De beleving van zorgcentrum het Laar door inwoner Greet de Grauw

De beleving van zorgcentrum het Laar door inwoner Greet de Grauw

Mevrouw de Grauw heeft haar hele leven gewoond in Goirle. Ze heeft gestudeerd op de universiteit voor het vak chemisch analist. Dit vak heeft ze een half jaar uitgevoerd op het ziekenhuis daarna is ze 17 jaar gaan werken op de technische universiteit. Op haar 65e is ze afgekeurd voor dit vak en is ze bloemist geworden. Ze heeft altijd met veel plezier beide banen uitgevoerd. Sinds 2018 woont mevrouw de Grauw in zorgcentrum het Laar, hoe kijkt zij tegen de ouderenzorg binnen deze organisatie aan?

Wat vindt u van de ouderenzorg binnen het Laar?

‘Het Laar is een hele fijne plek voor mensen die dementie hebben, deze mensen worden goed begeleid en krijgen extra veel aandacht, dit hoor ik van mensen die wonen op de dementie afdeling van het Laar. Ook vind ik de medewerkers uit de horeca heel aardig, er lopen hier veel mensen rond waar je altijd een praatje mee kunt maken, dat is erg fijn. Wat ik mis binnen het Laar is de individuele aandacht vanuit de zorg, elke dag komt er iemand anders van de verzorging, helaas kan ik op deze manier met niemand een echte band creëren. Dat is iets wat ik heel erg mis, vooral omdat al mijn naasten al zijn overleden’.

 

Tijdens de coronacrisis is vanuit het bestuur van het Laar een sociaal team opgericht, dit is een groep jongeren die elke dag een praatje komt maken bij bewoners, waarom heeft u hier geen gebruik van gemaakt?

‘Omdat dit ook geen vaste groep medewerkers zijn. Deze groep wisselde de hele dag door, dus dit zie ik ook niet zitten’.

Als u één ding zou mogen veranderen binnen het Laar, wat zou dat zijn?

‘Wat ik graag zou willen veranderen binnen het Laar is dat er meer activiteiten georganiseerd worden voor de bewoners. Ik zou graag creatief bezig willen zijn, maar daar is voor mijn gevoel te weinig ruimte voor’.

 

Volgens het Ministerie van VWS neemt het aantal ouderen toe, en dus ook de zorgvraag. Hierdoor doen oudere mensen dus een beroep op verpleeghuiszorg. Merkt u dat vergrijzing ten koste gaat van de kwaliteit in de zorg?

‘Nee. Dit komt absoluut niet door de vergrijzing, maar door Rutte. Landelijk is Rutte er medeverantwoordelijk voor dat vrouwen meer moeten zijn gaan werken om de economie te stimuleren. Het gevolg hiervan is wel dat er dus minder ruimte is voor individuele zorg vanuit de familie. Ik vind het sowieso onzin dat men tegenwoordig vijf televisies moet hebben’.

 

U vindt dus dat de men te materialistisch geworden is?

‘Ja, absoluut. Men is te veel bezig met rijkdom in de vorm van geld. Vroeger was dit heel anders’.

 

Volgens met ministerie van VWS zorgt het strikt vasthouden aan veiligheidsregels voor botsingen met de wens van de bewoner om kwaliteit van leven als belangrijkste uitgangspunt te hanteren. Heeft u hier zelf ook ervaring mee?

‘De maatregelen die getroffen worden vind ik logisch, en ik vind het goed dat het Laar deze maatregelen zo strikt naleeft. Voor ouderen is het coronavirus écht heel gevaarlijk, ook binnen het Laar zijn er meerdere mensen overleden’.

 

Tot slot: welk cijfer van 1 tot 10 zou u zorgcentrum het Laar geven?

‘Ik woon er prettig, maar er zijn dus genoeg verbeterpunten. Een 6,5 lijkt me redelijk’.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *