Vooroordelen, we hebben het over iedereen en iedereen heeft het over ons. We hebben dus ook vooroordelen over onze buren, de Duitsers. En een van de grootste vooroordelen die we hebben over Duitsers is dat ze geen gevoel voor humor hebben. Om uit te zoeken of dit echt het geval is heb ik vijf Duitse moppen naar het Nederlands vertaald en deze naast een zelfde aantal Nederlandse moppen gelegd. Deze heb ik aan een paar proefpersonen voorgelegd om antwoord te krijgen op deze knagende vraag.

Je kan dus concluderen dat de proefpersonen het verschil tussen Duitse en Nederlandse moppen moeilijk kunnen vinden. Bij sommige grappen ligt het er echt aan dat ze Duits zijn en daardoor in het Nederlands lastiger te begrijpen zijn (zoals de eerste). Dat is een duidelijk verschil maar verder zijn de verschillen in de herkomst van de grappen moeilijk merkbaar. 

Of Duitsers echt geen humor hebben? Het blijft iets wat lastig te beantwoorden is maar we kunnen hier nu wel meer duidelijkheid over scheppen. De Duitse moppen die als ‘grappig’ werden ervaren werden als Nederlandse grappen gezien door de proefpersonen. De grappen hiervan die als minder grappig werden ervaren werden dan weer als Duitse grappen gezien. Maar ook opvallend is dat Nederlandse grappen die als grappig werden gezien als Duitse moppen werden aangewezen. Je kan dus concluderen dat het vooroordeel eigenlijk niet echt klopt. De testpersonen lachen om  Duitse moppen en zien die dan als Nederlandse moppen en zien daarnaast Nederlandse moppen ( waarvan een zelfs als grappigst wordt aangeduid) voor Duits aan. Oftewel Duitsers hebben op een bepaalde manier wel gevoel voor humor.