

De motie is vorig jaar ingediend door CDA Woerden, waarna die motie ook is aangenomen met een flinke meerderheid in de gemeenteraad. ”Het initiatief voor de aanleg van de zogenoemde Witte Anjer Perken komt van het Nationaal Comité Veteranendag en is bedoeld als een uiting van waardering voor Nederlandse veteranen”, laat raadslid van CDA Woerden Rumo van Aalst weten. ”Het Comité heeft vervolgens gevraagd of dit initiatief ook op lokale schaal opgepakt zou kunnen worden en het CDA heeft hier vervolgens op landelijke schaal gehoor aan gegeven. In veel gemeenten houdt de lokale fractie van het CDA zich dan ook bezig met het indienen van een soortgelijke motie.”

‘Boze brief’

Ondanks dat de motie unaniem door de Woerdense gemeenteraad werd aangenomen, kan de raad alsnog rekenen op een ‘boze brief’ van de bond van oud-verzetsstrijders en antifascisten. In die brief wordt de aanleg van een Witte Anjer Perk afgewezen. Dit omdat de witte anjer nog altijd het symbool is van wijlen prins Bernhard. Lid van de bond, Arthur Graaff benadrukt in de brief dat prins Bernhard in zijn jongere jaren vrijwillig lid was van de twee nazi-organisaties de SA en de SS. Verder benadrukte hij dat geen enkele bijdrage aan de oorlogsvoering tijdens de Tweede Wereldoorlog aan hem wordt toegeschreven. Het optreden van prins Bernhard tijdens die oorlogsjaren noemt Graaff dan ook symbolisch.

Bezwaar niet officieel

Een ‘boze brief’ sturen naar de gemeenteraad mag altijd, maar dat wil niet zeggen dat er gelijk iets mee gedaan wordt, zo bevestigt persvoorlichter van de gemeente Woerden Gérold Borsboom. ”De bond van oud-verzetsstrijders en antifascisten heeft wel een brief voor de raad achtergelaten met daarin de bezwaren tegen de aanleg van het Witte Anjer Perk, maar ze heeft geen officieel bezwaar ingediend.” Aangezien de bond wel duidelijk heeft aangegeven tegen de aanleg van het perk te zijn, zal de gemeente binnenkort een brief terugsturen, waarin staat dat er door middel van het sturen van die brief geen officieel bezwaar is ingediend en dat ze alsnog de mogelijkheid hebben om dat wel te doen. ”Als de bond naar aanleiding van de door ons gestuurde brief besluit om ook officieel bezwaar te maken, wordt er door de gemeente eerst gekeken of de indiener van het bezwaar een belanghebbende is in deze kwestie”, voegt Borsboom toe. ”Alleen ingediende bezwaren van belanghebbenden worden goed bekeken; alle andere bezwaren belanden eigenlijk direct in de prullenbak. Het komt er dus op neer dat die ‘boze brief’ en het eventuele officieel ingediende bezwaar geen hout snijden, aangezien de bond in deze kwestie niet als belanghebbende wordt gezien.”

Ook CDA-raadslid Van Aalst vindt het bezwaar van de bond overdreven. ”De door hun gegeven argumenten hebben helemaal niks met het uiteindelijke doel van het Witte Anjer Perk te maken. De bond gooit het in deze kwestie op het verleden van prins Bernhard. Is het nou echt nodig om zo ver terug te gaan in de tijd? Prins Bernhard heeft voornamelijk ook goede dingen voor ons land gedaan en dat moet je zeker niet onderschatten en vergeten!”

Als zo’n Witte Anjer Perk eenmaal is aangelegd, bloeien de anjers in de dagen en weken voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag. Dat de waardering van veteranen over het algemeen hoog in het vaandel staat, is wel te zien aan het steeds toenemende aantal gemeenten dat besluit om een Witte Anjer Perk aan te leggen. Volgens het Nationaal Comité Veteranendag is er namelijk in ruim zeventig gemeenten in het land een gelijksoortig perkje te vinden.

Initiatief breed gesteund

Momenteel wordt er gezocht naar een geschikte locatie voor het perkje, waarbij ook overlegt wordt met de omwonenden en andere belanghebbenden. ”Die partijen moeten het uiteraard wel met de geplande locatie eens zijn”, besluit Van Aalst. Als alles volgens planning verloopt, zou het perkje ergens halverwege het voorjaar geplant moeten worden. ”Eigenlijk alle partijen van de gemeenteraad vinden zo’n eerbetoon aan de veteranen die iets goeds hebben gedaan voor ons land en voor de nationale en internationale veiligheid, een belangrijk iets”, vertelt Van Aalst. ”Het is fijn dat het initiatief zo breed gesteund wordt!”

Over de auteur

Roos Houtman

Roos Houtman, 19 jaar, is student journalistiek. Daarnaast is Roos werkzaam als journalist en mediamaker bij Studio Alphen, de lokale omroep van de gemeente Alphen aan den Rijn. Ze is erg nieuwsgierig en deinst nergens voor terug. Ook wilt ze altijd de onderste steen boven krijgen. Met passie voor schrijven en interviewen, zit Roos bij Studio Alphen helemaal op haar plek. Ook voor de uitzendingen van Voor Elk Wat Nieuws staat ze paraat om mooie, maar vooral ook inspirerende verhalen te maken. Ze is altijd geïnteresseerd en niets is voor haar dan ook te gek.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.