Het belang van maatschappelijke ondernemingen

Het belang van maatschappelijke ondernemingen

Van: Coffyn.nl

Het aantal maatschappelijke ondernemingen in Nederland is dit jaar gegroeid. Steeds meer ondernemers vinden winst maken niet meer het belangrijkste en hebben een toenemende belangstelling voor het oplossen van sociaal-maatschappelijke problemen.

 Charlotte Bubeck is bedrijfsleidster van Coffyn: een koffiebranderij in de regio Gelderland. “Medewerkers die hier werken hebben een veilige arbeidsplek afgestemd op hun wensen en mogelijkheden. Dus dat is net iets anders dan in het reguliere arbeidsleven.”

Maatschappelijke ondernemingen zijn een vorm van maatschappelijke participatie en focussen zich vooral op arbeidsparticipatie. Het biedt burgers met een psychisch of lichamelijke beperking de mogelijkheid om actief mee te doen in de samenleving. Zo is uit onderzoek van loketgezondleven gebleken dat participatie invloed heeft op de gezondheid. Het draagt bij aan zingeving en aan een sociale cohesie die mensen met een achterstand vaak missen. Maatschappelijke ondernemingen zoals Coffyn bieden werknemers een sociale steun. Dit beschermt mensen tegen een gevoel van eenzaamheid of depressies. Ook bieden maatschappelijke ondernemingen een gemeenschappelijk belang. Dit geeft werknemers een verantwoordelijkheid en daarmee wordt ook de gezondheid en welzijn vergroot.

Er zijn verschillen tussen een maatschappelijke onderneming en een reguliere onderneming. Een maatschappelijke onderneming heeft een maatschappelijke missie. De onderneming is bedoeld om een bepaald probleem in de maatschappij op te lossen of om bepaalde bevolkingsgroepen te helpen. Daarom staat positieve impact op de samenleving voorop bij een maatschappelijke onderneming. Dit kan gaan om aspecten, zoals duurzame productie of een grotere sociale cohesie. Maar het belangrijkste verschil tussen een maatschappelijk en gewone onderneming is: Een maatschappelijke onderneming kent geen winstmaximalisatie. Dit houdt in dat een maatschappelijke onderneming zich niet richt op winst maken. Winst maken is vooral een middel om de maatschappelijke missie te kunnen behalen, maar winst maken is geen doel. Bij een gewone onderneming is dit wel het geval.

Reguliere ondernemingen en maatschappelijke ondernemingen kennen ook overeenkomsten. Zo behalen beide sectoren hun geld uit de markt en zijn ze dus niet afhankelijk van subsidies en donaties. Maar maatschappelijke ondernemingen zijn wel transparanter. De bedrijfsdoelen, omgaan met winst en maatschappelijke doelen zijn helder en controleerbaar. Vaak delen maatschappelijke ondernemingen ook hun kennis met de overheid en andere bedrijven. Dit doen reguliere ondernemingen meestal niet.

‘kennis en ervaring is belangrijk’

Voor begeleiders is het belangrijk om kennis en ervaring te hebben, over het specifieke vakgebied. In het geval van Coffyn is dat koffiebranden en horeca. Charlotte: “De begeleiders zijn betrokken bij het dagelijks functioneren van de werknemers en dragen bij aan de ontwikkeling van de werknemers.” Voor de bedrijfsleider is het van belang dat hij/zij een breed netwerk heeft, zoals contacten bij de gemeente en andere ondernemingen. Zo is het makkelijker om fondsen te verwerven en doorstroom mogelijkheden te creëren. Coffyn is hier een goed voorbeeld van, omdat zij veel contact hebben met reguliere horecazaken, om zo werknemers die klaar zijn voor een betaalde baan door te laten stromen.

De maatschappelijke onderneming kent een lange geschiedenis. Ze zijn rond de eeuwwisseling ontstaan en kregen vooral door burgerinitiatieven voet aan de vloer.  Rond de jaren 70 is de verzorgingsstaat in Nederland gaan uitbouwen. De overheid heeft toen veel organisaties naar zich toe getrokken en gefinancierd. Zo kregen de maatschappelijke ondernemingen steeds meer te maken met regels en leken ze steeds meer op overheidsinstellingen. Het voordeel was wel dat ze grote steun kregen doormiddel van subsidies. Sinds de afgelopen 20 jaar is er een tegenovergestelde ontwikkeling bezig. Maatschappelijke ondernemingen krijgen steeds minder subsidie en moeten vooral op eigen benen staan door bezuinigingen op de zorg. Het effect is dat winst maken steeds belangrijker wordt en het welzijn van de werknemers en het centrale doel van de ondernemingen steeds meer op de achtergrond verschijnt.

Charlotte merkt deze ontwikkeling nog niet bij haar onderneming. “Mensen komen bij ons met een indicatie dus dat is een onderdeel van ons bedrijfsmodel. En doordat we ook winst maken zijn we niet volledig afhankelijk van de overheid. Het is belangrijk dat we geld verdienen, omdat we een bedrijf zijn, maar we moeten de balans zoeken tussen ontwikkeling van de werknemer en winst maken.” De grootste taak van Charlotte is iedere dag de balans vinden. “Enerzijds heb je de zorg en anderzijds de commercie. Ik moet ook nog een team leiden en er voor iedereen zijn. Dat is soms lastig, maar wel een leuke uitdaging.”

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *