Toename PTSS klachten sinds corona

De wereldwijde coronapandemie heeft niet alleen fysieke gezondheidsproblemen veroorzaakt, maar ook een aanzienlijke impact gehad op de mentale gezondheid van mensen. Uit een analyse van het Gezondheidsinstituut Nivel is gebleken dat de pandemie heeft geleid tot een toename van psychische klachten, waaronder posttraumatische stressstoornis (PTSS). Honderdduizenden Nederlanders ervaren PTSS-gerelateerde symptomen als gevolg van traumatische gebeurtenissen tijdens de pandemie.

Volgens het Nivel had eind 2022 3,7 procent van de volwassenen klachten die wijzen op PTSS, waarbij ongeveer de helft van deze gevallen in verband wordt gebracht met de coronapandemie. Opvallend is dat middelbare scholieren en jongvolwassenen nog hogere percentages vertonen, respectievelijk 4,7 en 4,5 procent. Het Nivel merkt ook op dat eenzaamheid de kans op PTSS vergroot en dat meisjes vaker getroffen worden dan jongens.

Deze bevindingen zijn gebaseerd op een analyse van de Corona Gezondheidsmonitors, waarin duizenden mensen werden ondervraagd over hun ervaringen tijdens de pandemie. Hoewel de indicatie van PTSS is gebaseerd op vragenlijsten en geen klinische diagnose betreft, staat vast dat deze groep mensen in aanzienlijke mate last heeft van posttraumatische stressklachten.

Deze cijfers benadrukken de noodzaak van aandacht voor de mentale gezondheid tijdens en na de pandemie. PTSS kan een verwoestende impact hebben op het dagelijks leven, relaties en werkprestaties van getroffen individuen. Het is essentieel dat er passende ondersteuning en behandeling beschikbaar zijn voor degenen die lijden aan PTSS-symptomen.

PTSS niet alleen van deze tijd

In de derde editie van de DSM van 1980 was in de Verenigde Staten voor het eerst de Post-traumatic Stress Disorder (PTSD, in het Nederlands PTSS) opgenomen. Daardoor werden posttraumatische stoornissen ook in West-Europa een ‘officieel erkende’ classificatie. Het betekent niet dat PTSS er nog niet was, want Trauma is van alle tijden. We spreken daarom met Truus de Rooij. Een persoon die zelf met meerdere trauma’s te maken heeft gehad. Ook spreken we met Amber Boven; trauma behandelaar.