Kerk drukte rondom Pasen

Kerk drukte rondom Pasen

De Petruskerk in Woerden

Tekst: Annemara de Vos

REGIO – Met de feestdagen zoals Pasen en Kerst, zien de kerken bezoekersaantallen toenemen. In tegenstelling tot de landelijke ontkerkelijking, zien de kerken in gemeente Woerden weinig afname.

Het weekend van 15 tot 17 april viert Nederland Pasen. Sommige mensen zullen eieren gaan schilderen of het huis versieren met kuikentjes. Toch is er een grote groep in Nederland die Pasen in en met de kerk vieren. Deze groep is volgens het CBS de afgelopen jaren wel sterk gedaald. Volgens de cijfers in 2021 zijn de Nederlanders die gelovig zijn gedaald naar minder dan de helft van de bevolking(45%). De kerken in regio Woerden maken zich hier weinig zorgen over. 

Predikant Geurt Roffel is dominee in de Open Poort in Harmelen en de Ontmoetingskerk in Kamerik. In juli 2021 is hij vanuit zijn gemeente in Amersfoort vertrokken en heeft hij plaatsgenomen in de regio. “Door corona is het lastig gezien geweest dat er minder mensen kerkelijk geworden zijn” vertelt Ds. Roffel. Omdat hij nog vrij kort in de regio zit kan hij niet spreken over mindering in de kerk. Voor hem maakt het niet uit als er weinig mensen in de kerk zitten. “Het gaat bij mij meer om de motivatie van de mensen die komen. Als de mensen die komen gemotiveerd en enthousiast zijn maakt het mij niet uit hoe veel er dan zitten.”

Vergroot

GeurtRoffel-0048242
Geurt Roffel bij de open poort

Rondom de feestdagen zijn kerken vaker bezocht dan de rest van het jaar. Wim Koerselman is emeritus (gepensioneerd) predikant en actief in de protestantse gemeente in Woerden. “Je ziet dat rond de viering van Pasen de drukte toeneemt. Deze drukte blijft dan ook een langere periode aanhouden en neemt dan langzaam weer af.” Volgens hem is dat vooral rond Pasen het geval. De kerstdiensten zijn de meest bezochte kerkdiensten in het jaar, dit herkent Geurt Roffel ook in zijn gemeentes. Wel, zijn volgens Ds. Koerselman, de mensen die met Pasen naar de kerk komen gemotiveerder. 

Met Pasen zijn er veel kerkdiensten. Van donderdag tot maandag zijn er elke dag (meerdere) diensten, zowel in Woerden als in Harmelen en Kamerik.  In Woerden werken de verschillende kerken, protestants, hervormd gereformeerden luthers samen, om zo een groot feest te kunnen vieren. “In het Christelijk geloof is Pasen eigenlijk het belangrijkste feest.”, aldus Koerselman. Ook Geurt Roffel bevestigd dit, “Tijdens Pasen vieren wij eigenlijk de kern van het geloof, de opstanding, het  nieuwe leven.”.

Zorgen over “ontkerkelijking” in de regio spelen bij de voorgangers geen rol. De groep gelovige jongeren, neemt volgens het CBS, in Nederland sterk af. “Dit zie ik niet terug bij mij in de gemeente. Hier hebben wij juist een groep actieve jongeren die ook een eigen band hebben tijdens sommige diensten.”, vertel Geurt Roffel. Ook in Woerden is er geen sprake van afname onder de jeugd: “Op stille zaterdag is er een grote groep jongeren die de hele nacht wakker blijven en activiteiten doen met en in de kerk.”, aldus Wim Koerselman. In Harmelen zijn, volgens Ds. Roffel, ook de doopdiensten druk bezochte kerkbijeenkomsten. “Ouders van de baby’s die gedoopt worden, nodigen vaak vrienden en familie uit. Zij maken daar dan ook een soort feestje van. Ik merk dat het aansprakelijk is voor jonge mensen.”

Over de auteur

Annemara de Vos

Annemara is een gepassioneerd verhalen verteller. Ze is al een aantal jaar bezig in de audio/visuele sector en hoopt door de opleiding journalistiek mooie documentaires te kunnen maken. Maatschappelijke thema's die de meeste mensen ontwijken, zijn juist de onderwerpen die Annemara aan het licht wilt brengen.

1 reactie

  1. Aart

    Mooi actueel stuk. Landelijke trends zijn lang niet altijd plaatselijke trends.!goed om te lezen

    Antwoord

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.