Dat is een vraag die steeds meer gesteld wordt door veel Nederlanders en het sentiment van het verbieden van vuurwerk groeit ook. In Apeldoorn is de gemeente er al over uit. Geen gedoe met vuurwerkvrije zones meer maar een algeheel verbod op al het consumenten vuurwerk.

Eerder kwam een rapport van de gemeente Apeldoorn uit, de gemeente deed onderzoek naar overlast van vuurwerk in de gemeente en of er animo is voor een algeheel verbod. Hieruit kwam naar voren dat 36% van de inwoners van de stad voor een algeheel vuurwerkverbod is, en 22% voor een grotendeels verbod is. De partij gaf aan dat ze door aanleiding van dit onderzoek het verbod ingevoerd hebben. Het besluit is nog niet volledig rond maar het kabinet heeft aangegeven dat het mag.

Nu zijn er vooral nog vuurwerkvrije zones maar die zijn volgens de politie maar moeilijk te handhaven. Het is niet duidelijk wat wel en niet mag. En op welke plek met wat voor soort vuurwerk er geschoten mag worden.

Rond de jaarwisseling zijn er toch altijd veel problemen. Vorig jaar was er volgens de verzekeraars alleen al 15 – 20 miljoen euro aan schade. Of dit alleen vuurwerk schade is weten we niet zeker. Het kan ook een groot gedeelte vandalisme zijn. Ook de hulpinstanties als de brandweer en ambulance broeders stuiten elk jaar weer op problemen. Er zijn namelijk veel mensen die verbaal en fysiek agressief naar de hulpverleners zijn. Elk jaar is er veel overlast, vandalisme en gewonden maar of je dit allemaal met een consumenten vuurwerkverbod oplost is niet duidelijk. Ja zou ook een goed argument kunnen gebruiken dat alcohol, drugs en illegaal vuurwerk meer invloed hebben dan het huidige consumentenvuurwerk.

Het besluit stuit wel op veel kritiek vanuit verschillende hoeken. Rick Memelink een inwoner van Apeldoorn had al vrij vroeg een petitie ingediend die ruim 1912 keer ondertekend was. De petitie was tegen het algeheel verbod in de stad. “met vuurwerkvrije zones kan ik op zich prima mee leven. Het leek me ook wel logisch dat je niet naast een weiland met paarden of bij een dierenasiel vuurwerk gaat afsteken.” Verder zegt hij: “Het is een mooie petitie en die moeten we behouden.” Naast de inwoners van de stad levert ook de Raad van State kritiek op het besluit. Om het juridisch waterdicht te maken moet er namelijk eerst een wetswijziging komen. Als iemand beboet wordt voor het vuurwerk afsteken valt het met de huidige wetgeving nog juridisch aan te vechten.

Een ander probleem dat de Raad van State ziet, is als de gemeente Apeldoorn meerdere gemeentes gaat inspireren hun te volgen. Dit kan namelijk invloed hebben op Europese wetgeving rondom de vrijheid van het uitvoeren van commerciële activiteiten. Want zoals je misschien al had geraden heeft het verbieden van vuurwerk veel invloed op het verkopen van vuurwerk.

Een ander puntje van kritiek komt vanuit de branche zelf. Evelien Arler-Marijn, vuurwerk dealer, importeur, voorzitter van de vuurwerkvrouwen en vergunninghouder voor het afsteken van vuurwerkshows. “Door dit in te voeren pak je het probleem rond de jaarwisseling totaal niet aan. De problematiek is het illegaal vuurwerk wat veel gevaarlijker en harder is dan het legale vuurwerk. En dat illegale vuurwerk is zoals je al dacht, illegaal. De straatschoffies die afvalbakken slopen met vuurwerk zal je hier niet mee wegkrijgen maar de huisvader die gezellig met zijn kinderen een fonteintje of pijltje wil afschieten wel.”

In het volgende audio fragment hoort u Arjan Grooters van de Partij van de Dieren in Apeldoorn die de discussie aangaat met Evelien Arler-Marijn van de Vuurwerkvrouwen. Ze spreken over het vuurwerkverbod, het nut daarvan en enige alternatieven voor de problematiek rondom de jaarwisseling.