Lallen en brallen, bakken vouwen, brassen: termen die menig lid van een studentenvereniging bekend voorkomt. Taal is een van de tradities die studentenverenigingen institutioneel maken in de studentenwereld. Ondanks veel kritiek op verenigingen en de corpora, hechten leden enorm veel waarde aan tradities. Maar hoe ontstaan deze? En hoelang bestaan studentenverenigingen al?

Sinds ongeveer tweehonderd jaar kennen we studentenverenigingen in Nederland. Het studentencorps van Minerva was, onder de naam Leidsche Studenten Corps, in 1839 de eerste in ons land. Volgens Max van Duijn, taal- en literatuurwetenschapper aan de Universiteit Leiden, zijn deze instituties al een ouder fenomeen. Klassieke universiteiten als Oxford en Bologna boden opleidingen aan voor een brede regio. Veel studenten in de 18eeeuw gingen voor hun studie voor een lange tijd weg van huis. Dit gebeurde ook in Nederland. Studenten kregen al snel de behoefte om op zoek te gaan naar nieuwe sociale contacten, voor een huiselijk gevoel. “De studentenvereniging is als institutie een verzameling van manieren waarbij je in korte tijd veel nieuwe sociale contacten legt’, aldus van Duijn.

Door deze groepsvorming van de studenten ontstaan er tradities om de vriendschappelijke en huiselijke sfeer te creëren. Het apenvoorbeeld, zoals te horen in de audioreportage. Herkenbare tradities binnen studentenverenigingen zijn borrelen, zingen, het houden van een lullepot (een ludiek zegje van een lid); een jaarlied wat iedere nieuwe lichting heeft en uiteraard de bekende ontgroening, ofwel KMT (kennismakingstijd).

Over die kennismakingstijd is er in de afgelopen tijd veel kritiek geweest. Het zou onmenselijk zijn en volgens critici niks met een jaarband te maken hebben. Er is steeds meer een vergrootglas komen te liggen op studentenverenigingen en hun ontgroeningstraditie. Het tegenantwoord van leden ‘dat men ervoor kiest om lid te worden en weten wat ze te wachten staan’, zorgt ervoor dat het laatst woord er nog niet over is gesproken. Tot die tijd zullen deze tradities nog in stand blijven binnen de studentenwereld.