Het Centraal Bureau voor de Statistiek  kwam eind vorige maand met een bericht naar buiten dat het aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbeld is. De cijfers liegen er niet om. Naar schatting is het aantal daklozen in de leeftijdscategorie 18- tot 65 jarigen toegenomen van ruim 18.000 naar ruim 40.000 in 2018.

In de gemeente Amsterdam, één van de vier grote steden waar daklozen vaak naartoe trekken, kampen daklozenopvangen soms met problemen. Juus van Haaren, persoonlijke begeleider bij het Leger des Heils, vertelt: “ Wij hebben nooit lege bedden. We krijgen veel aanmeldingen via de telefoon en aan de deur, maar aan veel van die aanmeldingen kunnen wij geen onderdak bieden. Daarom adviseren we mensen om rond 10:00 uur ’s ochtends te bellen. Dat is het moment dat je de grootste kans hebt om aangenomen te worden. Als je later op de middag belt zijn de bedden meestal al vergeven. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.”

Drukke periode
Rond het voorjaar is het extra druk voor het Leger des Heils en moeten zij meer mensen weigeren door een lage opvangcapaciteit. “Dat komt omdat de winteropvang dan sluit. De winteropvang is nog laagdrempeliger dan deze dag- en nachtopvang. Als de winteropvang dichtgaat staan er weer heel veel mensen op straat en die willen heel graag doorstromen naar hier.”

Jongeren
Een bijzondere stijging is te zien in het aantal daklozen in de leeftijdscategorie 18 tot 30 jaar.   In verhouding tot tien jaar geleden is dit aantal ruim drie keer verdubbeld. Ook het aantal daklozen met een niet-westerse achtergrond is toegenomen. Jordey Aardenburg, handhaver in Amsterdam, komt tijdens zijn werk vaak in aanraking  met daklozen. Hij komt tijdens zijn diensten vaak daklozen tegen met een niet-westerse achtergrond. Zo zegt hij: “Ik kom tijdens mijn werk veel met Oostblokkers in aanraking. Deze mensen komen naar Nederland toe om hier werk te zoeken, maar dat lukt hen vaak niet en dan belanden ze op straat. Ze willen ook niet terug, want daar hebben ze niks behalve hun familie. Ze willen hier een baan vinden om hun familie financieel te kunnen ondersteunen.”

Oplossingen
Zowel Jordey als Juus komen met mogelijke oplossingen die volgens hen  zouden kunnen helpen om het aantal daklozen niet verder te laten stijgen. Beiden komen met oplossingen als: meer geld beschikbaar stellen en meer ondersteuning bieden aan daklozenopvangcentrums.

In het onderstaande fragment zie je hier meer over: