Verbreding van de Ring Utrecht nog in afwachting

Verbreding van de Ring Utrecht nog in afwachting

Meer dan tien jaar geleden werd een plan gemaakt voor het verbreden van de A27/A12 Ring Utrecht. Het verbreden van de wegen zorgt namelijk voor minder files, meer verkeersveiligheid en betere bereikbaarheid. Tot op de dag van vandaag is de kogel nog niet door de kerk en staat het plan stil. Ondanks dat dit positief klinkt zijn veel inwoners van Utrecht en verschillende organisaties tegen.

De Rijkswaterstaat is zeker over dit project. De Ring Utrecht wordt ook wel ‘de draaischijf van Nederland’ genoemd. Hier komt namelijk veel verkeer samen dat zich daarna een weg vervolgd door het land. Volgens het Kabinet zal dit verkeer in de toekomst blijven toenemen. Daarom wil de Rijkswaterstaat de snelwegen verbreden. Dit zal ervoor zorgen dat de regio Utrecht beter bereikbaar wordt en de verkeersveiligheid kan worden verbeterd. Door het project is het ook mogelijk dat geluidoverlast wordt verminderd door hogere en langere geluidschermen. Als laatste komt er meer natuur voor terug. Vooral dit laatste punt ligt gevoelig bij veel inwoners en organisaties, want een groot deel van de Amelisweerd zal ten kosten gaan van dit project. De Rijkswaterstaat laat weten dat 59 hectare bos zal moeten worden gekapt, maar hiervoor in de plaats zetten zij 64,7 hectare bos terug. Vooralsnog zijn vele partijen het hier niet mee eens.

Kerngroep Ring Utrecht, kortweg KRU, is een samenwerkingsverband van bewonersgroepen en natuur- en milieuorganisaties in de stad Utrecht. KRU is sinds 2005 in strijd tegen dit plan. Volgens hen zal de verbreding van de Ring Utrecht ten koste gaan van de gezondheid van inwoners, natuur, de Amelisweerd en veel geld. Het project zal namelijk maar liefst €1.500 miljoen zal kosten. De Amelisweerd is een landgoed wat een veel bezocht wandelgebied is onder inwoners van Utrecht. Sinds 2006 is het landgoed en Rijksmonument geworden vanwege belangrijke landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Dat dit plan niet ten kosten mag gaan van de Amelisweerd is duidelijk, maar wat wordt bedoeld met de gezondheid van inwoners?

De verbreding van de snelwegen heeft als gevolg dat er meer auto’s komen te rijden. Meer auto’s betekentautomatisch meer luchtvervuiling en geluidoverlast. Iets wat de gezondheid van inwoners aantast. KRU stelt dat Nederland een van de vieste lucht heeft van Europa. Ondanks dat Nederland bijna geheel voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. De KRU is niet geheel tegen het plan. Alleen gelooftij erin dat voor dit plan een duurzame oplossing moet zijn dat binnen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs valt en de Amelisweerd in haar geheel kan blijven bestaan. KRU denkt hierbij aan het verlagen van de maximumsnelheid, meer fietspaden en snelfietspaden, beter openbaar vervoer-netwerk en thuiswerken.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *