Jeugdcriminaliteit daalt, maar ernstige misdrijven nemen toe

Jeugdcriminaliteit daalt, maar ernstige misdrijven nemen toe

Uit het rapport ‘monitor jeugdcriminaliteit’ dat het CBS iedere twee á drie jaar in samenwerking met het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum (WODC) publiceert, blijkt dat de jeugdcriminaliteit is afgenomen in de periode 2015 tot 2021. Er is daarentegen wel sprake van een stijging op het gebied van ernstige misdrijven zoals doodslag en gewelddadige vermogensdelicten.

Begin afname

De afname in jeugdcriminaliteit is in 2007 ingezet. Destijds waren er respectievelijk 44 minderjarige en 51 jongvolwassene geregistreerde verdachten en veroordeelde daders per duizend leeftijdsgenoten. In ieder jaar sindsdien nam dat aantal af met 2019 een uitzondering toen beiden aantallen een lichte toenamen kende.

Daling 2015 tot 2021

In de periode 2015 tot 2021 is de jeugdcriminaliteit van 18 geregistreerde minderjarige verdachten per duizend leeftijdsgenoten, gedaald naar 13 per duizend. Het aantal daadwerkelijk veroordeelde daders nam eveneens af van 7 naar 3 per duizend leeftijdgenoten.

Bij de jongvolwassenen waren er in 2015 nog 27 geregistreerde verdachten per duizend leeftijdsgenoten maar dit nam in 2019/2020 met 7 verdachten af tot 20. Er waren 6 minder strafrechtelijk veroordeelde daders in 2019/2020. Dit aantal daalde van 22 in 2015 naar 16.

Toename ernstige delicten

Zoals gezegd is er niet op ieder onderdeel van het rapport een afname zichtbaar. Bepaalde delicten zoals doodslag laten een toename zien in het aantal door justitie veroordeelde daders. In 2015 waren er 40 veroordeelde daders. Dit liep in 2016 terug naar 29 om in 2019 het punt van 45 te bereiken. Een toename van meer dan 50%. Niet alleen doodslag kwam vaker voor bij minderjarige en jongvolwassenen in deze periode. Ook de hoeveelheid minderjarige daders van gewelddadige vermogensdelicten groeide. In 2015 waren dit er 525 wat uitliep naar 604 2019. Een toename van 13%.

De hoeveelheid minderjarige die verdacht werden van een misdrijf met een wapen steeg met 2% terwijl het stel jongvolwassenen dat verdacht werd van hetzelfde misdrijf groeide met liefst 11%. De cijfers van zware mishandeling liet ook geen daling zien. Dit bleef gelijk.

Stagnatie, daling of toename?

Op basis van de grafieken lijkt het erop dat de daling die in 2007 is ingezet ietwat lijkt te stagneren. Het aandeel zelf gerapporteerde minderjarige misdadigers blijf in 2020 ten opzichte van 2015 grofweg gelijk. Dit aantal ging van 35% naar 37% van het volledig aantal minderjarige die een misdrijf pleegde. Dit verschil is niet significant.

Het aantal minderjarige verdachten per duizend leeftijdsgenoten steeg in 2019 licht ten opzichte van 2018, maar dit werd weer gecorrigeerd in 2020. Dit maakt het moeilijk om te concluderen of het een stagnatie van de daling betreft of een toename.

Aandachtspunten

Er zijn een aantal ontwikkelingen waar extra op gelet moet worden om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Er zijn minder minderjarigen die zelf aangeven een delict te hebben gepleegd en in deze leeftijdsgroep is er geen daling zichtbaar op het gebied van lichte misdrijven zoals het verstoren van de openbare orde, diefstal en vernieling. Bovendien zijn er meer minderjarigen die betrokken zijn bij wapenincidenten en worden geregistreerd door de politie. Daarnaast worden ze vaker veroordeeld voor ernstig geweld.

De hoeveelheid jongeren die op een bepaalde manier verwikkelt zijn met cybercriminaliteit neemt ook toe. Vaak zijn zij verweven met traditionele criminaliteit.

Misdrijven door jongeren worden steeds vaker afgehandeld buiten het strafrechtelijk proces. Denk aan verwijzingen naar Halt. Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren (12-23 jaar) tegen te gaan zonder dat ze een strafblad krijgen. Jaarlijks krijgen ongeveer 16.000 jongeren hiermee te maken. De zaken die het wel tot een strafrechtelijke procedure schoppen zijn complexer en ernstiger dan vroeger.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *