“Miljoen Nederlanders leven in armoede”

“Miljoen Nederlanders leven in armoede”

Vandaag is de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede, ook wel bekend als Wereldarmoededag. Op deze dag wordt er bewustzijn gecreëerd omtrent het bestaan van armoede. Ook in Nederland is dit nog steeds een bestaand probleem. Stichting Armoedefonds zet zich daarom in voor de minderbedeelden in Nederland.  

Irene Verspeek, persvoorlichter van de stichting, licht het bestaan van armoede in Nederland toe: Ongeveer een miljoen Nederlanders leven in armoede (CBS). Dat kan zich heel verschillend uiten. Armoede zorgt voor veel stres en zorgen over de financiën. Vaak liggen mensen er ook wakker van. Om dat te verminderen, ondersteunen we onder andere lokale hulporganisaties. Die organisaties, bijvoorbeeld voedselbanken, kunnen bij ons aanvragen doen voor financiële hulp. Wij kijken dan of we ze kunnen helpen. Onze missie is om te zorgen dat er geen armoede meer in Nederland is, de praktijk is vaak het verzachten van gevolgen. 

Verder vindt Verspeek het niet menselijk wanneer mensen zeggen dat armoede in Nederland een keuze is: Op het moment dat mensen in armoede terechtkomen, hebben ze soms een verkeerde beslissing genomen. Als mensen zo’n keuze hebben gemaakt, wil dat niet zeggen dat je ze aan hun lot moet overlaten. Het kan bijvoorbeeld ook door een chronische ziekte komen. Ondanks dat we hier welvarend zijn, vallen mensen soms buiten de boot.  

Voor Wereldarmoededag heeft de stichting dit jaar geen activiteiten. Toch vinden ze het bestaan van de dag bij het Armoedefonds wel heel belangrijk: Het is belangrijk dat het thema bespreekbaar gemaakt wordt. Wij hopen dat erover nagedacht wordt en dat mensen beseffen dat ook hun eigen buurman ermee te maken kan hebben.  

Op de vraag hoe het kan dat er in Nederland armoede bestaat, komt ook de coronacrisis naar voren. Daar zitten we nu middenin, dus dat geeft een ander beeld. Door de coronacrisis raakt er een heel nieuwe groep mensen in armoede. Wat opvallend is, is dat het voor de coronacrisis een tijd lang heel goed ging met de economie in Nederland. De werkloosheid was heel laag, maar in die periode is de armoede niet teruggedrongen. Het aantal mensen dat in armoede leefde, bleef eigenlijk stabiel. Dat baarde ons zorgen. Als je ziet dat de economie heel goed draait en bedrijven ziet floreren, en er een groep mensen is die in armoede blijft leven, wat doe je dan verkeerd als land?, vraagt Verspeek zich af. 

Ook denkt Verspeek niet dat armoede een gegeven hoeft te zijn in een kapitalistische samenlevingIk denk dat je altijd ongelijkheid zult hebben, maar je zult met zn allen in de samenleving moeten bepalen waar de ondergrens ligt. Wat is nog acceptabel? Vanuit het Armoedefonds vinden we dat mensen een dak boven hun hoofd moeten kunnen hebben en een gezonde maaltijd zouden moeten kunnen betalen. 

Stichting Armoedefonds is ook betrokken bij beleidsmakers: We vinden het vooral belangrijk om te kijken naar landelijk beleid. We hebben oog voor lokaal beleid omdat we lokale organisaties willen ondersteunen. Gemeentes moeten nu bijvoorbeeld veel korten, hopelijk niet op de armoedebudgetten. Armoede zorgt ook voor kosten op andere terreinen, zoals gezondheid. We blijven kritisch kijken naar Den Haag. Kunnen lokale organisaties hun werk nog doen door de coronacrisis, nu er zo veel mensen bijkomen? De rol die we hierin willen hebben is het signaleren van problemen. We hebben daarvoor ook contact met de staatssecretaris, om te kijken hoe hij tegen bepaalde thema’s aankijkt. 

Kinderarmoede speelt natuurlijk ook mee en daarin is het altijd belangrijk om iets mee te doen. Daarvan hoop je gewoon dat het niet bestaat. We doen bijvoorbeeld een schoolspullenproject om hier iets tegen te doen. We willen namelijk dat kinderen gelijke kansen hebben als ze naar school gaanen dat ze niet al met een achterstand beginnen op het moment dat ze starten. Met zulke situaties heb je ook te maken in Nederland. Ik vind het heel belangrijk dat je altijd de kinderen voorop zet en dat je in ieder geval zorgt dat ze kansen hebben, zodat ze niet zelf ook in de armoede terecht hoeven te komen. 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *