Toekomst van Studenten na de Pandemie

Toekomst van Studenten na de Pandemie

Vóór de pandemie werd er aangetoond dat stijgende studieschulden, flexibele arbeidscontracten en aangescherpte hypotheekeisen ervoor zorgen dat jongvolwassenen minder goed op eigen benen konden staan. Tijdens de pandemie zijn veel jongeren hun bijbaan kwijtgeraakt en vallen alleen zij die studievertraging oplopen onder het financieel steunpakket van de overheid. Nu er minder inkomen is moeten studenten extra bij lenen om rond te kunnen komen, waardoor de studieschulden nog hoger oplopen. Politiek econoom Jakob de Haan en politicus en Tweede kamerlid Lammert van Raan vertellen wat dit betekent voor de nieuwe generatie jongvolwassenen en de economische toekomst van Nederland.

Het leenstelsel, studieschulden en de pandemie

Jakob de Haan, politiek econoom, stelt dat het huidige leenstelsel zijn beste tijd wel heeft gehad. De Haan: “Ik kan mij voorstellen dat veel studenten met een enorme studieschuld denken ‘wat is mijn toekomst’. Dit was al het geval vóór de pandemie, maar nu al helemaal. Studeren is natuurlijk een investering in je eigen toekomst, maar het is ook een maatschappelijk belang. De banen in Nederland vereisen een steeds hoger opleidingsniveau. Dat maakt ons land ook een aantrekkelijke vestigingsplaats. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat de overheid zelf ook een financiële investering doet voor studenten, aangezien studeren belangrijk is voor de economie van Nederland zelf. Ook zal het overstappen op een nieuw stelsel het onderwijs weer openhouden voor alle lagen uit de samenleving.” Jakob de Haan pleit voor een basisbeurs afhankelijk van het inkomen van de ouders in combinatie met een eventuele lening.

Financieel steunpakket voor jongeren

Waarom richt de overheid zich alleen op studenten met studievertraging? Lammert van Raan: “Ik kan niet zeggen waarom de overheid deze keuze heeft gemaakt. Dan moet je bij het kabinet zijn. Ik denk wel dat het huidige kabinet de afgelopen 10 jaar structureel te weinig heeft geïnvesteerd in het onderwijs. Op dit moment is het een politieke keuze om bijvoorbeeld wel 3,4 miljard euro te investeren in de KLM en daardoor minder geld over te houden voor het onderwijs.” Politiek econoom de Haan is van mening dat de korte-termijn-beslissingen van de overheid op dit moment noodzakelijk zijn, maar dat het wel cruciaal is om over te stappen op een nieuw systeem van financieren. Jakob de Haan: ”Ik denk dat je bij de overstap op een nieuw financieringssysteem duidelijke afspraken moet maken voor een goede transitie. Wat doe je met de mensen met een hoge studieschuld van het oude systeem?”

Van Raan: “We weten natuurlijk niet wanneer deze pandemie voorbij is. Maar met het nieuwe kabinet is het cruciaal dat we een oplossing vinden voor de studieschulden. Denk aan gratis studiejaar, korting op het collegegeld, of korting op de studieschuld, dit om de studieschulden zo snel mogelijk weg te werken.” Dit klinkt leuk, maar zijn deze plannen financieel reëel? Van Raan stelt dat het puur gaat om politieke keuzes maken. Van Raan: “Het is geen natuurwet die ons voorschrijft hoe we het geld moeten verdelen of wat voor economische keuzes we maken.”

Economische toekomst van Nederland na de Pandemie

Hoe ziet de economische toekomst eruit voor Nederland met een nieuwe generatie jongvolwassenen die met torenhoge studieschulden de arbeidsmarkt moet betreden? Jakob de Haan: “Ik denk dat de schade op nationaal perspectief wel meevalt. Voorop gesteld dat je wel overstapt op een ander stelsel van studiefinanciering. Ik snap dat het op micro-economisch perspectief voor studenten heel vervelend uitpakt. En ik hoop oprecht dat studenten nu niet denken ‘laat ik dan maar stoppen’. Want daar is de student niet bij gebaat, maar uiteindelijk de Nederlandse economie óók niet. Wat wel te zien is, dat er de afgelopen jaren een trend is van hele hoge schulden bij huishoudens. De studieschuld draagt bij aan deze hoge schulden. Diverse economen hebben zich hier wel zorgen overgemaakt, omdat het de financiële stabiliteit van ons land in gevaar kan brengen. Als huishoudens hun schulden niet meer kunnen terugbetalen, zoals een hypotheek bijvoorbeeld, dan brengt dat problemen bij banken.”

De Haan benadrukt dat we na de pandemie weer terug moeten naar ‘normaal’. De Haan: “Hoewel we het vergeleken andere landen nog steeds goed doen is in Nederland de staatsschuld enorm sterk gestegen. Mijn motto: ‘zorg dat de staatsschuld zo laag mogelijk is zodat wanneer de volgende crisis komt je ook weer bent voorbereid op de dat moment’.”

Lammert van Raan pleit echter voor het tegenover gestelde van ‘terug naar normaal’. Van Raan: “Ik ben bang dat het kabinet na de pandemie teruggaat naar de oude manier van economie bedrijven. Om leningen af te betalen moet Nederland winst draaien. Deze winst gaat in Nederland gepaard met een enorme uitstoot van broeikasgassen en milieuvervuiling. Om deze schade weer te repareren moet er weer geld geïnvesteerd worden, geleend worden en hiermee weer afbetaald. De Nederlandse overheid moet uit deze vicieuze cirkel zien te komen en juist deze pandemie gebruiken om een overstap te maken naar een duurzame economie.” Van Raan is ervan overtuigd dat wanneer Nederland overstapt naar een duurzame economie er ook extra banen beschikbaar zullen zijn, waardoor de nieuwe generatie jongvolwassenen zich geen zorgen hoeven te maken over het betreden van de arbeidsmarkt.

Over de auteur

Nan Cao Blokhuis

My name is Nan Cao Blokhuis, I'm a journalism student from the Netherlands. Besides this I'm a freelance journalist interested in conflict, corruption and humanitarian crisis around the world. In the near future I'm aspiring to become an investigative journalist reporting from the heart of conflict- and crisis areas. Before studying journalism I have been studying Anthropology and Social Sciences at the University of Amsterdam.

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *