In de persconferentie van 21 april maakte onze minister-president Mark Rutte bekend dat de basisscholen vanaf 11 mei gedeeltelijk opengaan. De kinderopvang en het speciaal onderwijs gaan volledig open. 

Directeur van Yulius de Atlas, Mark van der Sluijs, is tevreden over de opening bij hem op de cluster 4 basisschool. “Bij ons op school werken wij heel gestructureerd met duidelijke regels en afspraken. Wij hebben vanuit het ministerie richtlijnen gekregen waar we ons aan moesten houden die voor de meivakantie waren afgegeven. Op basis van die richtlijnen hebben wij met de leerkrachten een plan gemaakt.

Met dat plan hebben we brieven gemaakt voor de ouders waarin staat wat wij gaan doen en wat anders is dan voorheen. We hebben ook brieven voor de kinderen gemaakt met pictogrammen over wat ze kunnen verwachten op het moment dat ze maandag naar school toe kwamen. In de brief stond bijvoorbeeld dat de kinderen door een andere deur naar binnen mochten. De ouders mochten de school niet meer binnen en mochten ook het schoolplein niet op.”

In de brief wordt ook vermeldt aan de ouders dat school soms genoodzaakt is om te ouders te adviseren om hun kind toch thuis te houden. “Er zijn soms kinderen die zó overprikkeld raken dat ze heel boos worden en leerkrachten slaan of een tafel tegen het raam gooien. Op dat moment moet je ze fysiek inperken en soms even vastpakken en meenemen naar een ruimte om rustig te kunnen worden. Dat was voor coronatijd makkelijker. Als we merken dat wij een kind één of twee keer per dag vast moeten pakken, dan zeggen we tegen die ouders dat we dit op dit moment niet doen omdat het niet verantwoord is. In de brief aan de ouders hebben we aangegeven dat we dan genoodzaakt zijn om te zeggen dat het land beter thuisonderwijs kan volgen”, vertelt Van der Sluijs.

Tussen de leerkrachten is het ook anders geworden op school. “Normaal hebben we iedere morgen ochtendoverleg. Dan zitten we met elkaar rond een grote tafel waarbij we de plannen van de dag bespreken. Dit doen we nu ook alleen op afstand via Google Meets. De leerkrachten gaan nu niet meer gezellig naast elkaar zitten maar gaan naar hun klaslokalen waar ze koffie krijgen van de conciërge. Je bent gewend om elkaar soms een schouderklopje te geven en gezellig een praatje te maken bij het kopieer- of koffiezetapparaat, dat gaat nu niet. Je loopt soms echt met een grote boog om elkaar heen en dat is wennen”, aldus Van der Sluijs. Het contact tussen hem en de kinderen is moeilijker te veranderen. “Als de kleuters enthousiast naar me toekomen voelt het zo onnatuurlijk om te zeggen ‘doe maar liever niet’.”

Kinderen op een cluster 4 basisschool kampen met psychische stoornissen en gedragsproblemen. Voor de kinderen vindt Van der Sluijs dan ook erg fijn dat de school weer open is. “Dit zijn best wel heftige kinderen om thuis te hebben dus ik denk dat er wel veel ouders zijn die blij zijn dat hun kinderen weer in de structuur van school zitten. De eerste week dat de kinderen thuiszaten was best lastig voor veel kinderen en ouders. De ouders weten dat de kinderen een dagritme nodig hebben over hun dag en activiteiten. Het kan een gigantische belasting zijn voor ouders.”

Niet elk kind is weer aanwezig op school omdat sommige ouders angstig zijn. “Sommige ouders zien het niet zitten dat hun kind naar school gaat en vanuit de leerplicht mogen ze hun kind ook gewoon thuis houden. Wij kunnen daar niet tegenop en bieden die kinderen weer onderwijs thuis”, aldus Van der Sluijs.

Dat thuisonderwijs zou volgens Van der Sluijs nog wel eens bruikbaar kunnen zijn in de toekomst: “Je zag dat heel veel kinderen profijt hadden van onderwijs thuis. Kinderen die normaal gesproken overprikkeld raken door de drukte en de hoeveelheid op school konden nu thuis rustig aan het werk. Zij boekten meer vooruitgang en hadden het meer naar hun zin met leren. Dat is iets om mee te nemen en iets waar we in de toekomst verder mee aan de slag kunnen.”