Woerden en haar klimaatdoelstellingen

Woerden en haar klimaatdoelstellingen

WOERDEN – Op zaterdag twaalf december 2015 is het Akkoord van Parijs getekend. Aan dit Klimaatakkoord doen 195 landen over heel de wereld mee. Ook China en de Verenigde Staten die een grote rol spelen in het opwarmen van de aarde. Dit Klimaatakkoord is ingetreden om het broeikaseffect tegen te gaan en te verminderen. Als de opwarming van de aarde namelijk niet volgens de afspraken binnen de bepaalde tijd afneemt, willen we niet voor de gevolgen instaan. Dan zullen er namelijk grote natuurrampen ontstaan die veel schade aanrichten en een groot deel van de wereld onleefbaar zal maken.

In Nederland is er een overeenkomst tussen veel bedrijven en organisaties om nationaal de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord is de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen in vergelijking tot de uitstoot in 1990. Het uiteindelijke doel is om in 2050 de uitstoot tot 95% te laten afnemen om de opwarming van de aarde niet verder op te laten lopen dan 1,5 graden Celsius.

In Woerden was men heel ambitieus omtrent de klimaatdoelstellingen. Zo wilde de gemeente in 2030 al helemaal energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er evenveel energie opgewekt moet worden als gebruikt. Dit doel wat eigenlijk in 2050 behaald zou moeten worden blijkt echter te moeilijk te zijn om in 2030 al te realiseren.

De gemeente Woerden begon goed door zelf eerst het initiatief te nemen om het gemeentehuis energie neutraal te maken waar de rest van de gemeente een voorbeeld aan kon nemen. Het volgende gebouw dat aan de beurt was, was de brandweerkazerne. Hierop liggen nu 256 zonnepanelen om energie mee op te wekken. Ook is het gebouw extra geïsoleerd, alleen is er nu geen geld meer om de kazerne aardsgasvrij te maken.

De VVD in Woerden heeft zich vanaf het begin van deze ambitieuze doelstelling afgevraagd of dit wel zou lukken. Simone Onrust van de Woerdense VVD vertelde al dat ambitieuze doelstellingen grote investeringen met zich mee zouden nemen en dat dit financieel gezien ook niet mogelijk is met de Woerdense portemonnee. Wel blijft de gemeente achter de doelstellingen staan, alleen nemen ze er hier nu meer de tijd voor om zo de druk op de ketel af te nemen en gefaseerd naar 2050 te gaan.

Door de uitglijder die de gemeente nu heeft gemaakt, zullen ze een reality-check hebben gehad wat heel goed kan zijn. Nu zullen ze zich beseffen dat het niet zo makkelijk is om deze ambitieuze doelen te realiseren. Klimaatstichting HIER zegt dat het goed is dat ze er nu achter komen hoeveel werk het is. Vooral als je straks de bewoners in Woerden de duurzame kant op duwt en je vervolgens weet dat dit niet zo eenvoudig is.

De gemeente Woerden helpt de inwoners ook op financieel gebied om de omgeving zo groen mogelijk te maken en het milieu zo goed mogelijk te helpen. Zo subsidiëren het aanleggen van groene daken voor een gedeelte om de inwoners te stimuleren dit aan te schaffen. Zo heeft Niek de Kort, die al 32 jaar in Utrecht woont, ook besloten om een groen dak te nemen. Ondanks dat de daken goed voor het milieu zijn, ziet het er ook nog mooi uit.  “Groene daken zorgen voor verkoeling en zijn een prachtige aankleding van de tuin”, vertelt Niek de Kort. Het samen dingen doen is kenmerkend voor de mensen die hier wonen. “Alleenstaanden, ouderen, gezinnen, iedereen helpt mee. Met een aantal omwonenden hebben we offertes opgevraagd en het voorstel verder uitgewerkt. Om kosten te besparen, hebben we ervoor gekozen om de groene daken zelf aan te leggen. Op die manier konden we de beste kwaliteit groen dak bij een erkend leverancier bestellen. En met hulp van de gemeente, kregen we een deel gesubsidieerd.” Het idee van de gemeente om een deel van de groene daken te subsidiëren blijkt ook bij Niek van invloed te zijn geweest. “We wilden de groene daken in het afgelopen najaar al aanleggen, maar de subsidiepot van de gemeente was toen al leeg. Daarom hebben we gewacht tot het voorjaar. De subsidie was voor ons overigens een extra motivatie om het te doen, maar niet de hoofdreden. Natuurlijk is het wel een mooi voordeel om voor iedereen de kosten lager te houden.”

Zo zijn de klimaatdoelstellingen die Woerden zichzelf heeft opgelegd misschien niet in 2030 voltooid, maar zijn er gelukkig wel al mensen die goed met het klimaat bezig zijn.

Over de auteur

Max Heederik

Hoi! Ik ben Max en ik ben een journalistiek student op de Hogeschool van Utrecht en daarnaast een trots lid van De Domstedeling.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *