Passend onderwijs aan verbetering toe

Passend onderwijs aan verbetering toe

Groep 8 in de les in basisschool OBS Utrecht Overvecht, Foto door: Lune van den Berg

Passend onderwijs, het zou de groei van het speciale onderwijs tegen moeten gaan. Dit is echter nog niet geval. Er is na zes jaar nog steeds veel kritiek op het passend onderwijs en de manier waarop het wordt uitgevoerd.

In 2014 is het passend onderwijs in Nederland ingevoerd. Het doel is om alle kinderen op, voornamelijk basisscholen, onderwijs te geven dat bij hun past. Dit heeft ervoor gezorgd dat scholen voor mensen met leer-moeizaamheden zijn verdwenen. Deze leerlingen en het begeleiden van hun ontwikkeling komt nu terecht bij basisscholen.

De groei van het speciale onderwijs is het echter niet tegengegaan. De eerste jaren na de invoering gebeurde dit wel, maar daarna gingen juist meer leerlingen naar het speciaal onderwijs. Volgens de NRC gaat 4,5 procent van de leerlingen naar een basisschool die speciaal onderwijs aanbiedt.
Daarnaast is volgens de Evaluatie Passend Onderwijs van Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek(NRO) een kwart van de ouders niet tevreden met de ondersteuning die ze krijgen.

Het Ministerie van Onderwijs heeft op 4 november wel vijfentwintig maatregelen bekend gemaakt om het passend onderwijs te verbeteren. Deze zijn gebaseerd op de analyse van het passend onderwijs die ze het afgelopen jaar hebben laten maken. Zo mogen leerlingen die hulp nodig hebben nu meepraten over hoe die hulp vorm wordt gegeven. Ook komt er een basisondersteuning voor alle leerlingen, leraren krijgen meer inspraak en het Steunpunt Passend Onderwijs krijgt de komende vier jaar nog subsidie. Er zijn nog meer maatregelen voor zowel schoolbesturen, leraren, leerlingen en ouders.

Volgens Celine Ploeger, schoolleider van kindercentrum De Sprong en basisschool Klimop, ligt de schuld echter niet per se bij de scholen, zo vertelt ze: “Ik denk niet dat de verantwoordelijkheid van verbetering ligt bij de scholen, maar bij het verdelen van de gelden. Indien je als school niet genoeg gelden hebt om kinderen daadwerkelijk passend onderwijs te geven, dan kan dat ook niet.”

Celine heeft lange tijd gewerkt in het vernieuwend onderwijs. Hier zitten kinderen in units, in plaats van klassen. Daarnaast zijn klassen vaak kleiner, waardoor leerkrachten meer aandacht kunnen geven aan de leerlingen. Dit zorgt ervoor dat als leerlingen heel druk zijn ze de vrijheid krijgen om even een rondje te gaan rennen.

Celine vertelt ook dat het voornamelijk ligt aan de schotten binnen scholen. Zij vindt dat de zorg en de scholen beter moeten gaan samenwerken. “Iedereen zit bij ons in één gebouw, of vaak in ieder geval. Dit zorgt ervoor dat ouders niet naar een apart gebouw hoeven waar een nieuw dossier moet worden aangemaakt. Dit schrikt namelijk af. Bij ons kon je bij wijze van spreken gelijk door.”

Onze verslaggever Lune van den Berg ging het gesprek aan met Celine Ploeger, om het te hebben over het belang van het passend onderwijs en welke verbeteringen scholen zouden kunnen doorvoeren.

Over de auteur

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *