Mevrouw Patiova en Mevrouw Mileva staan terecht wegens het niet kunnen aantonen herkomst fiks geldbedrag

Mevrouw Patiova en Mevrouw Mileva staan terecht wegens het niet kunnen aantonen herkomst fiks geldbedrag

BREDA-De dertigjarige Genka Marinova Patiova en de 28-jarige Roxanne Mileva worden verdacht van het feit ze op 20 januari 2021 in Zevenbergse Hoek 16.520 euro en 590 Zwitserse frank bij zich hadden waarvan ze wisten of moesten vermoeden dat het afkomstig zou zijn uit een misdrijf. Op vrijdag 2 april staan beide verdachten terecht in de rechtbank te Breda.

Mevrouw Patiova en mevrouw Mileva zijn beide niet op komen dagen bij de rechtszitting, waarom is niet duidelijk. Wel is meneer Groenhuis aanwezig, hij is advocaat van de verdachten, hij zit centraal in de zaal naast de tolk van de verdachten, die uiteindelijk dus overbodig blijkt te zijn. Voor in de zaal zit de Politierechter met rechts van haar de Officier van Justitie (OvJ) en links van haar de griffier. De politierechter neemt de gegevens door van de verdachten, ze noemt naam leeftijd en geboorteplaats.

De OvJ wordt aan het woord gelaten door de politierechter om alle feiten die er zijn te benoemen. Op 20 januari 2021 ziet de Politie een Mercedes rijden op de snelweg bij Zeven Bergse Hoek. Deze mercedes rijdt op een dusdanig hoge snelheid dat de politie genoodzaakt is de auto te stoppen. Mevrouw mileva is de bestuurder, Patiova zit op de bijrijdersstoel. De Politie ziet dat Patiova een Adidas-sporttas onder haar stoel heeft liggen. Wanneer de agenten in deze tas kijken zien ze dat er een fors geldbedrag in de tas zit, verpakt in Vershoudfolie. De Dames gebruiken de smoes dat ze het bedrag gaan gebruiken om een auto te kopen, als de politie vraagt om detaills van de auto kunnen ze die niet geven. Op het adres waar de verdachte op moment van aanhouding naar toe gaan staat ook geen auto te koop, de Politie heeft op dit moment dus door dat het geen zuivere koffie is. ‘Ik heb haast omdat ik een afspraak heb om een auto te kopen’. Zegt mevrouw Mileva tegen de ambtenaar in functie. Beide verdachten verklaren wisselend over de herkomst van het geld, in eerste instantie is alles van Mileva, dan is weer een deel van haar oom, even later is een deel van patiova en vervolgens is het weer van haar moeder en van haar vriend.

De verdachten gingen dus een auto kopen, alleen Mileva weet de locatie te noemen waar ze de auto zullen gaan kopen. Ze zouden een BMW Jeep gaan kopen, het type is bij beide dames onbekend en ook een advertentie hebben ze niet voor handen. De OvJ stelt dat ze de wisselende verklaringen van beide verdachten, het vage verhaal van het plan om de auto te kopen, het ontbreken van de advertentie en het niet weten welk type auto het precies betreft mee gaat nemen. De OvJ stelt ook dat Mileva en Patiova geen baan hebben, maar een uitkering. Vooral daarom is het ronduit verdacht dat de dames een auto zouden kopen voor 18.000 euro. Verder lijkt mevrouw Mileva tijdens haar eerste verhoor bereid het volledige geldbedrag achter zich te laten als ze maar zo snel mogelijk weer weg kan. Voldoende verdenkingen voor witwassen dus. ‘Het is aan de verdachte om met een onderbouwde verifieerbare verklaring te komen die geloofwaardig is. Die ontbreekt wat mij betreft’ Aldus de OvJ. Mileva heeft bij de politie aangegeven dat ze de legale herkomst aan zal tonen, maar niemand heeft tot de rechtszitting vandaah iets van haar gehoord. Wat de OvJ betreft zijn de hiervoor genoemde feiten voldoende wettelijk overtuigend bewijs dat het geldbedrag dat de verdachten bij zich hadden afkomstig is uit enig misdrijf en dat beide dames dit wisten. ‘Wat mij betreft is er sprake van opzet-witwassen’ ‘Kijkend naar de richtlijnen van het Openbaar Ministerie (OM), staat op het witwassen van een bedrag van 15.000 euro een gevangenisstraf van vier weken, ondanks dat het geldbedrag in deze zaak nog iets hoger is en dat er ook nog sprake is van medeplegen ga ik u vragen het bij die 4 weken gevangenisstraf te houden. Ten slotte, de twee openstaande geldbedragen. Zojuist heb ik geconcludeerd dat de herkomst van het geld wat mij betreft niet legaal is en dus wil u vragen om beide geldbedragen gebeurd te verklaren’.

‘Er hebben zich binnen deze zaak kort op de rechtszitting twee Franse mannen gemeld, zij willen getuigen en verifiëren dat het geld van legale herkomst is’. Zegt Groenhuis tegen de OvJ ‘Ik wil ik u daarom het voorwaardelijke verzoek doen deze getuigen op te roepen en de zaak verder te laten onderzoeken door het OM’.

De OvJ stelt dat ze bij haar standpunt blijft omdat er op basis van het dossier voldoende wettelijk overtuigend bewijs is om tot een veroordeling te komen vandaag. ‘Wat mij betreft komt de verklaring van deze fransen uit de lucht vallen, mevrouw heeft in eerste instantie de kans gehad om een duidelijke verklaring te geven, deze is tot op de dag van vandaag ontbroken. Ik vind het dus weinig aannemelijk dat deze verklaring klopt’ zegt de OvJ ‘Daarnaast komt de verklaring dusdanig laat dat er voor het OM geen mogelijkheid tot onderzoek is.

Advocaat Groenhuis krijgt van de politierechter de mogelijkheid om een laatste woord te geven in naam van de verdachte, dit doet hij niet. De zitting wordt kort onderbroken omdat de Politierechter met de griffier achter de schermen zal overleggen wat haar uitspraak zal zijn.

Na ongeveer 5 minuten wordt de zitting weer hervat en doet de politierechter uitspraak binnen deze zaak. ‘Een concreet misdrijf blijkt niet uit het dossier, dus daar zullen de verdachten uiteraard ook niet op veroordeeld worden’ Stelt de Politierechter. De door de OvJ genoemde feiten zijn volgens de rechter dermate goed gegrond dat ze beide verdachten schuldig acht, ze heeft verder geen reden om af te wijken van de strafeis van de OvJ ‘Dat maakt dus dat ik beide dames een gevangenisstraf op ga leggen van vier weken met aftrek van de tijd van voorarrest. Ook zal het geldbedrag wat de dames bij zich droegen gebeurd worden verklaard’.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *