Sneeuw en kou: Hoe overleven heide dieren de winter?

Sneeuw en kou: Hoe overleven heide dieren de winter?

Schotse hooglander op de Posbank, voor de kou en sneeuw.

Code Oranje: In Nederland is voor het eerst in tien jaar weer een sneeuwstorm. Op Terschelling in 1987 lag er 80 cm sneeuw, dit is de dikste laag sneeuw dat ooit is gemeten in Nederland. Dat is wel even wat anders dan de 20 cm wat ons dit weekend werd beloofd.

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering warmt Nederland in een rap tempo op. De temperatuur stijgt in ons land per 10 jaar bijna een halve graad in de winter, waardoor sneeuw zeldzaam is geworden. Het gevolg van de verwarming, is dat het aantal gemiddelde sneeuwdagen afneemt. ’’Dit zijn dagen waarop het koud genoeg is om sneeuw en geen regen te krijgen’’, laat het KNMI weten op hun website. ‘’Begin jaren 80 had Nederland gemiddeld 30 tot 35 sneeuwdagen per jaar, tegenwoordig zijn dat nog maar 18 dagen’’, zegt weeronline op hun website.

Het warmer worden van de aarde komt door de verbanding van fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas, en steenkool, waardoor gas vrijkomt. Doordat dit gas de straling van de zon absorbeert, wordt het steeds warmer op aarde. De stijging van de temperatuur heeft als gevolg dat het klimaat veranderd, waardoor sneeuw een steeds zeldzamer verschijnsel is.

Maatregelen tegen de klimaatverandering

De klimaattop van 2020 is uitgesteld naar dit jaar. Tijdens deze top zouden de akkoorden die in 2015 in Parijs zijn gemaakt aanvullingen krijgen.

De belangrijkste punten in het klimaatakkoord zijn:

  • Landen moeten er naar streven om de stijging te beperken tot 1,5 °C.
  • De uitstoot van broeikasgassen moet in 2050 weer in balans zijn met de natuurlijke CO2-opslag van de aarde.
  • Het akkoord is bindend en alle landen zijn verplicht het na te leven. Het is niet toegestaan om de doelstellingen naar beneden bij te stellen.
  • De aanpak van klimaatverandering en de uitstoot van broeikasgassen mag de voedselproductie niet in gevaar brengen.
  • Armere landen zullen ondersteuning krijgen om hun klimaatdoelstellingen te halen uit een fonds dat door rijkere landen wordt gevuld. Vanaf 2020 moet er tot de klimaatconferentie van 2015 elk jaar 100 miljard dollar beschikbaar zijn.
  • Alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar innovatieve klimaatontwikkelingen.

Deze punten zijn terug te lezen op Hier.nl.

Milieu centraal geeft aan wat je zelf kan doen om milieubewuster te leven.’’ Om je voor te bereiden op hitte, droogte, en meer neerslag kun je in en om je huis aanpassingen doen, zoals je tuin vergroenen, een groen dak nemen of regenwater opvangen.’’

Nederland zelf heeft een klimaatplan opgesteld die gaat lopen in de periode tussen 2021 en 2030. In dit plan staan:

  • de hoofdlijnen van het beleid waarmee het kabinet de doelstellingen uit de Klimaatwet wil halen;
  • een aantal beschouwingen, bijvoorbeeld over de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van klimaatverandering en over de economische gevolgen van het beleid.

Deze punten zijn terug te lezen op de website van Rijksoverheid.

Hoe bereiden dieren zich voor op de aankomende winter?

Ook de dieren hebben hier last van. Door de opwarming worden veel planten- en diersoorten bedreigd, doordat natuurgebieden verdwijnen. Zo zijn volgens het WWF dieren bedreigd wanneer deze op het punt staan van uitsterven. Dit zijn bijvoorbeeld de panda, neushoorn, orang-oetang, tijger en gorilla. Doormiddel van vele acties van leden helpen ze de natuur een handje. Zo kunnen mensen lid worden (ranger) en kunnen ze geld doneren en acties opzetten.

Ook in Nederland zijn de natuurgebieden in gevaar. In de vele natuurgebieden in Nederland leven verschillende diersoorten die met deze klimaatverschillen moeten zien te overleven. Natuurmonumenten helpt mee aan de strijd tegen het klimaat.  Natuurmonumenten in een vereniging voor mensen die van de natuur houdt. Ze richten zich op het beschermen van de natuur en het behoudt van landschappen en cultureel erfgoed. ’’Zo blijft onze natuur behouden en kunnen we hier met zijn allen nog eeuwenlang van blijven genieten.’’, zegt natuurmonumenten op hun site.

Op de Posbank, een natuurgebied in Gelderland, leven wilde paarden, schotse hooglanders, zwijnen, schapen, reeën, en er zijn verschillende plassen met vogels. Een zorgspecialist helpt met het nakijken van de dieren. Maar hoe bereiden de dieren in de Nederlandse natuurgebieden zich voor op de kou? Boswachter Tonnis Boerma vertelt hierover in de Tv-uitzending.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *