Veel studenten zijn ontevreden over het leenstelsel en dat laten ze merken ook. Student Youri Hoogewoning maakte een Facebook evenement aan om met alle studenten die een studieschuld hebben tikkies te gaan sturen naar Mark Rutte. Wat begon als een grap is uitgelopen op een serieuze actie waarvoor 82,000 studenten aangegeven hebben om mee te doen. Waarom zijn studenten zo boos en hoe zit het nou met de toekomst van het leenstelsel? 

De basisbeurs werd afgeschaft in 2015. Dit was al langer een wens van de PvdA, want dan hoefde de slager niet meer mee te betalen aan de opleiding van de advocaten zoon. Het werd dus een lening. Studenten konden er wel veel langer over doen om het geld terug te betalen en de lening werd praktisch gezien rentevrij. Een ‘sociaal’ leenstelsel dus. Bovendien zou het vrijgekomen geld geïnvesteerd worden in het onderwijs. 1 miljard euro om precies te zijn. Althans, dat was het idee. De onderwijsinversteringen die beloofd zijn bij het afschafffen van de basisbeurs, zijn nog steeds lager dan gepland. Dit ontdekte NOS op 3 met een onderzoek naar investeringen in het onderwijs sinds 2015. Ook kwam naar voren dat tweede kamerleden zelf niet goed weten wat er is gebeurd met de beloofde investering van 1 miljard euro. 

Het tekort aan investeringen is niet het enigste probleem. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de mentale gevolgen van het afsluiten van een lening. Uit onderzoek van Motivaction in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg blijkt dat studenten steeds vaker last hebben van prestatiedruk en psychische klachten. Lenende studenten zijn vaker extreem vermoed, emotioneel uitgeput en maken zich vaker zorgen over het krijgen van een burn-out. Studenten maken zich ook vaker zorgen over later. Want hoewel er bij de afschaffing van de basisbeurs beloofd werd dat de studieschuld geen impact zou hebben op het verkrijgen van een lening, blijkt dit in de werkelijkheid niet zo te zijn. 

Licht aan het einde van de tunnel

Door de ontevredenheid over het huidige leenstelsel hebben een aantal partijen die aanvankelijk voor het de afschaffing van de basisbeurs waren, zich er toch tegen gekeerd. GroenLinks kondigde al eerder aan tegen het leenstelsel te zijn. Nu heeft ook het brein achter het leenstelsel, namelijk de PvdA, spijt. Coalitiepartijen CDA en Christen Unie waren altijd al tegen, maar stemde toch in met het regeerakkoord. Doordat er steeds meer partijen afhaken, ziet het ernaar uit dat het leenstel wordt afgeschaft bij de volgende kabinetsperiode. Wel is er nog veel onduidelijkheid over hoe de huidige studenten gecompenseerd moet worden. Student Youri Hoogewoning eist dat studenten volledige compensatie krijgen. Hij vindt dat de huidige groep studenten niet de dupe mag worden van een gefaald experiment. Om deze reden richtte hij de het Facebook evenement ‘Tikkies sturen naar Mark Rutte met je studieschuld op’. Dit evenement werd massaal gedeeld en er stonden zo’n 82,000 op geïnteresseerd. Intussen is hij gaan samenwerken met FNV young & united en de Landelijke Studenten vakbond. 

Wil je meer weten over de actie van Youri? Luister dan naar het fragment hieronder.