Humanitaire hulp aan Syrië onder druk

Humanitaire hulp aan Syrië onder druk

Op 10 juli 2020 liep de VN-resolutie om hulp te verlenen aan Syrië vanuit Turkije af. Sinds 2014 is er een Verenigde Naties afspraak om essentiële noodhulp te verlenen aan Syrië vanuit verschillende grensovergangen. Maar door een veto stem van Rusland en China tegen de verlenging van deze hulp, komt daar een eind aan.

Het gaat om een voorstel om de verbindingsroutes, ofwel grensovergangen, bij de Turkse-Syrische grens open te houden. Dit voorstel werd woensdag 8 juli geblokkeerd door Russische en Chinese afgevaardigden tijdens een VN-veiligheidsraad vergadering. Volgens Rusland en China is één grensovergang genoeg om Syrië te voorzien van noodhulp. De andere dertien leden van de raad stemden wel in met de resolutie.

Door het stoppen van VN noodhulp vanuit Turkije, lopen miljoenen Syriërs noodhulp mis. Dit gaat om het gebied noordwest-Syrië. Volgens Rusland en China kunnen deze gebieden worden geholpen worden vanuit andere delen in Syrië. Amnesty International noemt het veto van Rusland en China ‘verachtelijk’ en vindt de hulp die geleverd zou moeten worden aan de Syriërs in het noordwesten van het land noodzakelijk. China en Rusland vinden dat Syrië het moet kunnen redden zonder deze hulp.

Op 10 januari werd de afspraak voor een half jaar verlengd tot 10 juli, maar dat gold alleen voor twee grensovergangen. Dit zijn Bab Al Salam en Bab Al-Hawa aan de Turks-Syrische grens. Er zijn twee andere grensovergangen, al-Ramtha aan de grens met Jordanië en Al-Jurubiya aan de grens met Irak. Deze overgangen vallen buiten de VN-resolutie.

Er zijn alternatieven voor noodhulp aan Syrië.De grensposten worden niet gecontroleerd door het Syrische regime, maar door de Turken.

“Die grensposten worden niet door het regime gecontroleerd, maar door de Turken. Daarnaast kan het Westen ook hulpgoederen sturen die niet via de VN gaan, maar via andere humanitaire organisaties.”

Waarom is deze noodhulp nodig?

Volgens Stichting Vluchtelingen zijn er in Syrië 11,7 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp. Miljoenen mensen zijn op de vlucht in Syrië. Ook buiten Syrië zijn er miljoenen op de vlucht. De achterblijvers van deze vluchtelingen zijn afhankelijk van hulp. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens.  Zij hebben een tekort aan schoon drinkwater en hebben weinig tot geen medische voorzieningen en toegang tot zorg.

De oorlog in Syrië duurt nu al 9 jaar, sinds in 2011 de bevolking massaal de straat op is gegaan in protest tegen de regering. De regering van president Bashar Al-Assad trad hard op tegen de protesten, met geweld. Het harde optreden van het Syrische regime zorgde ervoor dat de opstandelingen wapens gingen gebruiken. Sindsdien is er sprake van een complexe oorlog in Syrië.Er zijn veel partijen betrokken bij deze ‘burgeroorlog’. Zowel het Syrische leger en de opstandelingen ontvangen steun.

Sinds begin 2019 zijn er nieuwe escalaties in Syrië. Bronnen meldden bombardementen en hevige gevechten in het noordoosten en noordwesten van het land. Honderdduizenden mensen zijn toen op de vlucht geslagen voor het geweld. In begin 2020 is de grootste vluchtelingenstroom sinds het begin van de oorlog op de vlucht gestaan, door nieuwe escalaties tussen het Turkse en Syrische leger.

Waar bestaat de noodhulp uit?

De noodhulp bestaat uit essentiële middelen als gezondheidszorg, cashhulp, noodhulpgoederen, voedselpakketten en bescherming. De noodhulp aan de Syrische bevolking komt niet alleen vanuit de Verenigde NAties, maar bereikt ook de bevolking via humanitaire organisaties. Voorbeelden zijn Amnesty International en Stichting Vluchteling. In 2019 hielpen zij 72.886 Syriërs. In 2020 zijn zij begonnen met het uitdelen van winterpakketten met warme jassen, slaapzakken en plastic zeilen.

  • Ondersteunen van gezondheidsklinieken en mobiele medische teams en het zorgen voor een betrouwbare toevoer van medicijnen en medische voorraden.
  • Bieden van onderwijs, begeleiding en bescherming aan duizenden kinderen in vluchtelingenkampen en gemeenschappen.
  • Geven van hulp aan vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van geweld.
  • Bijdragen aan de economische zelfredzaamheid van mensen door het geven van trainingen en het ondersteunen van kleine ondernemingen.
  • Verstrekken van cashhulp.
  • Uitdelen van winterpakketten aan gevluchte families, zoals winterkleren, winterjassen, warme dekens, plastic zeil en andere noodhulpgoederen.

(bron Vluchteling.nl)

Coronacrisis in Syrië

De coronacrisis is inmiddels ook aangekomen in Syrië. De eerste vastgestelde corona-patiënt is al vastgesteld, maar door een gebrek aan medische voorzieningen en gezondheidszorg is er niet duidelijk hoe ver het coronavirus zich heeft verspreid door Syrië.

Kijk een korte video over het recente nieuws in Syrië met toelichting van een hoogleraar Midden-Oosten.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *