Nationale Onderwijsweek: ”Samen voor de toekomst”

In de week van 4 tot en met 8 oktober 2021 ademde Amersfoort onderwijs! Daar vond de Nationale Onderwijsweek plaats in Nationale Onderwijsstad Amersfoort. Al 17 jaar lang landelijke aandacht voor het onderwijs en haar professionals. Met de Nationale Onderwijsweek geven we het onderwijs en al haar professionals een podium om het moois dat er in de sector gebeurt te delen en erover in gesprek te gaan. Verschillende organisaties en steden hebben dan verschillende evenementen om het onderwijs onder de aandacht te brengen. Het thema van de NOW 21 is “Samen voor de toekomst”. Dit staat voor de kracht van het samen werken en leven.

Studio Vrijdag vindt dat er aandacht besteed moest worden aan de Nationale Onderwijsweek. Aan de onzichtbare helden van onze samenleving: de leerkrachten. Koen van der Eijk is al 16 jaar leerkracht. ‘’Het creëren van nieuwe ervaringen en activiteiten die mensen verder laat ontwikkelen geeft mij veel energie. Organiseren en samenwerken zijn kwaliteiten die ik hierbij graag inzet’’ vertelt van der Eijk. Hij is meester in de middenbouw op basisschool de ASVO in Amsterdam. Basisschool de ASVO is een school met twee verschillende afdelingen. Het reguliere onderwijs en het montessorionderwijs. Zo zie je maar dat samenwerken in een gebouw met twee verschillende denkbeelden.


Montessorionderwijs
De leidraad voor de montessori afdeling van de ASVO is het gedachtegoed van de Italiaanse arts Maria Montessori. Voor het ASVO staat voorop dat elk kind kan en mag zijn wie het is, om van daaruit samen zijn of haar mogelijkheden te ontwikkelen. Het team is gediplomeerd of studerend daarvoor in het montessorionderwijs. Ze begeleiden de kinderen op hun eigen tempo en mogelijkheden om zich te ontwikkelen. “Help mij het zelf te doen” geeft de kern van hun onderwijs aan.

Reguliere onderwijs
De reguliere afdeling bestaat uit 8 groepen. De groepen 3 t/m 8 zijn homogene groepen. Groep 1-2 is een combinatieklas. Een groep bestaat maximaal uit 29 leerlingen. Leerlingen van dezelfde leeftijd krijgen in principe dezelfde leerstof aangeboden, tenzij er een individueel programma gevolgd wordt. Naast het werken met vakleerkrachten (gym, beeldende vorming en muziek) werken ze op deze afdeling in alle groepen met onderwijsassistenten. Op aanwijzingen van de groepsleerkracht begeleidt de onderwijsassistent leerlingen bij de verwerving van bepaalde vaardigheden en levert een praktische bijdrage aan het klassenmanagement. Hun missie is dat de leerlingen uitdagend, prikkelend en betekenisvol onderwijs kunnen volgen. Ze vinden het belangrijk dat kinderen zelf de leiding kunnen nemen van hun eigen leerproces zijn.