‘’Vaak is de stap om je aan te melden bij een sportvereniging groot’’

‘’Vaak is de stap om je aan te melden bij een sportvereniging groot’’

Een belangrijk onderdeel om een gezonde levensstijl te onderhouden is sporten en actief bewegen. In het regulier onderwijs wordt sport al vroeg gestimuleerd onder jongeren. Veel kinderen zijn dan ook aangemeld bij een sportvereniging, maar in het speciaal onderwijs melden veel minder jongeren zich aan bij een vereniging. Om jongeren in het speciaal onderwijs meer te betrekken bij sport en beweging is het programma Sport Heroes opgezet.

Sport Heroes is een stimuleringsprogramma binnen de Stichting Special Heroes Nederland. De Stichting zet zich al vijftien jaar in voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking. Zij proberen door middel van verschillende programma’s de gezonde en actieve levensstijl onder de aandacht te brengen. ‘’Sport Heroes helpt jongeren bij het vinden van een fijne plek op het gebied van sport en bewegen’’, zegt Regionaal projectleider Oost-Nederland, Kris Boneschansker. De kinderen kunnen doormiddel van een sportwens aangeven welke sport zij het liefst willen doen. ‘’Om de kinderen te laten wennen aan de sport zullen de eerste proeflessen op school zijn, in een vertrouwde omgeving.  Zo zijn de kinderen in hun eigen gymzaal met hun eigen klasgenoten en vakdocent. ‘’Stel een kind zou graag op Judo willen dan zullen wij contact opnemen met een judovereniging die dan een aantal keer naar de school toe zal komen’’, reageert Boneschansker. De scholen kunnen zelf aangeven hoelang zij deze proefperiode willen, vaak is het drie weken maar het kan ook zes weken zijn. Na de proefperiode kunnen de kinderen aangeven of zij de sport willen voortzetten, dit gebeurt dan na schooltijd. ‘’De kinderen blijven na de lessen dan nog op school en de sportvereniging wordt dan nog een aantal keren uitgenodigd.’’ Na deze keren is er een mogelijkheid dat de leerlingen zich kunnen aanmelden bij een de sportvereniging als zij dat willen.

Belemmeringen
‘’Vaak is de stap om je aan te melden bij een sportvereniging te groot voor kinderen met een verstandelijke beperking’’, zegt Boneschansker. Het programma Sport Heroes zorgt ervoor dat er doormiddel van kleine stapjes kennis wordt gemaakt met een sport. ‘’Door bij een sportvereniging te gaan zullen kinderen en jongeren in het speciaal onderwijs nog meer leren om sociale contacten te maken, krijgen ze meer zelfvertrouwen en gaan ze ontdekken hoe fijn het is om een sport te doen.’’ Het coronavirus zorgt wel voor een belemmering omdat er minder dingen mogelijk zijn en er nieuwe regels zijn bij gekomen. ‘’De vakdocenten spelen een grote rol in het programma en zorgen ervoor dat de kinderen op school gemotiveerd blijven om te sporten, ook in deze tijd’’, zegt Regionaal projectleider van Stichting Special Heroes Nederland. Het is wel lastiger om verenigingen uit te nodigen op scholen maar soms wordt er ook gebruikt gemaakt van onofficiële sporten.  Dit zijn sporten die je niet in groepsverband hoeft te doen. ‘’Denk bijvoorbeeld aan hardlopen, of tennissen met een van de ouders in het bos of wandelen met een vriend of vriendin.’’ Naast het coronavirus kunnen er ook andere belemmeringen plaatsvinden waardoor jongeren zich niet aanmelden bij een sportvereniging. ‘’Door gebrek aan informatie, geen vervoer of ouderparticipatie kan het zijn dat jongeren niet kunnen sporten.’’ Daarom is het erg belangrijk dat Sport Heroes ook in dit soort gevallen informatie probeert te geven en opzoek blijft gaan naar oplossingen.

Om dit voor elkaar te krijgen werkt Sport Heroes samen met scholen, sportverenigingen maar ook gemeenten die lokaal proberen te helpen. Daarnaast ondersteunen regionale en landelijke partijen het programma. Sport Heroes is al erg gegroeid in de laatste jaren. ‘’Er hebben inmiddels meer dan 40.000 leerlingen meegedaan aan het programma Sport Heroes, 500 sportverenigingen hebben geparticipeerd en is de sport- en beweegparticipatie van de doelgroep gestegen met 12 tot 15 procent’’, zegt Boneschansker.

Toekomstperspectief
In de toekomst hoopt Boneschansker dat zoveel mogelijk leerlingen en scholen mee gaan doen met het Sport Heroes programma. ‘’Hierdoor kunnen we zoveel mogelijk leerlingen stimuleren om lekker te gaan sporten.’’ Stichting Special Heroes probeert zich altijd te ontwikkelen en te verbreden mede door een stukje kunst en cultuur en gezonde voeding te behandelen. ‘’Ook in deze categorieën wordt opgemerkt dat de participatie van deze jongeren beter kan.’’ Door meer programma’s op te zetten kan Stichting Special Heroes Nederland, scholen en leerlingen blijven ondersteunen.

 

 

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *