Podcast: Nature vs Nurture

In deze podcast aflevering gaat Joëlle de Boer op zoek naar antwoorden over het debat tussen nature (aangeboren kenmerken) en nurture (opvoeding en omgeving). Als donorkind is ze altijd geïnteresseerd geweest in hoeveel invloed genetische factoren hebben op onze persoonlijkheid en gedrag. Wat zijn de gevolgen van een niet-biologische achtergrond voor iemand die op zoek is naar zijn of haar identiteit? Hoe wordt opvoeding beïnvloed door genetische factoren? Hoe heeft dat effect op haar en haar broers en zussen? Deze aflevering zal dieper ingaan op deze vragen en luisteraars meer inzicht geven in het complexe debat tussen nature en nurture is.

Dit is een bonusaflevering van de podcast familieportret. Een podcast over familiebanden ontstaan door donor conceptie.