World Wildlife Day 2021

World Wildlife Day 2021

WWD 2021: Het thema van dit jaar

World Wildlife Day: een internationale dag waarop we stilstaan bij de natuur. Deze dag is uitgeroepen door de Verenigde Naties in 2013. Het thema van dit jaar: ‘Forests and Livelihoods: Sustaining people and planet’. Ofwel: ‘Bossen en leefgebieden: Het behouden van mensen en de planeet’. Griet Ingrid Dierckxsens werkt voor het Verenigde Naties REDD-programma in Kenia tegen de ontbossing.  

UN-REDD is het programma van de Verenigde Naties dat gaat over bossen. Het staat voor ‘United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions form Deforestation and forest Degradation’ ofwel samenwerkingsprogramma van de Verenigde Naties ter vermindering van emissies door ontbossing en aantasting van bossen’. Griet Ingrid Dierckxsens: “Ik werk sinds drie jaar voor UNEPthe United Nations Enviroment ProgrammeHet programma van de Verenigde Naties voor Milieu. Ik ben verantwoordelijk voor de communicatie binnen het UNEPprogramma genaamd UN-REDD voor de Afrikaregio. Ze werkt op dit moment in Nairobi, Kenia.  

Wereldwijd wonen er zo’n 200 tot 350 miljoen mensen in of rondom beboste gebieden en zijn afhankelijk van deze bossen. Ongeveer 28 procent van het land wordt op dit moment beheerd door inheemse volken. Een bos is een groot gebied met bomen waarvan het bladerdak op zijn minst tien 10 procent van de lucht bedekt. De aarde bestaat voor ongeveer dertig 30 procent uit bossen. Een organisatie die zich ook bezighoudt met de bossen is het WWF.  

Ron Lamain is senior expert Duurzaam Bosbeheer voor het Wereld Natuur Fonds. Hij houdt zich vooral bezig met de tropische bossen. “We houden het Nederlands beleid in de gaten. Daarin adviseer ik, adviseren wij. Bos heeft alles te maken met zoet- en zout water maar ook met consumptie.” Wat je zelf kan doen tegen de ontbossing? “Let op wat je koopt in de winkel. Of de soja die erin zit duurzaam is geproduceerd. Soja zit in veel meer producten dan dat je denkt,” aldus Ron Lamain.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *