Iedereen moet thuisblijven…

Iedereen moet thuisblijven…

De Bredestraat in Rotterdam, Het leger des Heils is links in beeld

Maar wat nou als je geen huis hebt. Daklozen hebben een uitzonderingspositie gekregen voor de avondklok. Daklozen mogenvolgens de Rijksoverheid, gewoon op straat zijn na negen uur  ’s avonds. Andere uitzonderingsposities, zoals zorgmedewerkers en journalisten, moeten een eigenverklaring bij zich hebben, daklozen hoeven dat niet.  

Toch worden daklozen nog steeds belemmerd. Elke gemeente heeft een Algemene Plaatselijke Verordening (APV), daarin staan regels over openbare orde en veiligheid. In veel gemeentes staan ook regels opgesteld voor daklozen, bijvoorbeeld: Dat zij niet buiten mogen slapen en hiervoor een bekeuring krijgen of dat urineren op straat verboden is, maar wat als de nachtopvang vol zit. Sommige daklozen kiezen ook bewust voor het slapen op straat om verschillende redenen, waaronder dat zij zich niet veilig voelen in de nachtopvang. Over de daklozenregeling in de APV heeft het kabinet nog niks gezegd, wat de vraag oproept: Hoe is de avondklok voor daklozen?  

Het daklozenaantal in Nederland neemt al elf jaar toe. Uit cijfers van het CBS bleek dat in 2009 nog 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. Alexander is 42 jaar oud en hoort ook bij deze 39 duizend daklozen in Nederland. Bijna de helft van de daklozen heeft een niet-westerse achtergrond en acht op de tien daklozen is man, zo ook Alexander. Dit is naar schatting van cijfers van het CBS uit 2019 

De oorzaak van deze stijging is lastig te verklaren, het CBS zegt het volgende: “De oorzaak lijkt vooral te zitten in de toename van mensen die met langdurige economische problemen te maken krijgenOok lijkt het voor mensen met schulden steeds moeilijker om een huis te kunnen betalen, omdat huisvesting steeds duurder wordt en allerlei andere vaste lasten steeds hoger uitvallen.”

In de audioreportage vertelt Alexander over zijn ervaringen als daklozen in corona en vertelt wijkagent Jolanda Roza over de handhaving van daklozen.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *