Nieuwe ontslagen in 2020?

Nieuwe ontslagen in 2020?

Transitievergoeding bij ontslag Bron: Shutterstock

De overheid wil werkgevers stimuleren om meer werknemers een vast contract aan te bieden. Dit wil zij doen door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WEB) op 1 januari 2020. Dit is een aanpassingswet, waarbij het goedkoper wordt om werknemers te ontslaan. Wanneer een werknemer ontslag krijgt, wordt er een transitievergoeding meegegeven. Deze transitievergoeding wordt lager, waardoor het ontslagproces goedkoper wordt voor de werkgever.

Nu is de vraag wat deze wet gaat betekenen voor zowel Nederlandse werkgevers als werknemers. Zullen werkgevers hun werknemers nu massaal gaan ontslaan in 2020, vanwege een lagere transitievergoeding? Of zullen werkgevers er voor kiezen werknemers alsnog in 2019 te ontslaan? Hoe gaat dit eruit zien? Alfred van Delft secretaris bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Nederland vertelt hier meer over. Hij houdt zich bezig met onder andere de arbeidsvoorwaarden het ontslagrecht en ontslagvergoedingen. Van Delft stelt in ieder geval dat het zo simpel nog niet ligt. En dat alleen een verlaging van de transitievergoeding het verschil niet gaat maken: “een ontslagprocedure heeft met een hele hoop factoren te maken. Dit gaat niet alleen om de kosten dat het ontslag van een persoon met zich mee brengt. Sterker nog mensen die pas net in dienst zijn zullen duurder zijn om te ontslaan, omdat een werknemer minimaal twee jaar in dienst moet zijn om recht te hebben op een transitievergoeding.”

Daarnaast vertelt Coen van Hees ondernemer en oprichter van het softwarebedrijf Story of Ams hoe hij hier tegenaan kijkt vanuit zijn ondernemerspositie. Ze zitten verspreid door Amsterdam, Berlijn en Los Angeles en werken voor onder andere Nike en Marqt. Coen van Hees stelt dat de lagere kosten voor een ontslagprocedure het nu wel aantrekkelijker maakt om een werknemer een vast contract aan te bieden: “de risico’s zijn hierdoor lager, waardoor het aantrekkelijker wordt om een werknemer een vast contract aan te bieden” aldus van Hees.

Over de auteur

Nan Cao Blokhuis

My name is Nan Cao Blokhuis, I'm a journalism student from the Netherlands. Besides this I'm a freelance journalist interested in conflict, corruption and humanitarian crisis around the world. In the near future I'm aspiring to become an investigative journalist reporting from the heart of conflict- and crisis areas. Before studying journalism I have been studying Anthropology and Social Sciences at the University of Amsterdam.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *