Hoeksch Lyceum organiseert Webinar als vervanging voor de open dag

Hoeksch Lyceum organiseert Webinar als vervanging voor de open dag

Het Hoeksch Lyceum heeft een online informatieavond georganiseerd voor groep acht leerlingen die een middelbare school moeten kiezen. De webinar vond maandag en woensdag plaats, waarbij maandag voornamelijk de waarden en sfeer van de school werd behandeld en woensdag werd ingezoomd op de talentklassen.

Deelnemers konden zich via een link op de website van de school inschrijven. Ze kregen de dag van de informatieavond een herinneringsmail met een link naar de zoom-vergadering. De deelnemers werden tussen half zeven en zeven uur verwacht en konden tijdens het wachten kijken naar video’s over de school.

De seminar startte stipt om zeven uur en bevatte een afwisseling van video’s en presentaties van docenten. Tussendoor werden vragen uit de chat behandeld. Jeroen Dekens, teamleider brugklassen, startte met een introductie en besprak de kernwaarden van de school. Hij benadrukte dat leerlingen zich fijn moeten voelen op de school en dat het Hoeksch Lyceum een openbare school is waar iedereen welkom is, ongeacht hun afkomst. Er werd een video gedeeld van leerlingen die uitlegden waarom zij voor het Hoeksch Lyceum hebben gekozen. Hierbij zou de sfeer van de school de bepalende factor zijn voor velen. Na de video besprak Dekens de verlengde brugperiode, wat inhoudt dat het Hoeksch Lyceum niet voor één jaar brugklas kiest, maar voor twee. Hierdoor hoeven kinderen pas na twee jaar te kiezen welk niveau ze willen doen.

Vervolgens spraken verschillende docenten over andere aspecten van de school, wat door video’s wordt afgewisseld. Dhr. Jonas sprak over ‘de kracht van het Hoeksch Lyceum’, wat het Hoeksch Lyceum zou onderscheiden van andere scholen. Hierbij besprak hij dat docenten hun lesgeven proberen aan te passen op de behoeftes van de leerlingen, dat de school gebruik maakt van een combinatie van digitale manieren van lesgeven en fysieke lessen. Volgens Jonas is het voor de school ook belangrijk wereldburgers van hun leerlingen te maken en ze niet enkel in te stellen op het hier en nu.

In de rest van de seminar op maandagavond werd door Mevr. Batenburg het gymnasium besproken, Mevr. Van Nunen besprak de zorg op de school en Dhr. Kalkman vertelt over de buitenschoolse activiteiten, zoals de feesten en klassenuitjes. Hij legde ook de online leeromgeving uit en vertelde over de herkansingsmogelijkheden van toetsen die de school aanbiedt.

Dekens komt daarna terug om te spreken over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Hij stelt dat de basisschooldocenten als het ware de kinderen introduceren aan de school zodat de nieuwe school de kinderen al een beetje leert kennen. In juni is er een kennismakingsdag. Na de zomervakantie zijn er twee introductiedagen om een band binnen een klas te creëren.

Elke twee weken wordt elke leerling door de teamleider en de docenten besproken om te kijken of alles nog goed gaat en of ze met iets geholpen kunnen worden. Dekens besprak ook het “zero tolerance“ beleid over pesten en het feit dat het een rookvrije en alcoholvrije school is. Dekens sloot om acht uur af door mensen te bedanken voor hun komst.

‘Het was nog een beetje onwennig in het begin,’ vertelde Dekens reflecterend op de webinar van maandagavond, ‘het was voor het eerst presenteren naar een laptop toe, waarbij je niemand ziet.’ Het werd makkelijker door de vele vragen die er in de chat werden gesteld. ‘Uiteindelijk kijk ik met een heel goed gevoel terug,’ vertelde Dekens. Door de positieve reacties waren de sprekers ook minder nerveus voor de seminar op woensdagavond. ‘We gaan weer knallen!’ aldus Dekens.
De seminar op woensdag verliep op soortgelijke wijze. Na een korte introductie van Dekens werden door docenten de zogenoemde talentklassen besproken. Hierbij kunnen kinderen extra lessen volgen in een onderwerp naar keuze. Dhr. Jonas besprak de Sportklas, Mevr. Van Bergen en Mevr. De Boer bespraken de Kunstklas, de ICT/Science-klas werd door dhr. Braber besproken, die ook een kort trucje deed met vuur, de Businessklas werd uitgelegd door Dhr. Engelsma en tot slot besprak Mevr. Weeda het Cambrigde-Engels en de Global Citizen School. Tussendoor was er weer gelegenheid om vragen te stellen in de chat.

Het Hoeksch Lyceum had erg gehoopt een fysieke open dag te kunnen doen, maar dat kon door de coronacrisis niet. ‘Je kan het nu echt niet maken leerlingen en ouders binnen te krijgen,’ aldus Dekens, ‘dus toen dachten we, we gaan richting een Webinar.’ Volgens Dekens kwam er bij een webinar wel veel kijken. ‘Het moet natuurlijk technisch allemaal in orde zijn.’

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *