Homogenezing nog steeds legaal in Nederland

Homogenezing nog steeds legaal in Nederland

We leven in een vooruitstrevend land op het gebied van homorechten en vrijheid. Toch is homogenezing nog wel legaal in Nederland. Het kabinet heeft eerder al met een meerderheid voor een verbod op homogenezing gestemd maar er is meer onderzoek nodig voordat dit verbod ook ingaat. Wat is homogenezing en waarom is het nog legaal in Nederland om iemand ‘hetero te maken’?

Nederland was altijd voorloper op het gebied van homorechten. Zo was Nederland het eerste land ter wereld wat in 2001 officieel het homohuwelijk legaliseerde.  Officieel gezien is het homohuwelijk nooit illegaal geweest want de omschrijving van het huwelijk is een ‘geregelde samenlevingsvorm’, tussen wie dan ook.

Toch is het homohuwelijk binnen verschillende kerkgemeenschappen ‘not done’. Zo heeft het Vaticaan zich recentelijk nog uitgesproken over dit onderwerp. Homoseksuele relaties zouden niet gezegend mogen worden omdat de kerk niet ‘de indruk wil wekken een keuze en een levensstijl goed te keuren die niet volgens Gods plan zijn.  Vaak wordt homoseksualiteit afgewezen in kerkgemeenschappen vanuit het idee in de Bijbel dat God een mens als vrouw en man heeft geschapen en dat deze binnen het huwelijk seksuele gemeenschap mogen hebben. Veel traditionele gelovigen vinden homoseksualiteit daarom ongelijkwaardig vergeleken bij heteroseksualiteit.  Dit onderzoek is uitgevoerd op aandringen van de Tweede Kamer en is uitgevoerd door de onafhankelijke bureaus Beke en Ateno.

En nu, 20 jaar na de legalisering van het homohuwelijk, is homogenezing nog altijd legaal in Nederland. Homogenezing wordt ook wel conversietherapie genoemd en bestaat uit psychologische of spirituele interventies met het doel om de desbetreffende persoon van geaardheid te laten veranderen. Er zijn ongeveer vijftien organisaties en therapeuten in Nederland die homogenezing nog uitoefenen. Therapie zou bestaan uit gesloten gebedssessies, therapieën en gesprekken tussen pastores en gelovigen. Verschillende onafhankelijke onderzoeken laten zien dat deze therapie schadelijk kan zijn voor de geestelijke gezondheid, met depressie en in het ergste geval zelfdoding tot gevolg.  Het ontmoedigen van homoseksualiteit zorgt er ook voor dat iemand langer ‘in de kast’ blijft omdat ze het gevoel hebben niet geaccepteerd te worden als ze voor hun seksualiteit uit zouden komen.

Dit is waarom de tweede kamer al een tijdje bezig met een verbod op homogenezing. Onder andere minister De Jonge (Minister van Volksgezondheid) en Grapperhaus (Minister van Justitie en Veiligheid) gaven aan dat er harder opgetreden moet worden tegen de therapeuten en instanties die homogenezing aanbieden.  Toch werd begin dit jaar duidelijk dat er op dit moment geen verbod zal komen op deze omstreden therapieën. Er zou namelijk meer onderzoek gedaan moeten worden naar de handhaving van dit verbod. Voornamelijk op juridisch gebied is nog meer onderzoek nodig om instanties harder aan te pakken.

Begin dit jaar, voor de verkiezingen, werd door een ruime meerderheid in de Kamer al voor een wetsvoorstel gestemd. Het originele plan komt uit 2019, waar een motie van D66 en PvdA om homogenezing en conversietherapie te verbieden al aangenomen werd.  SGP, CDA, ChristenUnie en Forum voor Democratie stemde toen tegen het verbod. Nu twee jaar later is een verbod nog niet rond omdat er grondrechten in het geding zijn, denk aan: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en het verbod op discriminatie. Nieuw onderzoek moet uitwijzen hoe uitvoerbaar en handhaafbaar een verbod kan zijn. Dit wordt waarschijnlijk pas beslist bij het nieuwe kabinet. Wel gaat het kabinet in met het verzoek van de Kamer om steunpunten op te richten voor slachtoffers van conversietherapie.

D66, VVD, PvdA en GroenLinks willen niet op dit onderzoek wachten en zij willen homogenezing zo snel mogelijk verbieden. Deze partijen zijn nu bezig met een nieuw wetsvoorstel en bekijken de mogelijkheden om instanties bestuurlijke boetes op te leggen als ze besluiten homogenezing alsnog uit te oefenen. Minister Grapperhaus denkt dat bestuurlijke boetes meer effect zullen hebben dan het strafrecht omdat hij denkt dat deze aanpak meteen zal werken, en met een strafzaak gaat er veel tijd overheen voordat organisaties bestraft worden.  Dit baseert hij ook op eerdere ervaring bij instanties die beschuldigd werden van kindermisbruik.  Daarom wordt er nu gewerkt aan een nieuwe wet met bestuursrecht als uitgangspunt. Deze wet zal alleen weer opnieuw opgesteld en aangenomen moeten worden.  Tot die tijd is homogenezing dus nog legaal in Nederland.

Over de auteur

Annelies van Swet

22. Tweedejaars student journalistiek aan de HU. Schrijft graag over Formule 1 gerelateerde zaken op GPFans.nl. Geïnteresseerd in technologie, kunst en literatuur. Contact: Email: anneliesvanswet@gmail.com

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *