Nederlandse musea moeten koloniale roofkunst teruggeven

Nederlandse musea moeten koloniale roofkunst teruggeven

Als het land van herkomst hierom vraagt, moeten Nederlandse musea bereid zijn om in voormalige koloniën buitgemaakte roofkunst onvoorwaardelijk terug te geven. Dit staat in een rapport van de Raad van Cultuur. Hierdoor kunnen duizenden kunststukken verdwijnen uit Nederlandse musea, en teruggegeven worden aan het land van herkomst.

De uitganspunten van het rapport zijn vooral het erkennen van de uitbuiting, het geweld, het racisme en de onderdrukking waar Nederlandse handelaren, kolonisten en bezetters zich schuldig aan hebben gemaakt. Sinds de zeventiende eeuw zijn veel cultuurgoederen onder dwang verkocht, of gewoon gestolen. Volgens de commissie moet er een teruggavebeleid met uitgebreide afspraken gemaakt worden met de landen waar Nederland koloniaal gezag uitoefende: Indonesië, Suriname en de Caribische eilanden.

Het gaat om vele duizenden kunststukken. Alleen al in de rijkscollectie zijn 300.000 koloniale voorwerpen te vinden. Ze hebben allemaal gemeen dat ze op onrechtmatige wijze in Nederland terechtgekomen zijn. Naast de rijkscollectie kan dit rapport ook effect hebben van grote musea zoals het Rijksmuseum of Museum Bronbeek.

Ook wanneer de herkomst van de kunststukken niet kan worden vastgesteld of wanneer ze vrijwillig overgedragen zijn, kunnen ze in aanmerking komen voor teruggave. Dit geldt als ze een bijzonder cultureel, historisch of religieus belang vertegenwoordigen.

Over de teruggave van rijksbezit adviseert een onafhankelijke commissie de minister van Cultuur. De minister moet musea ook wijzen op hun verantwoordelijkheid voor het doen van onderzoek naar de herkomst van hun koloniale kunststukken

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *