Prinsjesdag 2019 voor u

Prinsjesdag 2019 voor u

DEN HAAG – Prinsjesdag 2019 stond in het teken van de economische groei voor het zevende jaar op rij. Tijdens de presentatie van de Miljoenennota ziet 2020 er florissant uit, maar moeten we hoedden op mindere tijden volgens koning Willem Alexander. Waarin merkt de Nederlander dat we er, wederom, op vooruit gaan?

Miljoenennota

In de zorg gaat de zorgtoeslag omhoog. Voor huishoudens met meerdere personen zal de toeslag stijgen met €95. Voor alleenstaande is dit €67. Dit valt hoger uit vergeleken met de verwachte premiestijging.

De koopkrachtstijging van de Nederlandse huishoudens staat geraamd op zo’n 2,1%. De eerder verwachte stijging van 1,2% is beter uitgevallen. Die 2,1% zal verschillen tussen de inkomensgroepen. Volgens Rijksoverheid stijgt de koopkracht van inkomens tot €25.000 met 1,4% en de inkomensgroep van €55.000 tot 86.000 stijgt het meest met 2,4%.

Het kabinet kiest voor een begrotingsoverschot van 0,3% in plaats van de verwachtte 0,5%. Zo verminderen ze de financiële lasten van middeninkomens. Door het begrotingsoverschot daalt de staatschuld tot onder de 50% van het bruto binnenlands product. Zo zijn we in de toekomst beter in staat om tegenslagen op te vangen legt minister van Financiën Hoekstra uit.

In het bedrijfsleven wil Rutte III de kloof tussen flexwerkers en werknemers met een contract verkleinen door belastingvoordelen van ZZP’ers in te perken. Waar ze nu pas belasting betalen vanaf hun eerst verdiende €7.280, gaat dat bedrag omlaag in de komende tien jaar in stapjes omlaag naar €5000.

Grote multinationals die in Nederland genoten van een belastingparadijs kunnen daar vanaf 2021 niet meer vanuit gaan. Vanaf dan mogen multinationals als Shell en Philips hun buitenlandse verliezen niet meer aftrekken van de winst die zij maakten in Nederland. Hierdoor betaalden zij relatief weinig tot geen winstbelasting in Nederland. Straks mogen multinationals enkel verliezen verrekenen met dochterbedrijven binnen de EU.

Ook in de vluchtelingencrisis gaat het kabinet fors investeren. Om doorstroming te verbeteren komt er vanaf 2020 zo’n honderd miljoen extra bij om o.a. de asielprocedure te verbeteren en dus te versnellen.

Tijdens de rit van de Glazen Koets door Den Haag protesteerde een groep activisten tegen de uitstoot van schadelijke stoffen. Zij voelde zich eerder niet gehoord en besloten lawaai te maken tijdens de tocht. Toch trekt het kabinet voor het klimaatakkoord en de aanpak tegen schadelijke stoffen als stikstof €200 miljoen uit in 2020. Dit bedrag zal op lopen tot €295 miljoen in het jaar erop.

Troonrede  

Na de fameuze woorden ‘Leden van de Staten-Generaal’ volgde … naar 75 jaar vrijheid waarvan ons land geniet. Operation Market Garden benoemde de koning. Na jaren van knechting en tirannie kwam de hoop op een betere toekomst die dag letterlijk van boven, in de vorm van duizenden geallieerde parachutisten.” In 2020 vieren we onze vrijheid en wordt €15 miljoen beschikbaar gesteld om vele activiteiten te organiseren.

Er zal ook meer aandacht komen om de publieke voorzieningen sterker te maken. Defensie zal nieuw en beter materiaal krijgen en er wordt geïnvesteerd in vaar- en spoorwegen.

Ondanks de economische groei, die gestaagd zal dalen vergeleken met afgelopen jaren, spreekt de koning toch over mindere tijden die zullen komen. Met name de Brexit die nu echt voor de deur staat, sterk groeiende landen met handelsoorlogen tot gevolg (zie de VS en China) en de spanning tussen verschillende internationale verhoudingen zullen de aanleiding zijn van deze mindere tijden.

Willem-Alexander sluit zijn troonrede af met een ode aan een 96-jarig lid van de Prinses Irene Brigade. De Prinses Irene Brigade nam deel aan operation Market Garden, waar de koning zijn toespraak mee begon. Ter ere van het bataljon staan zij sinds de bevrijding iedere Prinsjesdag op het Binnenhof, dit jaar dus voor 75keer.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *