Nature vs nurture – Wat is dat?

Proefkreche ’70, een onderzoek dat onder de Stichting Kreche en Wetenschap werd aangekondigd in 1969, blijkt vandaag accurater te zijn in vergelijking met het nature vs nurture debat. Dit blijkt uit onderzoek gedaan voor de podcast Familieportret.

Proefkreche ’70 was een onderzoek dat duurde van 1970 tot 1975, in 1976 werden hier meerdere rapporten over gepresenteerd. ’’Het onderzoek werd gedaan naar kinderen van laagopgeleide ouders, tijdens deze vijf jaar zijn er meer dan 100 kinderen onderzocht door mijn team en mij.” vertelt Dolph Kohnstamm.

Kohnstamm is een oud hoogleraar en psycholoog die zich vooral bezighoudt met de ontwikkeling van kinderen en de persoonlijkheidspsychologie. In zijn vele jaren van onderzoek en publicaties heeft hij zich sterk gemaakt voor het idee dat zowel natuurlijke aanleg als omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een persoon.

Vanaf de vroegste jeugd zaten de kinderen van het onderzoek in de Proefkreche onder begeleiding van de leidsters, die hen stimuleerden op een manier waarop hun ouders dit niet konden. Dit proces werd grondig bestudeerd.  ”Mijn team en ik konden van achter een speciaal raam met dubbelglas naar de kinderen kijken om ze te onderzoeken.Vijf jaar langhebben we ze bekeken en geobserveerd.”

Uit het onderzoek bleek dat de stimulans die de leidsters aan de kinderen gaven zeer goed uitpakte: ”De kinderen gingen met stappen vooruit.” Laat Kohnstamm weten. Terwijl hij in zijn huis in Amsterdam zit, vertelt hij in alle detail hoe het proces verliep. ‘’We zagen kinderen die eerst achterliepen voortgang boeken en gelijk lopen met kinderen van hoogopgeleide ouders.’’

Uit de analyse van de verkregen testresultaten blijkt dat instellingen zoals de Proefkreche kunnen bijdragen tot het verkleinen van de ontwikkelingsverschillen tussen kinderen uit verschillende milieus. Echter, kwam er ook uit het onderzoek naar voren dat er geen effect is als kinderen niet continu gestimuleerd worden. ‘’Wat bleek: die effecten zijn er niet. Er werd een gering verschil van twee maanden ontwikkelingswinst geboekt bij kinderen van laaggeschoolde ouders, maar dat voordeel was met 6 jaar alweer verdwenen. Dit nadat het programma uit het leven van de kinderen was verdwenen.’’ vertelt Dolph Kohnstamm.

Mensen zijn gemaakt van verhalen, niet atomen. Wat is Nature vs Nurture?
Nature vs Nurture is een debat dat gaat over de vraag in hoeverre onze kenmerken en gedrag worden bepaald door onze genetische aanleg (Nature) of onze omgeving (Nurture). Aanhangers van de Nature theorie geloven dat onze genen de belangrijkste factor zijn die onze kenmerken en gedrag bepalen, terwijl aanhangers van de Nurture theorie geloven dat onze omgeving en opvoeding de belangrijkste factoren zijn die onze kenmerken en gedrag bepalen. Er wordt vaak gedacht dat beide factoren een rol spelen in wie we zijn en hoe we ons gedragen, en dat de interactie tussen genen en omgeving bepalend is voor onze ontwikkeling.

Dit laat zien dat nurture een belangrijke rol heeft in de ontwikkeling van een persoon. Nurture staat voor de dingen die zijn aangeleerd door de omgeving. Een kind ontwikkelt namelijk bepaald gedrag, kennis, normen en waarden. De dingen die de kinderen leerden bij de Proefkreche kun je dan wel zien als een stuk opvoeding die ze hebben meegekregen.

Familieportret

Nature vs nurture is niet een nieuw onderwerp in de wereld waarin wij nu leven, maar in de bonus aflevering van de podcast Familieportret wordt er een kant belicht waar er in de wetenschappelijke wereld nog geen onderzoek naar is gedaan. Hoe heeft nature vs nurture effect op de belevingswereld van donorkinderen? Journalist Joëlle de Boer gaat in de aflevering het gesprek aan met Dolph Kohnstamm over het nature vs nurture debat. Daarnaast onderzoekt ze hoe haar eigen familie het nature vs debat ervaart. Ze spreekt daarvoor met haar zus, halfbroer en (niet biologische) moeder.

‘’Op het moment dat ik onderzoek begon te doen naar het nature vs nurture debat kwam ik op het onderzoek van Dolph Kohnstamm uit. Het intrigeerde mij op een manier waar ik op het moment van research de woorden nog niet voor wist.’’

Mevrouw de Boer werd zelf opgevoed door twee moeders, dit was de reden waarom het onderwerp nature vs nurture haar zo intrigeerde. ‘’Ik heb in mijn onderzoeksperiode veel verschillende onderzoeken en blogposts gelezen over nature vs nurture. In het onderzoek wat ik heb uitgevoerd kwam ik nergens nergens tegen hoe nurture een invloed heeft, dit vond ik het onderzoek van de Proefkreche. Ik wist toen dat ik de heer Kohnstamm zeker wilde spreken.’’

Meer onderzoek nodig naar nature vs nurture

Dolph Kohnstamm gelooft dat nature sterker is dan nurture. Zijn eigen onderzoek wees dit dan ook uit. Echter, ziet hij ook in zijn eigen omgeving dat Nature niet zonder Nurture kan. Dat ziet hij onder andere doordat geadopteerde kinderen en donorkinderen een hele andere levensloop dan hun biologische ouders kunnen hebben, het ligt volgens Kohnstamm aan hoe de stimulatie in hun ontwikkeling verloopt. Wel zal er volgens hem nog meer onderzoek uitgevoerd moeten worden op het vlak van Nature vs Nurture. ”Er is zoveel onderzoek gedaan naar nature vs nurture en het brein, maar zo weinig naar Nature vs Nurture en mensen hun persoonlijkheid.”

‘’Meer onderzoek is nodig om het fenomeen een volledig inzicht te geven. Ik weet niet of ik dat nog mee ga maken.’’ Laat meneer Kohnstamm weten.