“Geen glans zonder wrijving”

“Geen glans zonder wrijving”

Nederland- Ons land staat bekend als divers. Nederland kent veel verschillende bevolkingsgroepen en een diverse cultuur. Om alle inwoners met verschillende achtergronden met elkaar samen te laten leven is veel kennis nodig. Maar gaat diversiteit ook gepaard met moeilijkheden?

Volgens Alex Stomp, communicatie-adviseur van Movisie, gaat een diverse samenleving niet altijd alleen over rozengeur en maneschijn. “Dat maakt de samenleving kleurrijk, maar dat brengt soms ook wrijving met zich mee.” En die wrijving probeert Stomp via het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) te verkleinen.

KIS is een platform waar kennis over integratie en sociale vraagstukken wordt gedeeld. De twee instituten die samenwerken om kennis over de samenleving te verzamelen zijn: Movisie en het Verwey- Jonker Instituut. Hierbij is Movisie het kennisinstituut en Het Verwey- Jonker Instituut het onderzoeksinstituut. Het doel van KIS is gemeente, scholen en overheid te adviseren over hoe zij om kunnen gaan met een diversere samenleving. Snijd je het onderwerp discriminatie wel aan op scholen of niet en op welke manier doe je dat?

Op het kennisplatform wordt informatie gedeeld over onderwerpen die samengaan met een diversere samenleving. Door het eigen onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en de kennis van Movisie worden adviezen gegeven.

Volgens Stomp leren de jongere generaties omgaan met een diverser wordende samenleving. Hij benoemt dan ook de jongeren van nu als nieuwe toekomst. Volgens hem groeien de jongeren van nu minder vaak op in alleen hun eigen ‘bubbel’, maar staan zij open voor  vernieuwende visies. Ondanks dat dit een goede ontwikkeling te noemen valt, gaat dit dus soms ook gepaard met conflicten. Conflicten waar verschillende groepen zich voor in zetten om dit op te kunnen lossen.

Mocht je zelf nou meer willen weten over KIS of diversiteit in de samenleving. Twijfel je als leraar hoe je bepaalde onderwerpen moet aansnijden in de klas? Neem dan vooral een kijkje op het kennisplatform: https://www.kis.nl

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *