STILTE VOOR DE STORM?

STILTE VOOR DE STORM?

Foto: via Pexels

De coronacrisis heeft niet alleen op de volksgezondheid, maar heeft financieel gezien ook grote invloed. Dankzij overheidssteun kunnen veel mensen doorbetaald krijgen  en hun job behouden, ondanks dat er geen werk meer voor hen is. Dit zou een verbloeming kunnen zijn van de daadwerkelijke crisis. Positiever gekeken, kan het ook zorgen voor net dat beetje extra om de economische crisis zo min mogelijk impact te laten hebben.

De N.O.W. of Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging van Werkgelegenheid is een maatregel vanuit de overheid die werknemers, die door corona zonder baan komen te zitten, voor een groot deel doorbetaald worden. Ook wanneer er geen werk meer is voor de werknemer, hoeft deze persoon niet werkloos te raken. Dit geeft een vertekend beeld van de werkloosheid in Nederland. De cijfers van het CBS bijvoorbeeld rekenen de mensen die gebruikmaken van de N.O.W. bij in de werkende bevolking.

Arbeidsmarktadviseur bij UWV Erik Oosterveld vertelt dat er een groot verschil zit tussen de werkloosheid en aantal werkloosheidsuitkeringen. Dat verschil is op dit moment groot omdat veel jongeren zonder werk komen te zitten. Jongeren hebben minder lange werkervaring, waardoor ze ook niet of niet lang recht hebben op een WW-uitkering. “De verwachtingen betreft de cijfers van werkloosheid zijn erg onzeker. Het is afhankelijk van hoe de steunmaatregelen afgebouwd gaan worden. Wanneer die steunmaatregelen wegvallen, verwachten wij bij UWV ook een stijging van de aanvragen voor WW-uitkeringen,” aldus Oosterveld.

De economische crisis die het gevolg wordt van corona, is volgens econoom en journalist Mathijs Bouman anders dan vorige recessies. Normaalgesproken is een economische crisis het gevolg van een misstand in de economie, zoals het instorten van de huizenmarkt of olieprijzen. Deze crisis heeft dus een oorzaak van buitenaf, namelijk een pandemie. “Ik ben niet van de pessimistische schotel. Als je kijkt naar deze zomer, toen de maatregelen enorm versoepeld werden, zie je dat de economie eigenlijk heel snel weer herstelde.”

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *