Diversiteit in seksualiteit versus vrijheid van godsdienst

Diversiteit in seksualiteit versus vrijheid van godsdienst

Volgens minister Slob van het CU mogen christelijke scholen homoseksualiteit afwijzen, mits zij een veilige leeromgeving voor de leerlingen bieden. Op sommige reformatorische en christelijke scholen worden ouders gevraagd om een verklaring te tekenen waar ze de homoseksuele leefwijze afkeuren. Als deze verklaring niet getekend wordt, kan de leerling worden afgekeurd op de school.

Deze uitspraak van minister Slob hebben voor veel ophef en reactie gezorgd, zowel van de bevolking als in de tweede kamer. Bekend journalist Tim Hofman vroeg bijvoorbeeld aan al zijn volgers om een brief te sturen naar minister Slob met de boodschap dat dit ‘anno 2020 niet meer kan’. Daarnaast ging de hashtag #ARIESLOB_OUT viraal op twitter.

SP-kamerlid Peter Kwint heeft een motie ingediend om deze verklaringen te verbieden. Het grootste deel van de tweede kamer steunt deze motie, maar volgens minister Slob is deze motie in strijd met de Grondwet. Het zou namelijk voor conflict zorgen tussen artikel 23, vrijheid van godsdienst en artikel 1, waarin staat dat de wet voor iedereen gelijk is, ongeacht godsdienst. De minister is hier inmiddels op teruggekomen, en sprak over ‘indien mogelijk de wetgeving aanpassen’.

Het COC Nederland wil ook dat deze verklaringen verboden worden. Zij vinden het onacceptabel dat scholen leerlingen afkeuren vanwege hun seksuele voorkeur. Daarnaast is het volgens de organisatie erg belangrijk om op school jezelf te kunnen zijn. Volgens het COC worden LHBTI-jongeren vier keer vaker gepest dan gemiddeld, en zijn er onder deze jongeren bijna 5 keer vaker een zelfmoordpoging. Daarnaast is ‘homo’ het meest gebruikte scheldwoord op middelbare scholen.

De organisatie moet een veilige plek bieden voor jongeren en de belangenorganisatie probeert scholieren ook voor te lichten. Verslaggever Roos Cals sprak met Tyler Hebbink, voorlichter van het COC over hoe zij queer jongeren (op deze scholen) kunnen helpen en wat diversiteit  nou precies voor hen inhoudt.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *