Het Humanistisch Verbond kaart samen met de Bovengrondse de urgentie aan van de intimidaties vanuit de anti-abortusorganisaties naar de zwangere vrouwen die nog altijd gaande zijn en op sommige locaties zelfs zijn toegenomen. Het onderwerp kwam vorig jaar al op de politieke agenda, toen de minister van Volksgezondheid sprak over bufferzones.

Gerrit Zomerdijk, directeur Gynaikonkliniek in Rotterdam, heeft geen enkel bezwaar tegen demonstraties maar vindt het kwalijk als de mening van de vrouwen niet wordt gerespecteerd. “Dat is de reden waarom ik inga tegen de wijze van demonstreren zoals die hier bij de klinieken plaatsvindt.” Een aantal demonstranten houdt zich keurig aan de voorwaarden die vooraf gesteld zijn en zolang je je aan de voorwaarden houdt, is er niets aan de hand. Er zijn mensen die menen dat de voorwaarden voor anderen gelden, maar niet voor hen. Met als gevolg dat er overlast wordt veroorzaakt, met name richting de patiënten die bij ons de kliniek in komen.” De overlast waar Zomerdijk het over heeft bestaat uit het aanspreken van de vrouwen, op een veroordelende wijze en het in de handen duwen van boekjes, foto’s en pamfletten.

Stichting Schreeuw om Leven is volgens Zomerdijk een van de organisaties die demonstreert. Het is een Christelijke stichting die zich inzet voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, en ter bescherming van het ongeboren kind. “Wij hebben problemen met abortus omdat wij denken dat het een mensenleven is dat wordt weggenomen en daarom hopen wij dat wij dat zoveel mogelijk kunnen voorkomen.”

Om de vrouwen met een veilig gevoel naar binnen te loodsen, zijn sinds maandag 2 maart abortusbuddy’s inzetbaar. Vrijwilligers hebben zich aangemeld en zijn getraind om zonder persoonlijke vragen de vrouwen te begeleiden richting de kliniek.

Volgens het kenniscentrum van seksualiteit, Rutgers, plegen jaarlijks 30.000 vrouwen abortus. Daarmee behoort Nederland tot de laagste van de wereld.

Verslaggeefster Maxime Miedema gaat met beide partijen in gesprek over de demonstraties buiten de kliniek om erachter te komen hoe die er daadwerkelijk aan toegaan.