Amnesty International: ‘Politie onderschat risico’s taser’

Als het aan minister Grapperhaus ligt (Veiligheid en Justitie) worden alle Nederlandse politieagenten binnenkort uitgerust met een taser. Het wapen kan een stroomstoot toedienen, waardoor iemand tijdelijk handelingsonbekwaam is en de politie hem of haar kan overmeesteren. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is kritisch: ‘het wapen is heel risicovol’.

De politie hoopt met de taser het gat te vullen tussen de wapenstok, pepperspray, de politiehond en het dienstwapen. Ook zou de invoering ertoe moeten leiden dat agenten minder vaak in gevecht hoeven te gaan. Het wapen dient namelijk gedurende enkele seconden een stroomstoot toe, de getroffen persoon zakt in elkaar en kan geen verzet meer bieden. Volgens de politie is de kans op ernstig letsel ‘zeer gering’. Emile Affolter houdt zich namens Amnesty International bezig met de taser. Hij vindt dat de risico’s worden onderschat: ‘Voor mensen die onder invloed zijn van drank en drugs of die lijden aan een psychische stoornis, kan het wapen erg riskant zijn.’
Maar als zo iemand met een bijl op een agent afkomt, moet die zich toch kunnen verdedigen?
‘Daarom zijn wij ook niet tegen het wapen an sich. Wel vinden wij dat agenten in eerste instantie moeten proberen om te de-escaleren. Er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarin dat niet mogelijk is. Als iemand niet valt te kalmeren en een duidelijk gevaar vormt, kan de taser een effectief middel zijn.’
Het stroomstootwapen moet dus alleen worden gebruikt wanneer anders het vuurwapen zou zijn getrokken?
Precies. Maar wij zijn bang dat het wapen te pas en te onpas zal worden ingezet. De politie heeft de afgelopen twee jaar een proef gedaan en daaruit is gebleken dat wanneer agenten het wapen eenmaal hebben, ze het vaak zullen gebruiken – ook wanneer het niet nodig is.

In Zwolle, Amersfoort en Noord-Nederland zijn sinds 2017 driehonderd agenten opgeleid om het stroomstootwapen te hanteren. De arrestatieteams hebben het wapen al langer in hun standaarduitrusting zitten. De politie is juist van mening dat het wapen tot minder geweld leidt. Het bereikt ‘een maximaal effect, met een minimaal letsel’. Zij schrijven: ‘De taser kan worden gebruikt in situaties waarin politiemensen worden geconfronteerd met agressie van mensen die door overmatig drank- of drugsgebruik niet gevoelig zijn voor de wapenstok of pepperspray of om verwarde personen die een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving.’ Volgens Affolter zijn het juist die groepen die een hoog risico op gezondheidsproblemen lopen. Agenten moeten volgens hem goed weten hoe ze het wapen kunnen gebruiken: ‘Maar ze moeten vooral ook weten wanneer ze het wapen niet moeten gebruiken.’
Daarvoor hebben we toch de politieacademie?
‘Er is nu al te weinig tijd voor trainingen in het gebruik van de geweldsmiddelen die de politie op dit moment heeft. Ze zouden eigenlijk meer met het vuurwapen moeten oefenen, en vaker een bijscholingstraining moeten volgen. De introductie van een nieuw wapen, verreist een training van minimaal vier dagen. Wij maken ons zorgen dat de tijd daarvoor ontbreekt.
Toch is de taser nog altijd minder dodelijk dan het pistool.
Klopt. Maar dat neemt niet weg dat het wapen alleen moet worden gebruikt door goed opgeleide agenten in situaties waarin het echt niet anders kan.’

Over de auteur

Marijn Slijper

Contact: marijn.slijper@student.hu.nl

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *