Worden de jongeren eindelijk gehoord? Een prikkelend verkiezingsdebat tussen de Schiedamse jeugd en politici

Worden de jongeren eindelijk gehoord? Een prikkelend verkiezingsdebat tussen de Schiedamse jeugd en politici

De Kleine Ambassade en de Bibliotheek Schiedam hebben in samenwerking met Schiedamse jongeren een debat georganiseerd naar aanleiding van de verkiezingen. Op woensdag 10 maart werd in de Bibliotheek van Schiedam volop gedebatteerd met verschillende politici over de thema’s gezondheid, milieu, onderwijs en discriminatie.

Bart Vriends opent het debat door iedereen welkom te heten, inclusief thuiskijkers. Oliver Pesch, die de muziek verzorgt vooraf en in de pauze van het debat, wordt ook bedankt en wordt ‘de Bob Dylan van Rotterdam en omstreken’ genoemd. Deze opmerking is kenmerkend voor de luchtige sfeer van het debat, en zet daarmee gelijk de toon.

Bart stelt zichzelf en Maarten de Fockert en Thomas Verhaar voor. In het dagelijks leven zijn zij voetballers en podcastmakers, maar voor deze ene keer kruipen zij in de rol van debatleiders. Het belang van dit verkiezingsdebat wordt even aangehaald, namelijk dat het belangrijk is om de jongeren in gesprek te laten gaan met de leiders van ons land.

Er wordt een kort rondje gedaan om de aanwezige politici voor te stellen. Tijdens dit voorstelrondje komt nogmaals het lichtvoetige karakter van het debat naar voren, wanneer de Fockert aan Senna Maatoug vraagt naar haar politicologie opleiding: “is dat nou een aanrader voor jongeren om policiologie te gaan doen?” Maatoug antwoord hierop ‘dat dat moeilijk te zeggen is omdat het afhangt van wie je bent en wat je wilt.’ “Nee dus,” is het jolige antwoord van de Fockert, waarop iedereen in lachen uitbarst.

Het debat wordt geleid aan de hand van vier verschillende thema’s. Elk thema wordt ingeleid met een stelling waar alle jongeren en politici voor of tegen kunnen stemmen. Vervolgens vormen deze thema’s de basis voor het debat.

Gezondheid

Het thema gezondheid wordt ingeleid met de stelling: “de coronamaatregelen zijn te hard omdat ze ten koste gaan van de mentale gezondheid van jongeren.” Het is een belangrijk thema dat de afgelopen tijd veel in het nieuws is geweest. Dorien Verbree (VVD) en Mustafa Bal (CDA) maken zich er makkelijk vanaf met argumenten die aanhaken op het feit dat maatregelen nodig zijn, en dat niet bepaald had kunnen worden welke maatregelen ook daadwerkelijk effect zouden hebben. Eva, scholier en deelneemster aan het debat laat zich echter niet zo makkelijk van de wijs brengen en vraagt ‘of het effect heeft gehad jongeren mee te laten denken over wat er moest gebeuren?’ Eva zet hiermee de toon voor de rest van het debat, waarin de jongeren die aan het woord komen duidelijk laten zien dat ze zich ingelezen hebben en weten waarvoor ze hier zitten: inspraak krijgen. Het thema wordt afgesloten met een vraag richting Eva, zij zei op een eerder moment benieuwd te zijn of politici hier als zichzelf zouden zitten, of dat ze vooral hun partij achterna zouden lopen. “Het merendeel staat hier wel als mens, ik ben tevreden,” is haar reactie.

Milieu

Het thema milieu wordt ingeleid door pittige tante Laysha. Ze is pas 14 jaar, maar weet met het vuur in haar ogen de menigte te doen klappen. “De tijd om te praten raakt op, we moeten doen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, het kan simpel zijn. Met z’n alle maken we het verschil,” zijn de krachtige woorden waarmee zij begint. De stelling: ‘Niet-duurzame keuze moet voor particulieren en bedrijven zwaarder worden belast zodat duurzame keuze wordt beloond,’ wordt ingeleid.

Ondanks dat de jongeren erg hun best doen, wordt omtrent dit thema duidelijk dat het een ingewikkeld onderwerp is, waar jongeren niet altijd genoeg vanaf weten. Zo zet Carlijn, een andere scholier, bijvoorbeeld in op het creëren van duurzamere opties, zodat er meer keuze is voor bedrijven. Deze duurzame opties kunnen echter niet zomaar uit de grond gestampt worden, iets waar de partijleden zich bewust van zijn. Interessant om te zien is dat de partijen allen op hun eigen manier het milieu willen helpen, maar daardoor ook veel langs elkaar heen praten. Als collectief op zoek naar een oplossing lijkt niet echt aan de orde.

Onderwijs

Onderwijs, een heikel punt in Nederland. Het afschaffen van de basisbeurs veroorzaakte veel roering, en bracht veel studenten in de problemen. Opvallend is dat de houding van de VVD lijnrecht tegenover de opvattingen van de andere partijen lijkt te staan. Zo zeggen de meeste partijen het eens te zijn met de herinvoering van de basisbeurs, om te zorgen dat het onderwijs toegankelijk is voor iedereen, terwijl de VVD van het tegenovergestelde overtuigd is. Bart van Kent (SP) zei: “Jullie zijn de toekomst, en daar moet in geïnvesteerd worden.” Ondanks deze tegenstellingen, blijft er een open gesprek plaatsvinden waarin alle partijen elkaar aanhoren, en een open houding tonen tegenover de jongeren die deelnemen. 

Discriminatie

Het laatst thema wordt ingeleid aan de hand van de volgende stelling: ‘Het heeft geen zin als de overheid nieuwe regels instelt om racisme tegen te gaan, we moeten dit vooral zelf oplossen.’ Waar het uiteindelijk vooral op neerkomt is de verbinding in de samenleving vergroten: “Wees nieuwsgierig naar elkaar, interesseer je voor elkaar,” aldus Senna Maatoug (Groenlinks). Het is een thema dat veel oproept, en je merkt aan de toon van de politici dat zij zich hier graag over uitspreken.

Het is duidelijk dat de jongeren hier zitten met een reden. Laysha (14), leerling aan het Marnix Gymnasium Rotterdam en deelnemer aan het debat zou misschien wel de politiek in willen, liet zij weten. Dit zou ze voornamelijk doen om het land te verbeteren: “Op dit moment zou ik vooral willen dat er meer aandacht komt voor het klimaat want dit wordt naar mijn idee niet serieus genoeg genomen. Daarnaast zou ik willen veranderen hoe er met de woningnood onder jongeren wordt omgegaan, en ik zou ervoor willen zorgen dat een studie voor jongeren betaalbaarder wordt. Het moet niet uitmaken hoeveel geld je hebt.”

Ook Ainhoa (15), leerling op het Spieringshoek Schiedam, vond het wel spannend: “Het is toch best eng om ineens voor politici te staan die weten wat ze willen zeggen. Soms is het moeilijk om uit je woorden te komen. Ondanks dat vond ik het heel erg leuk en heb ik er veel van geleerd.”

Het is niet niks om tegenover politici te zitten die vaak al jarenlange ervaring hebben en goed weten waar ze het over hebben. Ondanks dat, stellen de politici zich open op, en hangt er een fijne, informele sfeer waarin fouten ook gemaakt mogen worden. Het doel van dit debat, een open en eerlijk gesprek met elkaar voeren, waarin er echt geluisterd wordt naar de jeugd, is behaald.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *