Diverse producties: BNR Nieuwsradio

De eerste tien weken van het afstuderen deed ik een opdracht voor BNR Nieuwsradio. Ik hield mij gedurende de afgelopen tien weken bezig met het dossier Formule 1. Hieronder vind je alle producten die ik gemaakt heb het afgelopen blok. Dit bestaat uit een opdrachtbeschrijving, een researchdossier met diverse pitches, een schaduwdraaiboek voor een uitzending, een contentanalyse en mijn weekverslagen.

Inhoudsopgave:


Opdrachtgeschrijving

Researchdossier

Schaduwdraaiboek

Contentanalyse

Weekverslagen

Opdrachtbeschrijving

 • Nieuwsuitzendingen

Voor de ochtenduitzendingen van BNR Nieuws gaan wij het Formule 1 nieuws volgen, maar nog belangrijker: zelf maken. Er zijn verschillende haakjes waar nieuws te halen valt in Zandvoort en hier gaan wij uitgebreid onderzoek naar doen. Op basis van het onderzoek komen wij met voorstellen. Wij streven naar kwalitatief hoogstaande berichtgeving. 

 • BNR Five-podcast schaduw draaiboek produceren voor één week

Eind maart is de Formule 1 de hoofdpersoon in de vijf uitzendingen. Voor het programma doen wij research naar hoofdrolspelers. Hierbij kijken we naar de relevantie van de desbetreffende persoon. Daarnaast bedenken we een insteek voor ieder gesprek met daarbij horende vragen. Aan ons de uitdaging om de Big Five interessant te houden zodat de luisteraar de hele week geboeid blijft. 

 • Strategie bedenken voor ‘Road to Zandvoort’

We gaan een strategie bedenken hoe wij meer luisteraars kunnen binden aan de podcast-serie ‘Road to Zandvoort’. De doelstelling is om het aantal luisteraars te verdubbelen tot vijfduizend. Aan de hand van verschillende onderzoeksmethodes maken we een strategisch plan voor BNR. 

 • Ideeën bedenken om de Grand Prix te volgen

BNR Nieuwsradio gaat geen live-uitzendingen maken tijdens de Grand Prix, maar wil haar lezers en luisteraars wel aansluiting bieden op het evenement. Jullie hebben ons uitgedaagd om met ideeën te komen over hoe we de Grand Prix op een ludieke manier in de kijkers kunnen zetten. Hiervoor is geen medium afgesproken. Jullie gaven aan de zichtbaarheid van BNR Nieuwsradio erg belangrijk te vinden.

 • Making off-Podcast

Tot slot gaan we aan de slag met een korte podcastserie over het werk wat we hebben gedaan voor BNR. Hoe is het nieuws gevonden, welke keuzes hebben we gemaakt bij (bijvoorbeeld) de gasten en wat zijn de eureka-momenten van de afgelopen tien weken.

Researchdossier

Naam: Wilco Zonneveld en Marieke Scholman 

Thema: Horeca, Toerisme & Side-events

Algemeen Zandvoort

Zandvoort is in 1810 nog een dorpje met 700 inwoners. 80% van de beroepsbevolking leefde in die tijd direct of indirect van de visvangst.

Toch door de ouderdom van de boomschuiten kon het dorp weinig concurreren en veel inwoners vertrokken naar IJmuiden. Andere inwoners vonden een uitweg door aardappelen te telen. Dit was helaas van korte duur door de aanleg van de Amsterdamse waterleiding. 

De redding voor het dorp kwam halverwege de negentiende eeuw. Als gevolg van de romantiek en nieuwe inzichten op het gebied van gezondheid kwam de nieuwe rage: kuren aan zee.

In de jaren twintig van de 19e eeuw kwamen enkele Haarlemse notabelen met het idee m badgasten naar Zandvoort te lokken. De stappen die zij deden was de aanleg van Zandvoortselaan en de bouw van een badhuis.

Het eerste hotel dat opende in 1828 telde 36 kamers en 8 zeebadkamers. (In de zee baden vond men eng).

Na een halve eeuw kwam rijke zakenman Gustav Eltzbacher met het ambitieuze plan om van Zandvoort een mondaine badplaats te maken die Noordwijk, Scheveningen en Domburg naar de kroon moest steken.

“Het plan omvatte de aankoop van een groot stuk duin ten noorden van het dorp, de aanleg van een spoorlijn van Haarlem naar Zandvoort (in 1881 gereedgekomen) en de bouw van een kurhaus, een casino, een schouwburg, diverse hotels en villa’s en een overdekte passage met 26 exclusieve winkels.”

“ Tegenwoordig telt Zandvoort ruim 16.600 inwoners, van wie de helft leeft van het toerisme. Jaarlijks bezoeken zo’n vier miljoen mensen, het merendeel Amsterdammers, het strand, het naaktstrand (1975), het casino (1987), het circus (1988 ) of het circuit, waar in augustus 1948 de eerste autorace werd gereden.” (Noord-Hollands archief , z.d.)

Burgemeester Van Alphen organiseert in 1939 een sportrace in Zandvoort.(de Bruijn , z.d.)

Door de oorlog werden de plannen opgeheven. Heel veel werd gesloopt. Zelfs de Zandvoortse watertoren werd opgeblazen. Voor verdedigingslinie.

Op 7 augustus 1948 is de eerste race met hulp van Engelse coureurs en the British Racing Drivers’ Club. Onder de naam Grand Prix van Zandvoort. Grote media aandacht zorgt ervoor dat er wel vijftigduizend toeschouwers op het evenement aanwezig zijn.

1950 krijgt het circuit een nieuwe naam. De Grote Prijs van Nederland.
1968, (“Nederlandse racehistorie”, 2009)

1964, (“Nederlandse racehistorie”, 2009)

Het circuit kent glorieuze jaren met veel toeschouwers. Helaas kent het circuit ook een keerzijde. De dodelijke ongelukken van Roger Williamson,Piers Courage en Rob Slotemaker.
Ook het financiële plaatje is niet bepaald rooskleurig. 1979 moet het circuit dicht. Er is kritiek op geluidsoverlast, milieuvervuiling en verkeerschaos.

NIPO doet onderzoek in 1979. Hieruit blijkt wel dat merendeel van de inwoners van Zandvoort blij is met het circuit. Het zorgt voor veel toerisme en goede omzet in de horeca beweren ze. 

 

Toerisme

Leg in eigen woorden uit welke actuele trends er spelen rond je onderwerp en op welke manier grote maatschappelijke ontwikkelingen hieraan zijn gerelateerd. Onderbouw dit met diverse bronnen

In december 2016 bracht de gemeente Zandvoort haar toeristische visie Zandvoort aan Zee naar buiten. De visie stelt dat toerisme de levensader is van Zandvoort. De gemeente vindt het dan ook belangrijk dat er veel aandacht wordt besteed door de gemeenteraad. Volgens het rapport komt 57% van alle banen voort uit toerisme. 

Verderop in het document valt te lezen dat het aantal overnachtingen door toeristen in Zandvoort in 2015 terug is op het niveau voor de economische crisis. Desondanks krijgt Zandvoort een lagere waardering voor de accommodaties in vergelijking met andere badplaatsen. Dat komt onder andere vanwege de verouderde hotels. Het is alweer dertig jaar geleden dat er een nieuw hotel gebouw werd. Renovatie van bestaande hotels wordt daarbij niet meegerekend. 

Toch doen zich daar ook nieuwe ontwikkelingen in voort. Eind november 2019 maakte Corendon bekend een nieuw vijf sterren hotel te willen gaan bouwen in Zandvoort. Echter was haast niet geboden want een woordvoerder van de reisorganisatie gaf aan dat het onzeker is of het hotel gasten ontvangt bij de tweede Grand Prix. (Lissenberg , 2019) De komst van het hotel past bij de toekomstvisie die de gemeente in 2016 samenstelde. De locatie waar het hotel gebouwd gaat worden, werd destijds al genoemd als potentiële bouwplaats. 

Daarnaast werd er ook een beeld geschetst van wie de toerist van Zandvoort nou is. Wat opvalt is dat de meesten uit Nederland komen (42%) gevolgd door Duitsers (40%) en Belgen (6%). (Team Toerisme & Economie gemeente Zandvoort & VVV Zandvoort,2016) Het overige deel komt veelal vanuit de MRA (Metropool Regio Amsterdam).  

Horeca

Naast de hotels kent Zandvoort ook diverse soorten horecagelegenheden. Toch constateerde de gemeente dat er in 2014 een verandering nodig was. De badplaats kampte met leegstand van diverse panden. Een van de oorzaken is volgens het document het internetwinkelen. Om dat tegen te gaan ontwikkelde ze in 2014 ‘de retail en horecavisie Zandvoort’. Hierin staat beschreven wat Zandvoort gaat doen om de horeca weer goed af te stemmen op de behoeftes van de bezoekers. 

Het visierapport geeft zelf aan dat ‘De thans bestaande winkel‐ en horecastructuur is te groot voor de vraag van vandaag. De winkel‐  horecastructuur moet compacter en helderder gemaakt worden’. Een van de plannen die gemaakt werden was het winkelgebied op te delen in verschillende thema’s. Doel hierachter is dat er een leesbaar en makkelijkere communiceerbaar centrum ontstaat. Als voorbeeld wordt gegeven dat het Kerkplein voor daghoreca ingericht wordt en dat de Grote Krocht gaat dienen voor de dagelijkse boodschappen. (Gemeente Zandvoort , 2014)

Verder moet de horeca ingeperkt worden aldus de gemeente in haar visie. En daar is iets opmerkelijks aan de hand. Volgens cijfers van het CBS blijkt namelijk dat het aantal horecagelegenheden juist toegenomen is. Waar Zandvoort in 2013 nog 180 gelegenheden telden, is dat in 2019 toegenomen tot 210. Dat is op z’n minst bijzonder te noemen. (CBS, 2019)

Als aanvulling op de visie werd er in 2015 nog een uitvoeringsconvenant opgesteld. Ondernemersorganisaties, retailers, horeca, vastgoedeigenaren, makelaars, de VVV, Stichting Marketing Zandvoort, inwoners en gemeente maakten samen een plan van aanpak. Dit resulteerde in een vijftal categorieën: 

 1. Ruimte voor ondernemerschap
 2. Samenwerking
 3. Openbare ruimte
 4. Vastgoed
 5. Overig (Gemeente Zandvoort et al., 2015)

Ik vat ze kort samen. 

Bij de eerste categorie wordt gesproken over ruimte voor ondernemerschap. Zandvoort tracht aansluiting te vinden bij de Pilot Verlichte Regels. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat een mengvorm tussen retail en horeca meer toegestaan wordt. De retail moet een ondersteunende horecafunctie mogelijk maken en vice versa. Tot slot hopen de partijen dat bestemmingsplannen flexibeler gemaakt kunnen worden.  

De tweede categorie gaat over samenwerking. Binnen Zandvoort is het zaak dat bovenstaande partijen elkaar makkelijk vinden. Daarnaast onderschrijven de partijen dat een kleine gemeente als Zandvoort zich aansluiten bij initiatieven op grotere schaal. Vandaar dat deze categorie verdeeld is in twee subcategorieën namelijk ‘Binnen Zandvoort en Buiten Zandvoort’. 

Bij het vastgoed gaat het vooral over de panden. Hierin zijn afspraken gemaakt om de leegstand zoveel mogelijk tegen te gaan. Concrete uitkomsten zijn bijvoorbeeld dat panden beplakt worden bij leegstand en het bespreekbaar maken van seizoensverhuur.

De openbare ruimte is ook een punt waar naar gekeken wordt. Het gaat dan over thema’s zoals het opknappen van de straat, het veranderen van de rijrichting en het promoten van gratis parkeren. 

Tot slot is er een categorie ‘overig’. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld jaarrondactiviteiten. Dus ook activiteiten buiten de zomermaanden om. Daarnaast wil de gemeente acquisitie doen naar een sterrenhotel. Zoals we bij het hoofdstuk toerisme lazen, is dat inmiddels gelukt. 

Artikel Dutch Grand Prix wordt oranjefeestje

Marieke en ik hebben dit artikel samen tot stand laten komen. Wij beweerden namelijk dat de Dutch Grand Prix (DPG) echt een oranjefeestje werd. Met z’n tweeën bekeken we welke bronnen we konden benaderen om onze veronderstelling te onderbouwen.

Het viel Marieke in haar algemene research op dat er heel veel Nederlandstalige artiesten op gaan treden tijdens de GP. (Dutch GP, 2020) Artiesten zoals LilKleine, Guus Meeuwis, Davina Michelle en Nick & Simon zijn gestrikt om hun gouden keeltjes te laten horen aan de rest van de wereld. Ook werd bekend dat Davina Michelle nog het Wilhelmus gaat zingen voorafgaand aan de race. (Jonk, 2020) Ook kwam Marieke in haar research tegen dat er ontzettend veel Nederlanders kaartjes gekocht hadden voor de race.

Toen Marieke het nieuws gevonden had, deelde ze het met mij. Samen waren wij verontwaardigd dat er nauwelijks internationale artiesten aan de line-up toegevoegd werden. Vanuit daar zijn wij verder gaan zoeken. Volgens het rapport Economische impact en haalbaarheid Formule 1 uitgevoerd door de gemeente Zandvoort in 2017 levert de Formule 1 het dorp Zandvoort grote internationale aandacht op. (Decisio, 2020) Toch leek de keuze van de DGP te vallen op het organiseren van een Nederlands feestje.

Om bevestiging te krijgen, belde ik, Wilco, met Lana Lemmers van Marketing Zandvoort. Zij herkende het beeld dat wij schetsten. Volgens haar gaan 85% van de verkochte kaarten naar Nederlanders. Een uniek aantal beweerde zij. Maar zij verwachtte dat dit eenmalig was. Juist door dit jaar de oranjemassa te showen aan de wereld, hoopt de FOM dat er volgend jaar meer internationale bezoekers op het evenement afkomen. Toch vindt de organisatie van de formule 1 het fantastisch om dit te laten zien aan de wereld. Niets voor niks wordt de DGP ook wel ‘Sea of Orange’ genoemd. Aldus Lana Lemmers.

Voor het verifiëren van deze informatie leek het ons handig om contact te zoeken met de Dutch Grand Prix omdat zij exacte cijfers hebben over de demografische en geografische gegevens van bezoekers. Echter loopt dit contact via Dave van BNR. Er moet namelijk contact opgenomen worden met de officiële organisatie.

 Om het voor dave overzichtelijk te houden, vatten wij via de mail samen wat we gevonden hadden: 

Sea of Orange tijdens de Dutch Grand Prix / Dutch Grand Prix organiseert een groot oranjefeest.

Vandaag hebben Wilco en Marieke contact gehad met Lana Lemmens van Zandvoort Marketing. 

Wij spraken haar over het type publiek wat naar de DGP komt. Het viel ons namelijk op dat het internationale event wel een sterk oranje kleurtje kreeg. Dit is terug te zien in de kaartverkoop en de artiesten line-up.

Zij vertelde ons het volgende:

85 procent van onze kopers dit jaar is nederlanders. Waarschijnlijk is dat eenmalig. Ik verwacht dat volgend jaar anders is. Dat er ook kaarten in de rest van de wereld worden verkocht.

Ze hebben de behoefte hebben om er volgend jaar een ander percentage van te maken. Maar het is wel zo dat de FOM Liberty media het fantastisch vindt dat we worden the Sea of Orange genoemd. Dit is natuurlijk wel uniek.  Dat oranjegevoel en die oranje massa willen ze zeker overdragen naar de rest van de wereld. Maar of de verhouding is wat ze voor ogen hadden weet ik niet. Ik denk dat ze in de toekomst wel een andere uitstraling willen zijn.

Om het verhaal af te maken willen we nog contact opnemen met de organisatie zelf. Zij hebben als het goed is demografisch in beeld wat het publiek van de DGP zal zijn.

Wij denken dat dit verhaal uniek is omdat het internationale evenement toch heel oranje is. De line-up en de kaartverkoop bevestigen dat beeld.

Groetjes,
Wilco en Marieke

Artikel debat vergunningen

Marieke en ik zaten samen te werken toen wij ontdekten dat er in de middag een debat over de vergunningen van de Formule 1 kwam bij de Provinciale Staten van Noord-Holland. Wij begonnen met inlezen van diverse rapporten.(Provincie Noord-Holland, 2020)(Provincie Noord-Holland, 2020b)(Hoor- en adviescommissie , 2019)

Het debat ging vooral over de vraag of de Formule 1-vergunningen vielen onder dwingende reden van groot openbaar belang. Hier zat dus naar onze mening nieuws is. Daarom contacteerden wij Dave. Hij was het met ons eens dat het iets kon worden. Dus besloten wij alle drie om de livestream te bekijken. 

Al snel kwamen we tot de conclusie dat het meer een laatste strohalm bij elkaar verzamelen was. Er kwam geen schokkend nieuws naar buiten. Toch vond Dave dat we een goede reflex hadden laten zien. 

Voordat we Dave benaderd hadden, maakten we al een lijstje met potentiële bronnen. Mocht het wel nieuws geworden zijn, konden we snel schakelen en er een productie van maken. Hieronder zie je dan ook onze uitwerking: 

Interessante partijen voor uitkomt bespreking provinciale staten: 

onafhankelijke Hoor- en adviescommissie:

Hoogleraar rechten: Arend Soeteman,  (juridisch berichtvorming) 

Verzoek tot debat ingediend door:

Ines Kostic (PvdD) , https://twitter.com/ineskostic

Michel Klein (CU) , https://twitter.com/michelkleincu?lang=nl

Eric Smaling (SP) , https://twitter.com/ericsmaling 

https://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=NoordHolland&agendaid=67123eff-fdfe-4477-93d0-d8f8a8c78f7f&FoundIDs=

Livestream:
https://noord-holland.stateninformatie.nl/live
Twitter Provincie NH: https://twitter.com/ProvincieNH 

Alle perscontacten vanuit provincie NH: 

https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Pers

J.Tingen: Advocaat Circuit Zandvoort
https://www.linkedin.com/in/jake-tingen/?originalSubdomain=nl

Vraag gaat over een dwingende reden van groot openbaar belang

uitspraak onafhankelijke Hoor- en adviescommissie door de GS naast zich neergelegd. CU, PVdD en SP willen graag debat omdat zij van mening zijn dat vergunningen onterecht zijn verleend. 

Die commissie concludeerde dat er inderdaad geen sprake was van dwingende reden van groot openbaar belang. 

CU, PvdD en SP willen dat er wordt vastgesteld wanneer er sprake is van een “dwingende reden van groot openbaar belang”, omdat zij bang zijn dat het belang van bedrijven vaker een grote rol speelt bij het verlenen van vergunningen.

De partijen vinden het belangrijk om dit snel te bespreken, zodat de Grand Prix, natuurorganisaties en omwonenden weten waar ze aan toe zijn.

In verband met de privacy van bovenstaande partijen zijn telefoonnummers en e-mailadressen weggelaten. Deze zijn wel bij mij bekend.  

 

Bronnen

Airbnb. (z.d.). Zandvoort Vakantiewoningen en accommodaties . Geraadpleegd op 28 februari 2020, van https://www.airbnb.nl/s/Zandvoort/homes?refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes¤t_tab_id=home_tab&selected_tab_id=home_tab&source=mc_search_bar&search_type=unknown&screen_size=large&hide_dates_and_guests_filters=false&ne_lat=52.38178663617368&ne_lng=4.569866844309445&sw_lat=52.327014796194334&sw_lng=4.4711272181905315&zoom=13&search_by_map=true&checkin=2020-04-30&checkout=2020-05-04&adults=1

ANP. (2019, 9 december). Horeca profiteert van Formule 1 op Circuit Zandvoort. Geraadpleegd van https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/dmf20191209_27912604/horeca-profiteert-formule-1-op-circuit-zandvoort?utm_source=google&utm_medium=organic

Booking.com. (z.d.). Hotels in Zandvoort. Geraadpleegd op 28 februari 2020, van https://www.booking.com/searchresults.nl.html?dest_id=-2156256;dest_type=city;ss=Zandvoort

CBS. (2018, 6 juni). Wadden hebben meeste winkels en horeca per inwoner. Geraadpleegd van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/23/wadden-hebben-meeste-winkels-en-horeca-per-inwoner

CBS. (2019). Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente [Dataset]. Geraadpleegd van https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81575ned/table?dl=CE09+

Celth, CBS, NBTC, & NRIT . (2017). Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017. Geraadpleegd van file:///C:/Users/wilco/Downloads/Trendrapport_deel_2.pdf

de Bruijn , T. (z.d.). Waarom verdween de Grand Prix van het Circuit van Zandvoort? . Geraadpleegd op 11 februari 2020, van https://npofocus.nl/artikel/7963/waarom-verdween-de-grand-prix-van-het-circuit-van-zandvoort

Decisio. (2020, 7 november). Gemeente Zandvoort Economische impact en haalbaarheid Formule 1 Circuit Zandvoort [Presentatieslides]. Geraadpleegd van http://decisio.nl/wp-content/uploads/Sheetrapportage-resultaten-Formule-1-Zandvoort.pdf

Dutch GP. (2020, 17 januari). The Ultimate Race Festival . Geraadpleegd van https://dutchgp.com/the-ultimate-race-festival/

Gemeente Zandvoort. (2019, 30 april). Horeca-aangelegenheden. Geraadpleegd van https://zandvoort.raadsinformatie.nl/dossiers/14290

Gemeente Zandvoort . (2014). Kansen voor Zandvoort retail- en horecavisie . Geraadpleegd van https://zandvoort.raadsinformatie.nl/document/5025972/1

Gemeente Zandvoort . (2015, 31 december). Informatie en correspondentie . Geraadpleegd van https://zandvoort.raadsinformatie.nl/dossiers/14295

Gemeente Zandvoort . (2016). Toeristische Visie Zandvoort aan Zee: When it’s hot, it’s here! Geraadpleegd van https://zandvoort.notubiz.nl/document/4959631/1/Toeristische_Visie_Zandvoort_aan_Zee

Gemeente Zandvoort . (2020). Raadsinformatie . Geraadpleegd van https://zandvoort.raadsinformatie.nl/document/8320335/1/Raadsinformatiebrief%20voortgang%20uitvoering%20motie%20Duurzame%20F1

Gemeente Zandvoort , Koninklijke Horeca Nederland, Vereniging van Strandpachters Zandvoort , Ondernemers Vereniging Zandvoort , Vent- en Standplaatshouders Zandvoort , Vereniging bedrijventerrein Zandvoort, … Stichting Zandvoort Marketing . (2015). Uitvoeringsconvenant Retail- en horecavisie Zandvoort aan Zee. Geraadpleegd van https://zandvoort.raadsinformatie.nl/document/5026001/1

Hoor- en adviescommissie . (2019). Advies aan gedeputeerde staten. Geraadpleegd van file:///C:/Users/wilco/Downloads/a.%20PS%2009-03-2020%20bijlage%20act.%20uitspraak%20HAC%20groot%20openbaar%20belang%20en%20F1.pdf

ING. (z.d.). Horeca groeit in een gematigder tempo in 2020. Geraadpleegd op 13 februari 2020, van https://www.ing.nl/zakelijk/kennis-over-de-economie/uw-sector/outlook/horeca.html

Jonk, E. (2020, 27 februari). Davina zingt het Wilhelmus bij de Formule 1. Geraadpleegd van https://www.metronieuws.nl/musiccity/2020/02/davina-zingt-het-wilhelmus-bij-de-formule-1

Lissenberg , S. (2019, 26 november). Corendon gaat vijf sterren hotel bouwen in Zandvoort. Geraadpleegd van https://vastgoedjournaal.nl/news/42978/corendon-gaat-vijf-sterren-hotel-bouwen-in-zandvoort

Meershoek, P. (2019, 13 augustus). Zandvoort: Amsterdam Beach of Beach for Amsterdam? Geraadpleegd van https://www.parool.nl/amsterdam/zandvoort-amsterdam-beach-of-beach-for-amsterdam~bf569cf0/

Nederlandse racehistorie. (2009, 29 maart). Geraadpleegd van http://www.racehistorie.nl/index.htm

NH Nieuws. (2019, 13 mei). Hotels in Zandvoort nu al volgeboekt voor Formule 1-races in 2020. Geraadpleegd van https://www.nhnieuws.nl/nieuws/245769/hotels-in-zandvoort-nu-al-compleet-volgeboekt-voor-formule-1-races-in-2020

Noord-Hollands archief . (z.d.). Geschiedenis van de gemeente Zandvoort. Geraadpleegd op 11 februari 2020, van https://noord-hollandsarchief.nl/partners/zandvoort/geschiedenis-zandvoort

NPO Stand van Zaken. (2020, 3 oktober). Formule 1 Zandvoort. Geraadpleegd van https://www.npostart.nl/stand-van-nederland/03-10-2019/POW_04280588

NU.nl. (2019, 9 december). ING: Horeca profiteert in 2020 van Formule 1, Songfestival en EK voetbal. Geraadpleegd van https://www.nu.nl/economie/6016500/ing-horeca-profiteert-in-2020-van-formule-1-songfestival-en-ek-voetbal.html

Provincie Noord-Holland. (2020a). Betreft: Beslissing op bezwaar ontheffing Wet natuurbescherming Circuitpark Zandvoort. Geraadpleegd van file:///C:/Users/wilco/Downloads/Scan%20BOB%20ontheffing%2027%20feb%202020.pdf

Provincie Noord-Holland. (2020b). Uitspraak onafhankelijke Hoor- en Adviescommissie over F1 en “dwingende reden van groot openbaar belang”. Geraadpleegd van file:///C:/Users/wilco/Downloads/a.%20PS%2009-03-2020%20PvdD-CU-SP%20aanvraag%20act.%20uitspraak%20HAC%20groot%20openbaar%20belang%20en%20F1.pdf

Smit, P. (2018, 30 augustus). Overtoerisme: waarom Zandvoort nu Amsterdam Beach heet. Geraadpleegd van https://www.deondernemer.nl/actueel/nederland-overtoerisme%7E262161

Team Toerisme & Economie gemeente Zandvoort, & VVV Zandvoort . (2016). Toeristische Visie Zandvoort aan Zee. Gemeente Zandvoort . Geraadpleegd van https://www.zandvoort.nl/bestandsopslag/introduction/downloads/Ondernemer/Toeristische_Visie_Final_voor_college_klein.pdf

Trivago. (z.d.). Hotels in Zandvoort . Geraadpleegd op 28 februari 2020, van https://www.trivago.nl/?aDateRange%5Barr%5D=2020-04-30&aDateRange%5Bdep%5D=2020-05-04&aPriceRange%5Bfrom%5D=0&aPriceRange%5Bto%5D=0&iRoomType=1&aRooms%5B0%5D%5Badults%5D=1&cpt2=31442%2F200&iViewType=0&bIsSeoPage=0&sortingId=2&slideoutsPageItemId=&iGeoDistanceLimit=20000&address=&addressGeoCode=&offset=0&ra=

Schaduwdraaiboek

[10:00          NIEUWSUPDATE]

[10:02          COMING UP]

Zo meteen beginnen we met een Big Five. Deze week vijf topgasten op het gebied van de Grand Prix van Nederland. Zandvoort Beyond, ‘beach for racing’ is de naam van het 35 dagen side events programma dat voor en tijdens de Formule 1 in Zandvoort wordt georganiseerd. Het geeft aan dat het voor Zandvoort meer is dan alleen een mooi raceweekend. Sandra van den Broek is medeoprichter van de side events rondom de Dutch Grand Prix. Ben je benieuwd hoe een programma als deze tot stand komt? Je hoort het zometeen!

[10:03          RECLAME KORT]

[10:05          START PROGRAMMA]

Welkom bij BNR’s Big Five. Nog maar heel even en dan kunnen de formule 1 teams na lange tijd weer racen op circuit Zandvoort. De fans vinden de weg naar het vernieuwde racepark. Formule 1 teams zijn getraind en de innoverende techniek is belangrijker dan ooit tevoren. Er zijn een hoop essentiële rollen om het gehele circus te realiseren. Welke dat zijn onderzoeken we deze week.

Mijn eerste gast is Sandra van den Broek. Zij is verantwoordelijk voor het side event programma Zandvoort Beyond.
Welkom.

[Afgelasting Dutch Grand Prix]

-Ik ben heel benieuwd naar jouw individuele rol in het side event team. Maar voor nu toch eerst even horen, waar was jij toen de knoop werd doorgehakt; “De Dutch Grand Prix is afgelast”?

-Het was waarschijnlijk geen verrassing. Eerdere races werden al afgelast of uitgesteld. Zijn jullie toen gewoon doorgegaan met het verder organiseren? Hoe planden jullie alsnog door in de onzekere tijd?

-Misschien juist ook voordeel omdat je meer tijd hebt gehad om over dingen na te denken?

-Hoe communiceerden jullie de afgelasting naar meewerkende partijen/organisaties?
(Ondernemers, organisaties, vrijwilligers)

[10:12 JINGLE MEDIUM 1]

Deze week vijf kopstukken die allen een belangrijke rol spelen bij de organisatie van de Dutch Grand Prix.

Mijn gast is Sandra van den Broek, medeoprichter van het side event programma Zandvoort Beyond.

[De rol van side events ]

-Vertel mij eens, wat is eigenlijk een side event?
-In hoeverre blijft een side-event ‘Side’. Moet er altijd een haakje zijn aan het hoofdevenement?

-Hoe belangrijk is een side event?
-Waarom tegenwoordig ondenkbaar voor zo’n groot evenement als deze?

-Wat doen de andere circuits betreft side events?

-Is er ook onderling contact met deze partijen?/Of bieden zij inspiratie?

-Wat maakt het programma van Zandvoort uniek?
-Locatie
-Soort publiek: Hoe kijken jullie tegenover ‘The Sea of Orange’?
-Op welke manier houden jullie rekening met het organiseren van die side events? Kaartverkoop laat zien veel interesse vanuit Nederland. Het lijkt mij dat je daar rekening mee houdt?

-Wat is jouw rol voor Zandvoort Beyond?
-Wat was voor jou persoonlijk de grootste uitdaging tijdens de realisatie van dit programma?
KETTINGVRAAG (volgt nog)

Wat is eigenlijk het vertrekpunt bij de organisatie van zo’n groot event? Je moet toch ergens starten.

Sandra van den Broek vertelt het zometeen!

[10:27          RECLAME LANG]

[10:29          VERKEER ]

[10:30          NIEUWSUPDATE ]

====================================================

[10:32          COMING UP]

Zometeen ga ik verder met BNR’s Big Five over de Dutch Grand Prix. Ik ben benieuwd hoe medeoprichter Sandra van den Broek van Zandvoort Beyond inhoudelijk vooruitblikt op het evenement. Alle afwegingen en keuzes bij het maken van het programma komen zo aan bod. Blijf luisteren!

[10:32          RECLAME KORT]

[10.34          START PROGRAMMA]

Welkom bij het tweede half uur van BNR’s Big Five. Deze week vijf kopstukken over de Dutch Grand Prix.

[Einde van tekstterugloop] Te gast is: medeoprichter van het side event programma ‘Zandvoort Beyond’, Sandra van den Broek.

[Proces inhoudelijk]

Het nieuws komt naar buiten. De formule 1 keert terug naar Zandvoort. Iedereen enthousiast. Waar begin je want je kan het natuurlijk niet alleen doen?

-Hoe ga je op zoek naar de juiste mensen? Wanneer ben je geschikt?

-Dan is het team samengesteld en beleg je de eerste vergadering. Wat bespreek je daar want je hebt natuurlijk nog geen plan klaarliggen?

-Ideeen uitwerken: Begin je met een strategie? Of gewoon lukraak evenementen bedenken?

-Eenmaal wat plannen verder uitgewerkt, hoe communiceren jullie de ideeën naar de lokale ondernemers en bewoners?

-Jullie hebben zelf plannen bedacht. Maar ondernemers zitten natuurlijk ook vol met ideeën waarvoor vergunningen nodig zijn. Dienen zij die aanvraag zelf in of kunnen zij bij jullie aansluiten?

Dan heb je de vergunning wel (of niet) binnen. Wanneer begin je dan met het vormgeven?
-Wanneer maak je een evenement bekend?

Nu kan  ik me voorstellen dat er ook partijen, zoals bewoners, zijn die al die evenementen niet altijd positief ervaren. Hoe gaan jullie daarmee om?
-VB. omwonenden, natuurorganisaties, ondernemers etc.

[10:45          JINGLE LOGO THE BIG FIVE]

Zometeen praat ik verder met  Sandra van den Broek van Zandvoort Beyond

Eerst naar Jörgen Raymann, want zometeen om 11.00 uur is er Ask me Anything. Jörgen, waar ga je het over hebben?

[Korte cross]

[10:46          JINGLE LANG 1]

Je luistert naar BNR’s Big Five van de Dutch Grand Prix.

Mijn gast is: Sandra van den Broek van Zandvoort Beyond

[Resultaat: Wat gaat het worden?]

Nog maar even aftellen, dan komen duizenden fans richting Zandvoort. Wat voor een uitstraling willen jullie Zandvoort geven?
-Is  er 1 overkoepelende boodschap?/Hoe maak je van Zandvoort een geheel?

-Jullie slogan luidt ook “Beyond beach for racing”. Wat willen jullie naast racen dat Zandvoort uitstraalt?
-Allemaal activiteiten voor puur F-1 fans? (of juist ook ander publiek bij betrekken?)

-Naast het organiseren van activiteiten en evenementen zijn jullie hoofdverantwoordelijk voor de ‘Citydressing’. Kun je uitleggen wat dat precies is?
-Ook ondernemers kunnen hier op inhaken, he. (Inhoud ondernemers pakket)

-Het gaat dus bijna gebeuren, even een snelle samenvatting. Wat voor een side events kunnen wij in Zandvoort meemaken tijdens het raceweekend?

-Evenementen beginnen 35 dagen voor de race. Dat is een bewuste keuze geweest he om de events voor dat aantal dagen te laten starten?

-Wat moet er nu nog gebeuren?
-Tijdens het raceweekend een strak programma of ook improviseren?

[KETTINGVRAAG]
Dan wensen wij jou nog heel veel succes. Maar voordat je de studio verlaat wil ik jou de eer geven om nog een kettingvraag te stellen aan onze volgende gast in de Big Five. Dat is NOG ONBEKEND. Wat zou je hem/haar willen vragen?

Bedankt Sandra van den Broek.

Alle afleveringen van BNR’s Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR app en op bnr.nl.

Nu Jörgen Raymann met Ask me Anything. Dag!

[Einde van tekstterugloop]

[10:57          RECLAME LANG]

[10:59          VERKEER]

Contentanalyse

Hier lees je de contentanalyse die ik samen met Luuk gemaakt heb. Het eindproduct bevat veel meer inhoud. Maar ik heb met Luuk tijdens dit blok gewerkt aan deze analyse. Daarom laat ik de vorige adviezen, die dus door de andere groepsleden gemaakt is, buiten beschouwing.

Wat is een contentanalyse?

Om een goede indruk te krijgen van de aanpassingen die er gedaan moeten worden om een podcast nog succesvoller te maken, moet je eerst weten hoe je podcast(s) kwantitatief in elkaar zitten. Hiervoor is de contentanalyse. Bij de contentanalyse kijk je op een kwantitatieve manier naar je content. Je gaat als het ware tellen en verschillende factoren toetsen.

Plan van kwantitatieve podcast/content analyse voor BNR Nieuwsradio.

Stap 1:

Het is belangrijk dat BNR inzicht krijgt in haar eigen content. Daarvoor zijn twee manieren die gebruikt kunnen worden. Enerzijds moet BNR achter de behoeften en wensen van haar luisteraars komen. Dit onderzochten zij in december 2019 al. Deze resultaten zijn dus beschikbaar.

Aan de andere kant is het goed om vanuit het organisatieperspectief te kijken. Wat willen we als BNR precies bereiken? En welke van deze doelen moet BNR realiseren om meer luisteraars te krijgen? Met deze doelen in het achterhoofd analyseer je je podcasts. Daarnaast is het aan te raden om visie- en strategische workshops te organiseren met de doelgroep. Ook hier wordt aan gewerkt: er is door ons een plan geschreven om focusgroepen te organiseren.

Stap 2:

Om uitspraken te kunnen doen over de podcasts moeten deze uiteraard geanalyseerd worden. Hieronder zijn een aantal vragen opgesteld die helpen om deze inzichten te verkrijgen. In feite maak je een inventarisatie van de content die BNR nu heeft. Kies bijvoorbeeld vier verschillende podcasts uit en meet ze langs de volgende criteria:

 • Wat voor soort content is het? (tekst, document, podcast?)
 • Wat is de frequentie van de content (hoevaak per week/constante uploads?) en is er een vervaldatum van deze content (of is de content altijd relevant)?
 • Hoeveel gasten worden uitgenodigd in één podcast uitzending?
 • Wat is de duur in minuten van de podcast?
 • Hoevaak worden jingles/tunes ten horen gebracht?
 • Hoeveel verschillende onderwerpen worden er in één podcast behandeld?

Stap 3:

Herhaal dit per podcast en bekijk de resultaten. Vergelijk deze met de criteria uit de literatuuranalyse voor een succesvolle podcast. Wat gaat er goed? Waar zitten de verschillen? Probeer te vinden waar er nog winst te behalen valt.

Stap 4:

Wanneer de analyse klaar is, kan er begonnen worden met het opstellen van verbeterpunten. De verbeterpunten komen voort uit die analyse. Wat wij BNR aanraden is om goed te kijken welke verbeterpunten belangrijk zijn en welke minder prioriteit hebben. Op deze manier ontstaat een overzichtelijke planning. Bovendien is aan te raden de veranderingen niet in één keer, maar geleidelijk door te voeren. Documenteer alle verbeterpunten zodat duidelijk wordt beschreven welke verbetering wanneer is doorgevoerd.

Waarom contentanalyse?

Wij kozen er bewust voor gebruik te maken van een contentanalyse. Het is een nieuwe manier van kijken naar de content die BNR nog niet eerder heeft gebruikt. Het is een innovatieve manier van onderzoek doen, die BNR op nieuwe inzichten kan helpen. Voorheen is er een onderzoek onder de doelgroep geweest, waarin BNR altijd afhankelijk was van respondenten. Bovendien richtte dat onderzoek zich heel erg op wie de doelgroep is. En niet op wat ze willen. Bij een contentanalyse kijkt BNR met hun eigen criteria naar de eigen podcasts. Ook ligt de focus juist op het inhoudelijke van de podcasts. Welke onderwerpen komen aanbod? Worden podcasts op dezelfde dag en tijdstip geupload? Gezien BNR ons de opdracht heeft gegeven te kijken naar wat er inhoudelijk beter kan, is dit in ons opzicht de juiste manier hiervoor.

Wij zijn van mening dat het doen van een contentanalyse, in samenkomst met de literatuuranalyse en focusgroepen, het aantal luisteraars op een positieve manier kan beïnvloeden.

Weekverslagen

Week 2

Hier begint mijn documentatie voor de komende achttien weken. In de weekverslagen schrijf ik op wat ik gedaan heb, welke keuzes ik gemaakt heb en laat ik de vorderingen zien. Door middel van deze verslagen houd ik voor mijzelf het overzicht met waar ik mee bezig ben.

Aan het begin van deze week kwamen we bijeen met de redactie. We hadden allemaal een presentatie over onze leerdoelen voorbereid. In tweetallen namen we deze leerdoelen door en gaven we elkaar feedback. Ik keek samen met Matthijs naar onze doelen. Ik moet zeggen dat dat erg nuttig was. Zo was ik bijvoorbeeld onzeker over hoe ik mijn leerdoel bij het weglaten van quotes kon aantonen. Matthijs stelde voor om een paar oude producties toe te voegen aan het dossier en deze te vergelijken met de komende producties. Volgens hem laat dit zien dat ik beter word in het filteren van informatie. Dus overbodige informatie buiten de productie laat. Ik ben blij met deze feedback en ik ga die ook zeker toepassen. Verder noemde hij het verstandig dat ik de redactieleden ga vragen of zij de productie te lang vinden of juist prima.

Daarnaast spraken we met de redactie af dat we rollen gingen verdelen. In deze tweede week nam ik de rol als voorzitter op mij. Ik gaf leiding aan de redactie. Zo nam ik het voortouw in het maken van afspraken. Hierdoor hebben we twee momenten uitgezocht waarin we samen komen. Ik vond het mijn taak als voorzitter dit te regelen. Op deze manier kan iedereen verder en blijven we van elkaar weten waar we mee bezig zijn. Op de pagina Verantwoording en dan het kopje Bijlage 1 staat een screenshot met bewijs dat ik initiatief neem.

Ook sprak ik deze week met Judith. Ik begin graag op tijd met mijn onderzoeksopzet omdat ik anders bang ben dat het er tussendoor glipt. In het individuele gesprek maakte ik kenbaar een onderwerp in gedachte te hebben. Tegelijkertijd voelde ik hier wat onzeker over omdat er al veel onderzoek naar mijn onderwerp gedaan is. Judith begreep wat ik bedoelde en legde mij uit dat er twee manieren waren om bij het onderwerp te blijven. Zo bespraken we diverse methodes die toegepast kunnen worden. Tijdens het gesprek schoot mij opeens een concrete vraag binnen. Ik vertelde dit aan Judith en zij zag er ook wel muziek in. Haar tip: ga het verder uitdenken en zoek vast wat literatuur op.

Tot slot werkte ik samen met Marieke aan onze deelonderwerp voor de opdrachtgever BNR. Samen doen wij research naar de invloed van de Formule 1 op de horeca en toerisme in Zandvoort. Daarnaast kijken wij ook naar de side-events bij de Formule 1. Door samen te researchen kon je verder. Wij besloten bijvoorbeeld om een mailadres met een fictieve naam aan te maken waarmee wij hotels benaderen. Graag ontdekken wij namelijk wat voor prijzen ze in de periode van de Formule 1 hanteren.

Wij zijn van mening dat je hotels beter als potentiele klant kan benaderen. Naar onze mening ontvang je dan de juiste prijs. Wanneer je als journalist belt, denken wij dat hotels niet het achterste van hun tong laten zien en wellicht wantrouwend worden. Daarom dat wij besloten een fictieve naam te bedenken.

Week 3

Deze week bezochten wij opnieuw Dave bij BNR. We vertelden hem waar we op dit moment mee bezig waren. Ook ik deed dat. Zo legde ik hem uit waar ik tegenaan liep. Ik vond het erg lastig om alle hotels in Zandvoort in kaart te brengen. Hoe zitten zij met bezettingsgraad etc. Toch zijn er erg veel hotels om te onderzoeken. Hierdoor zag ik door de bomen het bos niet meer.

Gelukkig pakte Dave dit luchtig op. Hij kon zich goed voorstellen waar ik mee worstelde. Toch gaf hij een tip: bel met de bekende bronnen zoals hoogleraren, CBS of in het geval van mijn onderwerp NBTC. Dat had ik nog helemaal niet bedacht. Marieke en ik zeiden na afloop tegen elkaar ‘oja, dat we daar niet aan gedacht hadden.’

Dus stuurde ik via Delano een mail om aan contactgegevens te komen van deze personen. Deze kwamen er ook en zo kon ik weer verder. Het zorgde ervoor dat ik opzoek ging naar cijfers van horecagelegenheden in Zandvoort. Ik ontdekte dat er in zeven jaar tijd dertig nieuwe horecagelegenheden bijgekomen zijn. Opmerkelijk omdat de gemeente Zandvoort juist inzette op het terugdringen omdat er een te groot horeca-aanbod was. Toch leg ik dit even op de plank neer omdat het naar mijn mening niet helemaal over de Formule 1 gaat. Dit communiceer ik graag even met Dave.

Wel heb ik een plan van aanpak bedacht. Ik wil bellen met de beleidsmakers van dat moment. Ik ben benieuwd of zij nog steeds achter de visie staan. Of erkennen zij zelf dat de visie gefaald is op basis van het plan uit 2015.

Week 4

Deze week is naar mijn mening goed gegaan ondanks dat ik de maandag en dinsdag niet aanwezig kon zijn vanwege carnaval. Op woensdag reisden wij af naar het pittoreske Zandvoort om de sfeer te proeven. Ik vond dat bezoek nuttig te noemen. Zo spraken we met een makelaar die de lokale bevolking hielp met het verhuren van hun huizen. Hij deelde onze mening dat er nog aardig wat plekken vrij zijn. Volgens hem te verklaren vanwege het feit dat de kaarten pas vanaf eind maart op naam gezet kunnen worden. Verder zagen we het circuit en liepen we wat door het kustdorp.

Daarnaast werkte ik ook aan de competentie nieuwsgaring en mijn leerdoel van het voeren van voorgesprekken. Marieke en ik ontdekten dat de Dutch Grand Prix echt een Nederlandse feestje lijkt te worden met de volgende line-up: Guus Meeuwis, Nick en Simon, Davina Michel. Om dat te checken belde ik met Lana Lemmers van Marketing Zandvoort. Ik legde voor dat het ons opviel dat er zoveel ‘Nederlands’ was aan de Grand Prix. Zij bevestigde dat ons beeld inderdaad klopte. Daarnaast hoorde wij dat 85% van de kaarten verkocht waren aan Nederlanders. Iets wat uniek is. Het voorgesprek staat opgeslagen op mijn laptop. In verband met de AVG-wet kan ik deze niet publiceren. Indien gewenst kan deze wel tijdens het gesprek in week 9 afgespeeld worden.

Met deze informatie zijn we naar Dave gegaan. Het leek ons verstandig de exacte demografische en geografische gegevens van de kaartverkoop na te vragen bij de Dutch Grand Prix. Dit om de informatie van Marketing Zandvoort te verifiëren. Dave kon zich hier in vinden aangezien hij zelf deze week al met die woordvoerder gesproken had. Hij gaf aan dat deze meneer niet heel makkelijk was. Daarom dat BNR het idee oppakt. Dave laat wel weten hoe het verder loopt en sloot af dat Marieke en ik ‘goed werk’ geleverd hadden. Dat was erg prettig natuurlijk. In het researchdossier staat het opgestuurde format.  

Ook ben ik deze week verder gegaan met het eigen onderzoek. Zo bekeek ik wat voor soort onderzoeken er al gedaan zijn naar mijn onderwerp. Daar heb ik al een aardig beeld van. Desondanks vind ik het lastig om nu door te pakken. Ik weet niet zo goed welke volgende stap ik nu kan zetten. Daarom mailde ik Judith voor een afspraak voor volgende week.

Week 5

Dan is het alweer week vijf. De tijd vliegt voorbij. Het vorige verslag eindigde ik met de onzekerheid over het onderzoek. Gelukkig is dat deze week veranderd. Samen met Judith heb ik lopen sparren over het onderwerp. Zij vond mijn onderwerp concreet genoeg om mee verder te gaan. Alleen wist ik juist niet zo goed hoe ik de volgende stap moest zetten. Daar blokkeerde het bij mij. Judith vertelde dat het handig was de literatuur te gaan lezen over het onderwerp. Ook adviseerde ze mij om deelvragen te bedenken. Deze stappen werden voor mij ook weer concreet. Ik heb echt het gevoel dat ik weer door kan gaan. Daarnaast gaf Judith mij een aantal tips over zoekstrategieën. Via Google Scholar leerde ik bijvoorbeeld de optie “verwante artikelen” kennen. Hiermee selecteert Google publicaties die overeenkomen met het artikel dat jij interessant vindt.

Deze week ben ik dus goed met competentie vijf over het onderzoek doen aan de slag geweest. Ook het leerdoel van de voorgesprekken liet ik niet buiten beschouwing deze week. Samen met Luuk en Rozemarijn bedachten we dat het leuk was om een reportage te maken bij Zandvoortse ondernemers. De rode draad van het verhaal zou zijn hoe deze ondernemers zich voorbereidden op de Formule 1.

We hebben eerst een lijst gemaakt met wat voor soort ondernemers we wilden benaderen. Toen dat duidelijk was zijn we echt opzoek gegaan naar de winkels, bedrijven etc. Ook ik deed dat. Mij leek het interessant om met fietsondernemingen te spreken aangezien veel bezoekers aangegeven hebben op de fiets te komen. Ik sprak met twee fietsenwinkels in het centrum van de kustplaats en een fietsverhuur bedrijf.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat de fietsenwinkels nauwelijks omzet verwachten. De vaste klanten, de dorpelingen, blijven massaal thuis. Hooguit dat ze een aantal lekke banden plakken. Meer zit er volgens deze ondernemers niet in. Ook vroeg ik hen over het verhuren van fietsen. Eentje deed daar helemaal niet aan omdat hij van mening was dat dat niet zijn business is. De ander leende een aantal fietsen uit aan een hotel in Haarlem. Maar dat leverde hem geen hele grote vetpot op gaf hij aan. Wel gaven beiden aan trots te zijn dat de Formule 1 terug kwam naar Zandvoort. Het verlies dat weekend namen ze voor lief.

Wie minder enthousiast was over de Formule 1 was het fietsverhuurbedrijf. Volgens hen heeft de gemeente alleen maar oog voor het Formule 1-circus. Daar baalden zij behoorlijk van. Hun prioriteit tijdens de Grand Prix is het verhuren van fietsen aan mensen die graag een mooie ronde door de Amsterdamse Waterleidingduinen maken. Uiteraard vroeg ik hem of hij ook helemaal geen huurders had in het weekend van 3 mei. Daar krabbelde hij al iets terug. Een aantal mensen hebben al een fiets gehuurd in dat weekend. Desondanks is dat bedrijf nog helemaal niet zeker dat de huurders de locatie van het ophalen van de fiets kunnen bereiken. Zandvoort wordt hermetisch afgesloten. Dat onderzoekt het fietsverhuurbedrijf nog.

Mij leek het interessant om het laatste bedrijf in de reportage mee te nemen. Het is een tegengeluid die juist niet zoveel doet met de Formule 1. Luuk en Rozemarijn belden met bedrijven die juist erg enthousiast waren. Het zorgt ervoor dat beide partijen aan het woord komen. Oftewel we doen aan hoor en wederhoor.

