Hoe gevaarlijk is het gas benzeen?

Hoe gevaarlijk is het gas benzeen?

Benzeen: een gas dat vrijkomt bij scheepsvaart, industrie en verkeer. Het gas staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen en langdurige en directe blootstelling zou schadelijk zijn voor de mens.

 Het is niet duidelijk hoe schadelijk benzeen precies is. Wat wel bekend is, is dat mensen die in direct contact met een grote hoeveelheid benzeen komen, een grotere kans op leukemie hebben. Ook is er een verhoogde kans op hart en vaatziekten.

Het gas wordt al een lange tijd gebruikt in de industrie en scheepvaart, maar de laatste tijd is er veel commotie ontstaan, omdat er meer media-aandacht is voor de luchtkwaliteit van Nederlandse steden. In bepaalde gebieden in Nijmegen werd een hoge hoeveelheid benzeen gemeten in de lucht. Vooral langs de waal en rondom industriegebieden worden hogere hoeveelheden gemeten, dan in andere delen van de stad. Dit komt, doordat schepen voordat ze vanuit Nijmegen de Duitse grens overgaan, hun ruimen schoonspoelen en resten benzeen de lucht in stoten. In Duitsland wordt er strenger gecontroleerd op de uitstoot van benzeen en dus lozen schepen hun benzeen in Nederland. De wetgeving is in Nederland nog minder streng.

Bewoners maken zich zorgen. Het is namelijk niet duidelijk hoe schadelijk benzeen op de lange termijn is en of indirect contact ook gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Henk Jans is chemisch deskundige en milieu/medisch specialist. “Er is geen verbod op het uitstoten van benzeen door de scheepvaart. Schepen willen hun ruimen schoonblazen en dat noemen we ontgassen. Resten benzeen die in de tanker aanwezig zijn worden schoongemaakt en komen dan in de lucht terecht. In Duitsland is er wel een totaal verbod en het gevolg is dat schepen voordat ze de grens overgaan hun benzeen resten in Nederland de lucht in blazen.”

Bij benzeen zijn er twee effecten te onderscheiden. “Dat zijn de acute effecten waarbij je kortdurend bloot gesteld wordt aan benzeen en dat je dan klachten krijgt, maar dan heb je het over concentraties die veel hoger zijn dan dat in de praktijk voorkomt. De lange termijn effecten, dus langdurige blootstelling aan benzeen levert meer kans op kanker op.”

Volgens Henk Jans valt het directe gevaar van benzeen in woongebieden nu nog wel mee. “De concentraties die je in de wijken op leefniveau terugziet zijn erg laag. Dan zit je tussen de 0,5 en 1,5 microgram. Het risico op het krijgen van leukemie is dan erg klein.”

Ook door roken komt benzeen vrij en het verkeer levert een grote bijdrage. Als je op een drukke straat benzeen gaat meten of bij de ingang van een parkeergarage, dan vind je een hoge concentratie benzeen. Het is daarom belangrijk om betrouwbare metingen te doen. Het RIVM heeft speciale meters die de luchtkwaliteit in een stad kunnen meten, maar deze zijn erg duur.

Als het gaat om klimaatverandering is recyclen een goede manier om het klimaat positief te beïnvloeden. Maar bij het tegengaan van het benzeen gehalte in de lucht werkt recyclen helaas averechts. Uit een artikel van de Trouw blijkt dat het hergebruiken van oud materiaal ervoor zorgt dat er meer benzeen vrijkomt bij de verbranding. Het gaat hierbij vooral om het recyclen van asfalt. Wat wel helpt is nauwkeuriger meten en productieprocessen aanpassen.

Ondanks er geen direct gevaar is voor bewoners, is het wel belangrijk om een oplossing te bedenken voor de toekomst. Henk: “Als je kijkt naar een duurzame ontwikkeling van Nederland, wil je het brandstofgebruik moderniseren en ook het autogebruik tegengaan. Het is ook belangrijk om naar het gedrag van mensen te kijken, zoals bijvoorbeeld minder roken en houd stoken. Want ook daar komt benzeen bij vrij. In het kader van handhaving en toezicht is het ook belangrijk om beter naar bedrijven te kijken en zo nodig daar productieprocessen te moderniseren.”

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *