De Feministische Partijwijzer wijst de weg

De Feministische Partijwijzer wijst de weg

Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen en iedereen wordt opgeroepen om te stemmen. Er zijn ook genoeg kies- en stemwijzers om je te helpen een keuze te maken om je helpen een keuze te maken tussen de verschillende partijen omdat dat nogal een moeilijke keuze kan zijn. Zo heb je nu ook de Feministische partijwijzer, een stemwijzer gericht op het scoren op partijenplannen, op basis van hun standpunten over gendergelijkheid, een duurzame economie, een beter klimaat, internationale visie en een groenere toekomst. Er zijn dertien verkiezingsprogramma’s beoordeeld en gescoord. De Feministische Partijwijzer is een onderdeel van de campagne ‘Wat is nou echt belangrijk?’ van ActionAid.

 

ActionAid

ActionAid is een organisatie die over de hele wereld gevestigd is en strijdt voor een eerlijke wereld met gelijke kansen voor iedereen. Hierbij staan vrouwenrechten centraal, maar ook vraagstukken over en duurzame aarde en een eerlijke economie hebben bij hen ook een grote belangstelling. De organisatie is in meer dan 45 landen actief, en zo dus ook in Nederland.

ActionAid heeft nu voor de Tweede Kamerverkiezingen de campagne ‘Wat is nou echt belangrijk?’ gelanceerd. Zoals ze zelf vertellen op hun website: “Als je die vraag aan mensen stelt zeggen ze bijna altijd: een goede gezondheid, genoeg tijd, veel liefde, gelijkheid, vrede en vrijheid. Daarom is het gek dat onze wereld al decennialang wordt geleid door idealen die vooral economisch gewin vooropstellen. Met armoede, vervuiling, uitbuiting en geweld tot gevolg.” Ze hebben twee acties opgezet: een manifest en een partijwijzer.

Manifest

ActionAid heeft nu een manifest voor de Tweede Kamer opgesteld. Deze willen ze na de verkiezingen geven aan de nieuwe verkozen Tweede Kamerleden. Ze hebben acht punten in hun manifest staan, namelijk:

  1. Welzijn van mens en aarde centraal, niet winst van multinationals.
  2. De klimaatcrisis de hoogste prioriteit maken. Zorgen voor dat Nederland internationaal vooroploopt met het klimaatbeleid.
  3. Meet inzetten op gendergelijkheid. Vrouwen van alle achtergronden aan alle beslissingstafels laten deelnemen.
  4. Belastingontwijking stoppen en inzetten op internationaal eerlijke belastingen.
  5. Publieke diensten zoals zorg, kinderopvang en onderwijs voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit maken.
  6. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) via bindende maatregelen. Bedrijven die mensenrechten schenden en milieuschade toebrengen aanpakken.
  7. De financiering van grootschalige landbouw stoppen. Meer investeren in een circulaire economie voor het behoud van biodiversiteit en voedselzekerheid.
  8. Een eerlijke energie transitie stimuleren en de financiering in fossiele brandstoffen stoppen.

Ze hopen genoeg handtekeningen te verzamelen door personen die dezelfde waarden hebben, zodat dit manifest serieus door de nieuwe Kamerleden behandeld kan worden. Er zijn al 2761 ondertekeningen geweest op het manifest. Ze gaan alle gekregen handtekeningen aanleveren bij de Tweede Kamer.

 

Feministische Partijwijzer

De partijwijzer belicht dertien partijen: Partij voor de Dieren, PvdA, BIJ1, GroenLinks, SGP, VVD, PVV, DENK, SP, D66, CDA, ChristenUnie en FvD. “Deze partijprogramma’s zijn geanalyseerd op onderwerpen die echt belangrijk zijn. Of beter gezegd: op zaken die namens Nederland bijdragen aan een feministische wereld”, meldt de woordvoedster van de organisatie Elliaa Jutte. “We zijn meer dan een jaar bezig geweest met deze partijwijzer en hebben hulp ontvangen van vrijwilligers.”

De partijen hebben ze gescoord op de volgende onderwerpen: vrouwenrechten en gelijke kansen, klimaatbeleid en duurzame economie, biodiversiteit, voedselzekerheid en het internationale perspectief. Deze onderwerpen zijn vervolgens ingedeeld in drie tot vier sub thema’s. Daarna zijn de partijenprogramma’s beoordeeld als goed, matig of slecht. Uiteindelijk ontstaat er dan een overzicht van welke partijen het beste en welke het slechtste scoren volgens deze meetpunten. Partij voor de Dieren, PvdA, BIJ1 en GroenLinks vallen onder de best scorende partijen, en de SGP, VVD, PVV en FvD scoren het slechtst.

Feministische Waarden

ActionAid strijdt voor Feministische waarden, zeker in de politiek. “Feministische waarden vormen de basis van feministisch leiderschap. Dit is nu hard nodig, omdat er al decennialang wordt geregeerd vanuit waarden die economisch gewin vooropstellen. Het beleid stelt patriarchale waarden voorop en heeft geleid tot armoede, uitbuiting, vervuiling en geweld”, melden ze op hun website. Ze lichten ook gelijk de misconceptie toe die veel mensen hebben, namelijk dat feministische zaken alleen maar gaan over vrouwen. “Feministische zaken gaan niet over vrouwen, maar over gelijkheid tussen mannen, vrouwen en alles wat daartussen zit of buiten valt. Wij geloven dat een land dat geregeerd moet worden vanuit feministische waarden zal zorgen voor een gezond klimaat, gelijke kansen en eerlijke machtsstructuren waar iedereen baat bij heeft.”

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *