Het coronavirus heerst al lange tijd in China en duikt ook op in de rest van de wereld. KLM heeft daarom besloten om nog langer niet op steden in het Aziatische land te gaan vliegen. Er is daarom een stuk minder import en export tussen China en de rest van de wereld. Welke invloed draagt het coronavirus daardoor bij aan het milieu?

 Guus Velders, hoogleraar luchtkwaliteit aan de Universiteit Utrecht, noemt als belangrijkste emissie dat het stilleggen van het verkeer en de industrie bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit. Uit satellietbeelden van NASA blijkt namelijk dat deze enorm vooruit is gegaan. ‘’Daardoor zie je dus onder meer veel uitstoot van fabrieken waardoor de lucht vervuild raakt en de kwaliteit achteruitgaat’’, licht hij toe. Bovendien stoten de auto, de fabrieken en de elektriciteitscentrales ook een hoop broeikasgassen uit. Echter, men zal niet snel merken dat dit wat zal bijdragen aan de kwaliteit op aarde. ‘’Broeikasgassen hopen zich lang op in de atmosfeer, maar dat zal daar ook een klein effect op hebben.’’

Luchtvaart geen grote effecten

Een hoop landen, waaronder Nederland, hebben besloten om voorlopig niet meer op grote steden in China te vliegen. Alle honderd vluchten per week worden daardoor geannuleerd. Toch heeft dit er, volgens luchtvaartdeskundige Benno Baksteen, niet veel aan bijgedragen dat de lucht een stuk schoner is geworden. ‘’Vliegtuigen hebben uitstoot, maar kerosine is de schoonste fossiele brandstoffen’’, legt hij uit. ‘’Dat ze niet vliegen, scheelt natuurlijk, alleen de bijdragen van luchtvaart aan uitstoot in een gebied is heel gering.’’

 Terug naar vroeger

Hoelang de verbeterde luchtkwaliteit in China nog aanhoudt, is volgens Velders een groot raadsel. Wel zal het milieu weer stevig vervuild gaan worden als de auto’s terug de weg op gaan rijden en de industrie hervat wordt om alle vraag uit het westen van de afgelopen tijd te compenseren. De hoogleraar denkt dat China in ieder geval deze emissies moet verschonen. ‘’Er moeten bijvoorbeeld roetfilters bij auto’s komen en de industrie moet schoner worden door middel van allerlei filters’’, sluit de deskundige op het gebied van luchtkwaliteit af.