Debat terugsturen Syrische vluchtelingen – Discussie FVD en CDA

Debat terugsturen Syrische vluchtelingen – Discussie FVD en CDA

Vandaag op 19 mei wordt er in de tweede kamer van Den Haag een debat gehouden over de terugkeer van Syrische asielzoeker naar eigen land. Thierry Baudet heeft twee jaar geleden een aanvraag voor dit debat gedaan en vandaag presenteert hij aan de kamer zijn visie. Gericht op een systeem dat Denemarken gebruikt om Syrische asielzoekers veilig terug naar huis te laten gaan, presenteert Thierry Baudet in het debat een soort gelijk plan. De kamer zit gereed en Thierry Baudet stapt naar voren om het debat te openen.

Thierry Baudet leidt het debat in met de opening; “Nederland is altijd een land geweest dat zich uit medemenselijkheid ontfermde over het lot van oorlogsslachtoffers. Maar het draagvlak voor hulp die we bereid zijn te bieden wordt structureel ondermijnd. We zien hoe er misbruik wordt gemaakt van het asielrecht en hoe tijdelijk asiel met speels gemak wordt omgebogen tot een permanent verblijf. De massale immigratie wat daarvan het gevolg is, ontwricht ons sociale stelsel, doet onze gedeelde cultuur verdwijnen, zet maatschappelijk leven onder druk en veroorzaakt bevolkingsgroei.”

Hij benoemt dat opvang van asielzoekers in de regio beter is dan opvang in Nederland, omdat dit beter voor Nederland en de opvang zoekende is. Andere argumenten die hij noemt is dat het goedkoper is waardoor er meer mensen kunnen worden geholpen en dat de cultuur verschillen minder groot zijn. Baudet benoemt dat in het geval dat er opvang in Nederland wordt geboden dit tijdelijk moet zijn. Wanneer de situatie in eigenland verbeterd en de omstandigheden het toelaten moeten mensen worden geholpen terug te gaan.

Baudet wijst de kamer erop dat terwijl er gebieden zijn in Syrië die weer veilig zijn en de regering mensen vraagt terug te komen om het land weer op te bouwen, wij permanenten paspoorten een deze mensen geven. Dit vindt Thierry Baudet onbegrijpelijk en onverstandig. Hij benoemt dat de FVD al twee jaar geleden aan de bel trok, en zegt hier het volgende over: “In 2015 kwam de grootste asielzoekers stroom in decennia op gang.  Van de miljoenen vluchtelingen en ook niet vluchteling kregen 80.000 mensen een tijdelijk verblijf in Nederland. Na 5 jaar, zo werkt ons systeem, krijgen zij automatisch een permanente verblijfsvergunning. De Syriërs die in 2015 kwamen hebben vorig jaar een permanente status gekregen. Tweejaar geleden toen ik dit debat aanvroeg, had deze situatie kunnen worden voorkomen.” Thierry Baudet noemt het CDA en de VVD als schuldigen hiervan.

Na het inleidende verhaal van Baudet wordt de eerste vraag vanuit de kamer gesteld door mevrouw Kuik van het CDA. Ze komt terug op de uitspraak van Baudet, dat Syriërs een warme uitnodiging kregen om terug te komen. Kuik wijst Baudet erop dat er regels zijn die schrijven dat je mensen niet terug kan sturen naar een onveilige situatie en dat er nog steeds een regiem in Syrië zit waardoor mensen vervolgd en gemarteld zijn. Ze vraagt hoe Baudet het voor zich ziet deze mensen terug te sturen, naar dit regiem.

Thierry Baudet reageert hierop met een citaat uit het landenrapport van 2019, waarin wordt beschreven dat in een groot aantal delen in Syrië de rust is terug gekeerd. Hij zegt dan ook dat dit de reden is dat ook Denemarken Syrische vluchtelingen terug stuurt.

Mevrouw Kuik reageert vervolgens dat het gaat over de dictator die gifgas heeft ingezet tegen zijn eigen bevolking. Ook zegt zij dat het uitzetten van mensen een intensieve samenwerking vergt met het land van uitzetting en dat de staat secretaris heeft aangegeven dat mensen moeten vrezen voor hun leven. Ze vraagt hem welke indicatie hij heeft dat het veilig is Syriërs uit te zetten, en hoe hij dit voor zich ziet.

Baudet benoemt dat er verschillende categorieën vluchtelingen zijn, waarvan een enkeling politieke vluchtelingen zijn. De meeste zijn gevlucht voor bombardementen of zijn Gedeserteerde. Het kost 8000 dollar om het vergrijp van gedeserteerde af te kopen, en hier liggen volgens Baudet ook mogelijkheden.  Hij vindt dan ook dat Nederland naar Syrië toe moet gaan om over deze onderwerpen te speken en afspraken te maken. Hij wil dat er net als in Denemarken wordt gekeken naar het individuelen geval. Wanneer het echt niet lukt mensen terug te sturen, moeten er gesprekken aan worden gegaan met omliggende landen om mensen daar naar toe te sturen.

Kuik reageert in haar tweede interruptie, dat Denenmarken nog geen mensen heeft terug gestuurd omdat hen dit niet lukt. Ze noemt het enkel lozen praatjes waar de tactiek achter zit dat Syrische vluchtelingen niet hun kant op komen. Ze noemt dat Denemarken het plan niet kan uitvoeren juist op het principe Non-refoulement, wat staat voor het basisbeginsel van internationaal recht dat omschrijft dat vluchtelingen of asielzoekers niet kunnen worden terug gestuurd naar een onveilig land.

Baudet reageert hierop dat er talloze indicatoren zijn zoals het landenrapport en verklaringen van de Syrische regering dat groten delen van Syrië veilig zijn, en de regering van Assad wil dat mensen terug keren om het land op te bouwen. Hij zegt dat als een categorie mensen is die daadwerkelijk vervolg wordt, hier anderen oplossingen voor moet worden bedacht zoals het afkopen van dienstplicht, het maken van een deal door een mogelijke amnestie regeling of door mensen regionaal op te vangen. Tenslotte sluit Thierry Baudet de discussie met Kuik van het CDA af met de uitspaak: “Als dat dan echt allemaal niet zou lukken, moet er een aanpassing komen in de immigratie wet dat de tijdelijke verblijfsvergunning kan worden verlengd en niet wordt omgezet tot permanent”.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *