Het huidige verkiezingsklimaat en de hernieuwde belangstelling voor kernenergie

Het huidige verkiezingsklimaat en de hernieuwde belangstelling voor kernenergie

Vanuit de overheid is er de afgelopen jaren een hernieuwde belangstelling voor kernenergie op te merken. Het is zelfs een groot verkiezingsthema geworden. Milieuorganisaties WISE en Laka organiseerden een online webinar om toe te lichten waarom kiezen voor kernenergie geen verantwoorde keuze is.

Het gebruik van kernenergie is een onderwerp dat sinds een tijd weer prominent aanwezig is op de politieke agenda. In de Klimaatwet van 2019 is namelijk vastgesteld dat Nederland in 2030 ongeveer de helft minder aan CO2-uitstoot wil ten opzichte van 1990. Een aantal partijen in Nederland zoals de VVD, PVV en het CDA zien kernenergie als een serieuze optie. WISE en Laka hielden een online webinar om de geschiedenis van de kernenergie te schetsen, en in te gaan op waarom kernenergie volgens hen geen optie is.

Laka en WISE kaarten verschillende problemen omtrent kenenergie aan. “Kernenergie voldoet niet aan criteria die opgelegd behoren te worden aan technologieën in een duurzaam energiebeleid. We hebben te maken met hoge bouwkosten en lange bouwtijden, problemen met betrekking tot kernafval, veiligheidsrisico’s, proliferatie en milieu- en mensenrechtenschending in de productieketen. Daarnaast zien wij het gebruik van kernenergie als het doorschuiven van verantwoordelijkheid.”

Volgens WISE zou het daarbij te lang duren om kerncentrales te bouwen. Het is voor de opwarming van de aarde belangrijk om CO2-arme alternatieven te realiseren. “Als we nu kerncentrales gaan bouwen zijn die pas tussen 2030 en 2040 klaar. In die tijd kunnen we meer duurzame energieprojecten ontwikkelen en opleveren,” stelt WISE.

WISE, ook wel World Information Service on Energy, zet zich vanaf 1978 in voor hernieuwbare energie. Energie die schoon, veilig en eerlijk is voor iedereen. Zij streven naar een wereld zonder fossiele- en kernenergie. Laka is een onderzoeks- en documentatiecentrum met betrekking tot kernenergie. “Wij proberen ons in te zetten in het verzet tegen kernenergie, maar ook vinden we het belangrijk om informatie te verzamelen over kernenergie, en te zorgen dat deze makkelijk voor derden beschikbaar is.”

Verschillende politieke partijen zien kernenergie echter wel als oplossing. De VVD is hier een voorbeeld van. Via WhatsApp liet de sociale media afdeling van de VVD weten: “Wij willen inzetten op kernenergie. Kernenergie is een schone en stabiele energiebron. Daarnaast zorgt kernenergie ervoor dat we minder afhankelijk zijn van het Midden-Oosten en Rusland. Verder is kernafval dan een belangrijk aspect van kernenergie waar we rekening mee willen houden. Op dit moment wordt het radioactieve afval van de kerncentrale in Borssele opgeslagen in een extreem stevige bunker. Voor de opslag op de lange termijn (de zogenaamde ‘eindberging’) zijn verschillende mogelijkheden. Sommige landen, zoals Finland, zijn al verder met hun onderzoek daarnaar. Met die landen willen wij samenwerken. Zodat we veilig kernafval kunnen verwerken en opslaan,” aldus VVD.

Ondertussen komen ook steeds meer voordelen over kernenergie aan het licht, zo valt te lezen op in een artikel van NPO Kennis, een onafhankelijk platform dat antwoorden formuleert op actueel kwesties. Bij het inzetten van wind- en zonne-energie moet namelijk het energienet aangepast worden om de stroom op te vangen en te transporteren. Dat is een dure grap, en bij kernenergie niet nodig. Er komt bij de productie van kernenergie geen CO2 vrij, wat de grootste veroorzaker van onze klimaatcrisis is. Daarnaast is de opwekking van kernenergie niet afhankelijk van het weer, zoals bij zonne- en windenergie wel het geval is. Dit biedt meer zekerheid. Verder is uranium, de grondstof die nodig is bij het opwekken van kernenergie, goedkoop en in groten getale beschikbaar.

Er zijn ook verschillende politieke partijen die zich niet kunnen vinden in de argumenten voor het gebruik van kernenergie. Iris Vrolijks (22) is gemeenteraadslid in Maassluis namens de PvdA en tevens kandidaat 27 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zij is het hier bijvoorbeeld niet mee eens: “Uit onderzoeken is gebleken dat kerncentrales niet veilig zijn. Denk aan al het afval en de hoge kans op ontploffingen. Kerncentrales zorgen voor een afvalprobleem waar we nog heel lang mee bezig gaan zijn. Wij willen niet meer investeren in iets wat ons radioactief afval oplevert. Wij willen op zoek naar een groener alternatief. Zo zijn wij voor het gebruik van biomassa en er zou wat ons betreft beter geïnvesteerd moeten worden om de duurzame energie van SDE++ beter te gebruiken. Denk daarbij aan groene waterstof. Dit is de meest duurzame manier van het opwekken van stroom.”

Maar kan het bouwen van kerncentrales nou worden gezien als een verantwoorde keuze? Het blijft een eindeloze discussie. Feit blijft dat het besluit om kerncentrales te bouwen gevolgen heeft voor de volgende generaties. Zo moet het afval ergens op worden geslagen, en dus lopen de volgende generaties weer tegen het probleem aan dat dat afval nog niet verdwenen is. Feit blijft ook dat álle beslissingen die in Den Haag genomen worden consequenties hebben voor toekomstige generaties, en het altijd een kwestie blijft van afwegingen maken. Er wordt vaak van rechts verwacht dat ze voor kernenergie zijn, en van links wordt verwacht dat zij tegen zijn. Als deze politieke ideologieën uit beeld worden gelaten kan pas een oprechte discussie worden gevoerd over het inzetten van kerncentrales en kernenergie. Er zijn te veel verschillende voor- en nadelen om te kunnen constateren of het inzetten van kerncentrales echt zo’n slechte keuze zou zijn.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *