Grote goede doelen verliezen snel de steun van trouwe donateurs. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant naar de fondsenwerving van de 25 grootste goede doelen organisaties. Het Wereld Natuur Fonds zag 63 duizend vaste gevers vertrekken. Ook bij UNICEF, Greenpeace en OxfamNovib haakten veel donateurs af.

Voor het eerst in jaren zijn in 2018 de opbrengsten van goede doelen uit particuliere giften afgenomen. Volgens de Volkskrant daalde de totale opbrengst van particuliere donaties met 2,6 procent naar in totaal 709 miljoen euro. Goede doelen krijgen hun geld op heel veel verschillende manieren binnen. Dit kan in de vorm van collecteren langs de deur, het ontvangen van nalatenschappen, het versturen van acceptgiro’s voor eenmalige giften of het krijgen van een jaarlijks vaste bijdrage. Een vaste donateur zijn bij een goed doel was vooral populair onder de babyboomgeneratie, maar is tegenwoordig minder gebruikelijk bij de jongere generatie.

Betrokken donateurs
Het United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) is de kinderorganisatie van de Verenigde Naties. UNICEF komt op voor de rechten van alle kinderen en wil ervoor zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Volgens Astrid van Vonderen, verantwoordelijk voor de fondsenwerving van de particuliere markt bij UNICEF Nederland, hebben ze nog een grote groep mensen die het belangrijk vindt om maandelijks een bijdrage te doen. “Echter zien we ook wel dat er een grote groep mensen ontstaat die ervoor kiest om af en toe een bijdrage te leveren of ervoor kiest om op een andere manier te gaan steunen”, aldus Van Vonderen.

Hierdoor blijft UNICEF Nederland nieuwe manieren bedenken waarop zij mensen blijven betrekken bij het werk dat zij verrichten. Dat kunnen allerlei verschillende dingen zijn. Volgens Van Vonderen organiseren ze vaak sportevenementen waar mensen aan kunnen deelnemen, campagnes, die soms gebaseerd zijn op een noodhulpsituatie, waar mensen aan kunnen bijdragen. Daarnaast worden er thema-avonden georganiseerd waar uitleg wordt gegeven over het werk van UNICEF. “Op deze verschillende manieren proberen wij onze (potentiële) donateurs op de hoogte te houden”, aldus Van Vonderen.

Door het organiseren van dit soort evenementen en activiteiten hoopt UNICEF in de toekomst minder donateurs te verliezen. Daarnaast hopen ze hiermee het verlies enigszins te compenseren. Volgens Van Vonderen zijn ze bij UNICEF nog altijd bezig met het ophalen van een zo hoog mogelijke bijdrage. “In algemene zin zien wij dat wij goed moeten blijven nadenken hoe we mensen blijven betrekken bij ons werk”, vertelt Van Vonderen. Daarom is het voor UNICEF ook ontzettend belangrijk om goed in contact te blijven met hun donateurs en potentiële donateurs. “Wij proberen goed naar hen te luisteren over wat zij willen weten, waar zij van willen leren en wat zij relevant vinden.” Dat proberen ze bij UNICEF door te vertalen in het werk dat zij hier in Nederland verrichten.

Flex-doneren
Steeds meer jongeren willen tegenwoordig flexibel doneren. Volgens Van Vonderen heeft dat waarschijnlijk te maken heeft met de tijdsgeest. Het is voor veel jongeren minder vanzelfsprekend dan voor een oudere generatie om elke maand een vaste bijdrage over te maken aan een goed doel. “In de praktijk zien we dat er bij de jongere generatie zeker nog wél veel betrokkenheid is bij UNICEF”. In tegenstelling tot de oudere generatie stellen jongeren andere eisen en hebben zij andere verwachtingen van het ondersteunen van goede doelen. Jongeren willen meer informatie, meer persoonlijke betrokkenheid en meer flexibiliteit in het doneren: “Daar proberen wij uiteraard ook op in de spelen”, vertelt Van Vonderen.

Flex-doneren is een voorbeeld waarmee UNICEF probeert in te spelen op meer flexibiliteit in doneren. Als flex-donateur bepaal je zélf of een gift je deze maand uitkomt of niet. Het werkt via je smartphone en je bankrekeningnummer. Als je niet doet, wordt er een automatisch bedrag afgeschreven. Als je liever een maandje overslaat. Dan stuur je een sms met de tekst ‘overslaan’. Van Vonderen laat weten dat UNICEF hoopt om met flex-doneren ook van jongeren nog zoveel mogelijk (flexibele) bijdragen te ontvangen.

Luister hieronder naar het volledige interview met Astrid van Vonderen.
Astrid is verantwoordelijk voor de fondsenwerving van de particuliere markt bij UNICEF Nederland: