Vorige week maandag was het zover, na een sluiting van ongeveer acht weken gingen leerlingen van de basisschool weer terug naar school. Hier kwamen veel verschillende meningen over. Sommige ouders laten hun kinderen gaan en andere laten hun kinderen toch nog even thuis. Maar wat is het belang voor kinderen om weer naar school te gaan?

Volgens Marian Timmermans directrice van de Mariaschool in Zandvoort, gaat het vooral om de connectie tussen kinderen op school. Het is belangrijk dat ze weer contact hebben met vriendjes en vriendinnetjes, want hier leren ze veel van.

Volgens Traject Welzijn is het belangrijk dat kinderen naar school gaan. Het draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en het zorgt ervoor dat ze mee gaan draaien in de maatschappij. Ze leren basisvaardigheden, zoals lezen, rekenen en schrijven. Maar ook oefenen ze met hun motoriek en sociale vaardigheden.

Kinderen leren op school rekening te houden met normen en waarden en leren ze om te gaan met regels. Ook leren ze om respectvol met een ander om te gaan.

Door de sluiting hoorden je verschillende geluiden van mensen, dat ze bang waren voor achterstanden bij kinderen. Dit blijk bij Marian op school mee te vallen, volgens haar is de achterstand niet schrikbarend alleen is het per leerling wel verschillend. De kleine achterstand die opgelopen is, gaan ze inhalen door voorkeuren te geven aan bepaalde vakken. Schrijven en rekenen krijgen bijvoorbeeld voorrang op aardrijkskunde en geschiedenis. Volgens haar moet het om die manier goed komen.

Verslaggeefster Maud ten Kate spreekt met directrice Marian Timmermans, over het belang van het openen van de scholen.