Minder hard rijden op de snelweg en een stuk minder koeien, zomaar een paar maatregelen die zijn getroffen wegens de te vele stikstofuitstoot in Nederland. Niet alleen de automobilisten en de boeren worden echter getroffen door de stikstofmaatregelen, ook de bouwsector heeft hier last van. De Nederlandse overheid geeft namelijk steeds minder bouwvergunningen af.

Het CBS laat in een onderzoek weten dat in het afgelopen kwartaal slechts 13,1 duizend vergunningen voor nieuwbouwwoningen zijn afgegeven. Dat is 24 procent minder dan het derde kwartaal vorig jaar.

Niet alleen in de woonsector liep het aantal uitgegeven vergunningen ver terug, ook voor bedrijfsgebouwen werden dit kwartaal een stuk minder vergunningen verleend. Dit lag 14 procent lager dan vorig jaar.

Huizenmarkt

Zoals je waarschijnlijk wel hebt gemerkt, is het tegenwoordig al knap lastig om een huis een te vinden en dat wordt door deze maatregelen alleen maar lastiger. Taco van Hoek, directeur bij het Economisch Instituut voor de Bouw, ziet door de stikstofmaatregelen van de overheid nog een groter te kort aan woningen ontstaan in Nederland. ,,De regering heeft de doelstelling om 75 duizend woningen per jaar te bouwen. Dat gaan we de komende jaren bij lange na niet halen. De verwachting is dat er in 2020, 60 woningen gebouwd gaan worden en in 2021 zal dit zelfs dalen naar 55 duizend woningen. Het tekort aan huizen zal dus alleen maar gaan toenemen en het wordt alleen maar lastiger om een goedkope en geschikte woning te vinden.”

Stikstof

‘Maar waarom worden er dan minder bouwvergunningen uitgegeven?’ Hoor ik je denken. Dat heeft alles te maken met stikstof. Dieuwertje Pender, persvoorlichter bij Natuur & Milieu, legt uit hoe dat werkt. ,,Bijna 80 procent van onze lucht bestaat uit stikstof. Die hoeveelheid in de lucht is geen probleem, maar die problemen ontstaan wel als er teveel stikstof in onze grond komt.”

,,Wanneer er veel stikstof in de grond komt, zullen planten als grassen, bramenstruiken en brandnetels enorm hard gaan groeien. Overige planten verdwijnen juist. Hierdoor kunnen dieren en insecten steeds minder voedsel vinden.”

,,Die stikstof komt vooral in de grond door de verbranding van fossiele brandstoffen en het ontstaan van kunstmest in de landbouw.”

De overheid heeft nu dus maatregelen genomen. Op 29 mei heeft de Raad van State een uitspraak gedaan dat Nederland nu écht haar totale stikstofuitstoot moest gaan verminderen. Om minder stikstof uit te stoten worden er minder bouwvergunningen afgegeven, zodat er dus minder wordt gebouwd. Dat heeft echter wel gevolgen voor de bouwsector. Taco van Hoek vertelt in welke mate de stikstofmaatregelen de bouwsector hebben getroffen.

Op het moment merken de meeste aannemers dus nog niet erg veel van de maatregelen. De komende twee jaar zullen zij echter wel minder werk hebben door de bouwvergunningen die op dit moment niet worden verstrekt.

Toch zijn er onverwacht al wel wat faillissementen in de bouw gevallen. De faillissement cijfers waren in september namelijk hoger dan dat ze in de afgelopen drie jaar zijn geweest. De jonge bouwvakkers zonder vast contract, zijn hier natuurlijk vaak als eerst de dupe van.

De problemen met het uitgeven van bouwvergunningen spelen door heel Nederland, maar toch hebben niet alle aannemers hier last van. De problemen met het verstrekken van bouwvergunningen zijn vooral gebonden aan de ligging van Natura 2000-gebieden. Dat zijn gebieden die door de EU zijn aangewezen als natuurgebieden. Als een bouwproject binnen een straal van 5 kilometer van zo’n Natura 2000-gebied ligt, is er vaak een probleem. Dan slaat er namelijk te veel stikstof uit op die gebieden. Maar als het bouwproject hier meer dan 10 kilometer vanaf ligt, is er vaak geen enkel probleem. Twee derde van de woningbouw wordt dus helemaal niet geraakt door de stikstofproblematiek, maar die 35 procent die er wel mee te maken heeft wordt er wel flink door getroffen. In de grote steden, zoals in Amsterdam hebben ze totaal geen last van niet afgegeven bouwvergunningen, maar aannemers die dus veel actief zijn in de buurt van Natura 2000-gebieden kunnen flink de dupe worden van de stikstofmaatregelen.