Voor de Provinciale Staten-verkiezingen is nog altijd relatief weinig aandacht. Dat is spijtig, vindt Frans Hazeleger van SGP Utrecht. Hij vindt dat de burgers zich bij de provinciale verkiezingen te veel laten leiden door het landelijke beeld van de politiek. ‘Als je nuchter bent, niet al te links en hecht aan een betrouwbare overheid, kun je prima SGP stemmen.’

Wat is in het kort het belangrijkste waar SGP Utrecht voor staat?
‘We hebben als campagneslogan “voor een gezonde provincie Utrecht”, en dat betekent dus dat je je een beleid van het gezonde verstand opstelt, gebaseerd op de Bijbel. Onze speerpunten hebben we verwerkt in de schijf van vijf: goed bestuur, goed wonen, goed klimaat, goed eten en goed rijden.’

Hoe zijn jullie op de schijf van vijf gekomen?
‘Onze speerpunten hebben we opgehaald bij de lokale afdelingen. In de hele provincie heb je lokale fracties, die ook in de gemeenteraad zitten. Daar hebben we de afgelopen periode veel contact mee gehad. Zo hebben we kunnen ophalen wat er in de gemeenten speelt, en hebben we deze punten eruit gehaald.’

Een belangrijk programmapunt is de betrouwbaarheid en de betrokkenheid van de overheid. Is dat niet heel vanzelfsprekend?
‘De meeste dingen onder dat kopje zijn ook vanzelfsprekendheden. Dat zou zo moeten zijn, maar als je in de praktijk zou zien wat er de afgelopen jaren allemaal aan mankeerde, dan zou je schrikken. De Gedeputeerde Staten stuurde brieven naar een minister waar dingen in stonden die niet kloppen. Ook leven die Gedeputeerde Staten verschillende wetten niet na. Als je dat als burger doet, heb je een probleem. Hier gebeurt dat gewoon.’

Wat wordt er in het verkiezingsprogramma precies bedoeld met “integer handelen” van de overheid?
‘Burgers worden vaak niet serieus genomen door de overheid als ze zelf meedenken over het bestuur. De overheid is vaak niet transparant over de kosten die ze maken. Het is belangrijk om gewoon eerlijk te zijn naar bewoners toe. Je wilt niet dat burgers het gevoel hebben dat ze voor de gek worden gehouden door hun eigen overheid.’

Denk je dat er genoeg aandacht is voor de Provinciale Statenverkiezingen?
‘Nee, dat is ook het grootste probleem: mensen hebben geen idee waar het over gaat. De meeste mensen laten zich leiden door het landelijke verhaal. Als Jesse Klaver een grote blunder maakt op het landelijke tv-debat, merkt GroenLinks dat overal in de uitslagen. Mensen laten zich vaak leiden door het landelijke beeld. Het zou leuk zijn als de burgers provinciaal meeleefden, maar je ziet dat de mensen daar minder van weten.’

Al het politieke handelen gebeurt bij de SGP vanuit Gods woord. Hoe zouden we dat in de praktijk terug kunnen zien?
‘Bij algemene onderwerpen probeer je wel naar Gods woord te verwijzen, want dat is onze motivatie. Echter omdat je in de provincie vooral met praktische zaken te maken hebt, is dit erg lastig.’

In hoeverre speelt de Bijbel een rol bij het politieke handelen van SGP Utrecht?
‘Een algemene Bijbelse notie is dat we goed moeten zorgen voor de schepping. En gerechtigheid, integriteit, dat zijn allemaal Bijbelse dingen. Het blijft in de provincie lastiger dan landelijk, want landelijk heb je belangrijke zaken als euthanasie en abortus. Bij landelijke wetgeving is de provincie niet in beeld.’

Denk je dat mensen bij het stemmen denken: ‘da’s veel te christelijk voor mij’, en dat dat ze afschrikt?
‘Ja, er komt veel vaker SGP uit de stemwijzer dan dat erop gestemd wordt. Als je geen christelijke achtergrond hebt, kan ik me voorstellen dat je je daardoor laat weerhouden om op ons te stemmen. Tegelijkertijd zeg ik: kijk even of je het met ons eens bent. Als je nuchter bent, hecht aan een betrouwbare overheid en niet al te links bent, kun je prima op SGP stemmen.’

In het verkiezingsprogramma stond heel weinig over Utrecht zelf. Valt daar niks te behalen?
‘Wij hebben in de stad niet echt een achterban. Bovendien vallen partijen al over elkaar heen om de problemen daar aan te pakken en er geld in te steken, vooral in de verkiezingstijd. Hoezo zou SGP daar dan ook nog bovenop duiken? En juist in de stad Utrecht hebben mensen vooroordelen over SGP. Wij hebben geen stadsgeluid.’

Wat staat het hoogst in het vaandel om te veranderen binnen de provincie?
‘Wij willen focussen op alles wat door de andere partijen vergeten wordt. Voorbeelden daarvan zijn dus de kleine kernen zoals Oudewater en Maartensdijk, en de boeren. Daar ligt onze potentie.’

Dit is een artikel uit maart 2019, ten tijde van de Provinciale Staten-verkiezingen.