In de Amerikaanse staat Californië zal de verkoop en productie van bond in het jaar 2023 verboden zijn. De Gouverneur van de staat, Gavin Newsom, ondertekende afgelopen zaterdag een wetgevend initiatief. San Francisco en Los Angeles voerden eerder dit jaar al een verbod in, maar nu zal de wet worden doorgevoerd in de gehelestaat. “California loopt voorop als het om dierenrechten gaat!” aldus Newsom.  

Tot 2023 hebben bedrijven de tijd om de voorraad van bontproducten die ze nu in de winkel hebben te verkopen. Wie zich na ingang van de wet niet aan het verbod weet te houden,kan een flinke boete van $1000 verwachten. Wel zijn er een aantal uitzonderingen op het verbod. Zo mogen bontproducten die worden gebruikt voor religieuze doeleinde zowel als tweedehandse producten nog steeds verkocht worden.

Dierenbeschermingsorganisaties zoals Bont voor Dieren,ziet dit als een stap in de juiste richting. “Wij zijn heel erg blij met het verkoop en productie verbod van bont in Californië. Het is een grote overwinning voor de dieren dat dit nu de eerste Amerikaanse staat is die dit helemaal verbiedt”, vertelt Femke Zandberg van Bont voor Dieren. Ook hopen zij dat het volledige verbod op bontproductie en verkoop in Nederland wordt doorgevoerd. Bont voor Dieren zet zich al jarenlang in voor de dieren die onder de bontindustrie lijden.

Al verboden
Naast het nertsenfokverbod,zijn er in Nederland al een aantal stappen ondernomen om de bontproductie tegen te gaan. Zo geldt erin Nederland een verbod op zowel de handel als de productie van honden-,katten-,en zeehondenbont. Ook was Nederland het eerste land dat het fokken van vossen en chinchilla’s verbood. Denemarken nam hier een groot voorbeeld aan en voerden een jaar later hetzelfde verbod in. Daarnaast is het ook verboden om bont afkomstig van angorakonijnen te importeren. In Nederlandzelf is de verkoop en productie van nertsenbont het grootst.

Nertsen
Op 18 december 2012 nam het Nederlandse parlement het nertsenfokverbod aan. Bont voor Dieren was extatisch, dit verbod zou het einde betekenen van de bontproductie in Nederland. Dit alles kwam alleen niet zonder slag of stoot. In 2014 werd het nertsenfokverbod tenietgedaan door de federatie van edelpelsdierhouders,aangezien de productie van nertsenbont goed zouzijn voor de economie. De Nederlandse Staat is gelijk in hoger beroep gegaan, met overwinning. De rechter deed de volgende uitspraak: ’hetalgemeen belang weegt zwaarder dan het economisch belang van de Nertsenfokkerij’. Helaas was daarmee de strijd nog niet volledig gewonnen want na de uitspraak van de rechter zijn de nertsenfokkers in cassatie gegaan tegen het nertsenfokverbod. Pas in 2016 konden belanghebbers voor het nertsenfokverbod opgelucht ademhalen. In 2024zal het nertsenfokverbod officieel ingaan en zal daarmee de bontproductie in Nederland verdwijnen.

Leer
Er zijn wereldwijd miljoenen dieren die leiden onder de leerproductie. Men denkt vaak dat leer onder slachtafval valt, maar dit is niet altijd het geval. In de toekomst moet er dus ook meer gekeken worden naar de productie en verkoop van leer in Nederland. Hondenbont mag niet geïmporteerd worden, maar hondenleer wel. Met de opkomst van veganisme wordt het gebruik van leer al beperkt en zijn er ook veel soorten kunstleer bijgekomen. In de regelgeving omtrent import en productie van leer,mag er in Nederland dus nog wel het een en ander veranderen.

De toekomst
Momenteel is de verkoop van bont nog niet verboden. Met die reden heeft Bont voor Dieren een bontvrijlijst opgesteld. Op deze lijst staan welke winkels volledig bont vrij zijn, inmiddels zijn dit er al ruim 300. Ook is op de website van Bont voor Dieren een grote lijst aan merken die gewoon doorgaan met de verkoop van bont. Men kan daarom ook een bontmelding naar de bedrijven sturen,vaak zijn bedrijven er niet altijd van op de hoogte dat de producten die zij verkopen van echt bont zijn. Dankzij de bontmelding van Bont voor Dieren zijn er al een aantal bedrijven die volledig bontvrij zijn geworden. Bont voor Dieren hoopt dat er in de toekomst een volledige verbod komt op zowel de verkoop als productie van bontproducten. “Wij kijken ontzettend uit naar het moment dat ook dit niet meer mag, net als in Californië” aldus Femke Zandberg.