Week 6

Vorige week schreef ik over de voorgesprekken die ik gevoerd heb voor de reportage. Hierin spreken we Zandvoortse ondernemers in hun voorbereiding op de Formule 1. Inmiddels zijn de bronnen benaderd. Dit had nog wel meer voeten in de aarde nodig dan verwacht. Sommige ondernemers wilden die we gesproken hadden, wilden niet meewerken. Dus we hoorden hun verhaal, maar de ondernemers wilden dit niet on air delen. Hierdoor waren we genoodzaakt nieuwe ondernemers te vinden. Gelukkig verliep dit proces gemakkelijk. We hielden een aantal voorgesprekken en vroegen bij de interessante ondernemers of zij onderdeel van de reportage wilden zijn. Ook mijn ondernemer van de fietsenverhuur stond open voor een gesprek. Dat was erg fijn natuurlijk. Daarom heeft Rozemarijn Dave gecontacteerd en ons idee doorgestuurd. Het is nog even wachten op zijn akkoord. Indien het een ja is neemt BNR het over en sturen zij een verslaggever richting Zandvoort.

Verder ben ik begonnen met de competentie innovatie. Voor BNR bedenken wij een strategie om meer luisteraars voor de podcasts te krijgen. Samen met Luuk luister ik diverse uitgekozen podcasts en houden wij bijvoorbeeld de spreektijd van een bron, hoeveel onderwerpen er aan bod komen bij. Op basis van de literatuur die door anderen uit de groep gedaan wordt, kunnen wij onze conclusies trekken en verbeteringen voorstellen. Ik heb een verdeling gemaakt met Luuk welke podcasts ik analyseer en welke hij doet. We kozen ervoor te kijken naar podcasts van verschillende programma’s. Hierdoor krijg je volgens ons meer inzicht in het totaal plaatje van de podcasts van BNR. Deze week heb ik één podcast beluisterd en geanalyseerd.

Tot slot werkten Marieke en ik aan een eventueel nieuwsbericht. Op maandagochtend ontdekten wij dat leden van ChristenUnie, Partij van de Dieren en SP een onderwerp over de Formule 1 wilden bespreken in de vergadering van de provincie Noord-Holland. Die partijen waren van mening dat de afgegeven vergunningen onterecht verleend zijn. Daarbij werden zij gesteund door de uitspraak van de onafhankelijke Hoor- en adviescommissie in NH. Deze commissie concludeerde dat er bij het afgeven van de vergunning geen sprake was van een dwingende reden van groot openbaar belang.

Volgens Marieke en mij zat hier zeker iets in. Daarom schakelden wij direct met Dave. Hij vond het inderdaad interessant om te volgen. Gelukkig konden we de vergadering via het internet volgen. Ondertussen hadden Marieke en ik al bronnen bedacht die benaderd konden worden en beschikten wij over de benodigde documentatie. In het researchdossier vind je dit document waar we alle informatie in hebben gestopt. Telefoonnummer zijn bekend, maar heb ik uit het researchdossier gehaald vanwege de AVG-wet. Ik upload het dossier namelijk op internet.

Toen de vergadering eenmaal begonnen was, ontdekten wij vrij snel dat er niet zoveel nieuws in zat. Het was meer de laatste strohalm van eerdergenoemde partijen. Toch kregen wij een compliment van Dave voor onze oplettendheid. Deze zie je bij het kopje Bijlage 2 op de pagina Verantwoording.

Week 7

Week 7 is een week om nooit meer te vergeten. Als ik straks in het bejaardentehuis zit, herinner ik mij deze week nog steeds. De uitbraak van het coronavirus legt heel Nederland plat. Waar eerst nog bericht wordt dat de scholen openblijven, volgt een paar dagen later dat al het onderwijs stil komt te liggen. Ook de mensen moeten zo goed als binnen blijven. Uiteraard heeft dat zijn weerslag op ons afstudeerproject. Immers sportevenementen zijn op grote school afgelast inclusie de eerste drie Formule 1-races in Australië, Bahrein en Vietnam. Zeer waarschijnlijk komt het bericht over de afgelasting van Zandvoort ook snel naar buiten. In overleg met Dave is daarom besloten ons te focussen op coronaberichtgeving.

De reportage die Rozemarijn, Luuk en ik voorbereid hadden valt helaas in het water. Desondanks biedt het ook weer nieuwe mogelijkheden. De ondernemers hebben zich de afgelopen tijd enorm gestort op de komst van het Formule 1-circus. Nu staan zij met lege handen. De vraag die bij ons opkwam is hoe gaan de ondernemers daarmee om. Wellicht is dit een interessant verhaal om op te pakken. Dat vond Dave ook. Daarom belden ze op vrijdag met een van onze uitgewerkte ondernemers. Het leuke was dat dit de persoon was met wie ik een voorgesprek gevoerd heb. De link is te vinden bij pagina Verantwoording en dan kopje Bijlage 3.

 

Ook hadden we overleg over het luisteren van de podcast. Gezien de geringe tijd is besloten dat Luuk en ik niet de podcasts gaan luisteren. Wij bedenken een contentanalyse die BNR kan gebruiken om haar eigen podcast te bestuderen. Ook dit is een product wat past bij de competentie innovatie leerde Judith ons. Ik kon mij wel vinden in haar uitspraak dat we te veel in producties denken. Volgens haar is het aanbieden van een nieuwe strategie ook innovatief. De komende weken buigen Luuk en ik ons daar dus nog over.

Week 8

Deze week stond er genoeg op de planning. Op vrijdag moest ik namelijk het eerst dossier van het afstuderen inleveren. Ik ben hier dan ook druk mee geweest. Zo zocht ik naar bewijsmaterialen waarmee ik kan aantonen aan de competenties gewerkt te hebben en sommigen zelfs al gehaald.

Aan het begin van de week werkten Marieke en ik intensief samen. We begonnen met het maken van een schaduwdraaiboek voor de Big Five. Eerder wisten we al welke bron we wilden interviewen. Dat maakte het voor ons makkelijker werken. We wilden een goed draaiboek neerzetten. Het viel ons op dat de gesprekken opgedeeld waren in subonderwerpen. Dat hielden wij ook aan. Dus bedachten we eerst een aantal onderwerpen die we terug konden laten komen. Vanuit daar zijn we de vragen gaan bedenken die pasten binnen het subthema. Na 2.5 uur skypen was het draaiboek klaar. Alle twee waren we erg tevreden met het resultaat. Hopelijk gaat BNR ermee aan de slag als ze nog een Big Five over de Formule 1 gaan produceren.

Ook werkte ik deze week verder aan het onderzoek. Ik had een belafspraak staan met Yael van het lectoraat. Samen besproken we mijn probleemanalyse en methode. Het bleek dat ik nog wel iets te doen had deze week. Mijn probleemanalyse ging veel te veel uit van een aanname van iemand. Volgens haar is dat geen gegronde reden om een onderzoek uit te voeren. Ze vergeleek het met een journalistiek artikel. Ook daar moet je je altijd afvragen wat de relevantie is. Met deze tip ben ik aan de slag gegaan en zocht ik naar diverse onderzoeken waarmee ik de relevantie kan aantonen. Naar mijn idee is dit goed gelukt.

Tot slot spraken Rozemarijn en ik af om samen ook nog een podcast te produceren. Bij BNR zouden we de kans daarvoor krijgen, maar helaas door het coronavirus lukte dat niet meer. Toch wilden wij ons niet uit het veld laten slaan. Daarom bekijken we hoe we de podcast tot stand gaan brengen. Dat is iets voor komende week. Net zoals volgende week het ontwikkelingsassessment op de agenda staat. Er gebeurt in ieder geval nog genoeg.